หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 50 : ภาพสะท้อนเด็กชายอายุ 3 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กชายอายุ 3 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของไอดร็อส (Aidross) เด็กชายอายุ 3 ขวบ เชื้อสายตะวันออกกลาง (Middle Eastern) อาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายคนหนึ่ง ลักษณะโดยทั่วไปของเขาก็คือ เขาเป็นเด็กที่ช่างพูด (Talkative) เป็นมิตร (Friendly) และร่าเริง (Cheerful)

เด็กชายผู้นี้รู้สึกตื่นเต้น (Fascinated) กับรถบรรทุก [อาจเป็นเพราะเขา] ได้เดินทางไปหลายประเทศ [ตามการอพยพของครอบครัว] ในปัจจุบัน ทั้งพ่อและแม่ของยังเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate school) ในสหรัฐอเมริกา

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เขาเริ่มสนับสนุน (Encourage) ให้เพื่อนร่วมชั้น ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชั้นเรียน แต่เขาก็มักจะรู้สึกไม่พอใจ (Upset) เมื่อถูกสั่งให้ยุติกิจกรรมที่ชอบมาก ในระหว่างเปลี่ยนชั่วโมงเรียน (Transition period)

เขาแสดงความกังวล (Concern) เมื่อเพื่อนร่วมชั้น รู้สึกเศร้าหมอง (Sad) หรือไม่พอใจด้วย นอกจากนี้ เขายังชอบที่จะเล่นกับเพื่อนสนิท 2 – 3 คน มากกว่า (Preferred)

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เขาสามารถนับวัตถุ จาก 1 ถึง 10 ชิ้นได้ โดยจับคู่แบบ 1 ต่อ 1 (One-to-one correspondence) ได้ถูกต้อง เขาสามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพ เขายังสามารถค้นหาชื่อเพื่อนจากสิ่งตีพิมพ์ (Print) นอกจากนี้ เขาจะรู้สึกสนุกสนานกับการตอบคำถาม ในช่วงเวลาที่อยู่กันเป็นกลุ่ม

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เขาเขียนชื่อได้ด้วยตัวเอง เขาใช้คีมคีบ (Tweezer) เพื่อหยิบวัตถุชิ้นเล็กๆ และใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรูปร่าง (Shape) แบบง่ายๆ นอกจากนี้ เขาสามารถเตะลูกบอลไปยังเพื่อนได้ และกระโดดขาเดียว (Hop on one foot) ได้

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เขาสามารถเข้าห้องน้ำตามลำพังได้ และเขามักจะล้างมือเองโดยไม่ต้องให้บอก เขาแต่งตัวด้วยตนเอง โดยแกะ-ปิด วัสดุยึดติด (Velcro fastener) ได้ แต่ยังต้องได้รับในการช่วยเหลือในการผูกเชือกรองเท้า (Lace)

เขายังใช้เครื่องมือกินอาหาร (Eating utensils) อาทิ ช้อน-ส้อม ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เขายังปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย อาทิ การหยิบแฟ้มออกมา และวางเก็บเป้กระเป๋าหลัง (Back-pack) ไว้เป็นที่เป็นทางอย่างเป็นระเบียบ

คำถามสำหรับผู้ดูแลเด็กเล็กก็คือ ในเมื่อ ไอดร็อส สนับสนุนเพื่อนร่วมชั้นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชั้นเรียน ผู้ดูแลเด็กจะสร้างโอกาส หรือพัฒนาสถานการณ์การเรียนรู้อย่างไร ที่จะเอื้ออำนวยให้เขาได้แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ (Leadership) ของกลุ่ม ในขณะเดียวกัน ชักนำคนอื่นๆ ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชั้นเรียน ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Gonzalez School for Young Children - http://www.dentonisd.org/Domain/4909 [2015, February 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน