หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 51 : ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของจามิล่าห์ (Jamilah) เด็กหญิงอายุ 4 ขวบ ชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน (African American) อาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ (Siblings) อีก 2 คน

ลักษณะโดยทั่วไปของเธอก็คือ เธอเป็นเด็กที่ฉลาดมาก (Bright) ชอบพูด และมีบุคลิกภาพ (Personality) ที่เด่น (Great) เธอสามารถเข้ากับเพื่อนได้ง่าย และมักร่าเริ่งอย่างมีความสุข

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เธอจะเล่นร่วมกับผู้อื่น (Cooperative play) โดยสมัครใจ และเธออาสาที่จะสลับกันเล่น (Take turn) เธอรู้สึกยินดีที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น เธอเรียนรู้จากข้อบกพร่องของตนเอง และช่วยผู้อื่นตัดสินใจ

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เธอสามารถท่องจำ (Rote) หมายเลขจาก 1 ถึง 35 และสามารถจับคู่แบบ 1 ต่อ 1 (One-to-one correspondence) ได้ถูกต้องแม่นยำ เธอสามารถตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย “ทำไม?” ได้

นอกจากนี้ เธอยังสามารถแยกแยะคำที่ออกเสียงไม่สอดคล้อง (Non-rhythm) จากกลุ่มคำที่ประกอบด้วยทีละ 3 คำ แล้วเธอยังสามารถแยกแยะวัตถุตามคุณสมบัติ (Attribute)

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เธอเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงดนตรี (Beat of music) เธอสามารถทำท่าควบม้า (Gallop) กระโดดข้าม (Skip) และกระโดดขาเดียว (Hop on one foot)

เธอยังสามารถใช้เครื่องมือในการเขียน (Writing tool) อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เธอยังสามารถตัดกระดาษออกมาตามรูปร่าง อาทิ ผีเสื้อ และ กบ

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เธอสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย เธอสามารถแต่งตัวเองได้ รวมทั้งสามารถผูกเชือกรองเท้าเองได้ นอกจากนี้ เธอยังเข้าใจ ลำดับของกิจวัตร (Routine) ประจำวัน

ดูเหมือนว่า จามิล่าห์จะมีความสามารถในการเลือกสิ่งที่เหมาะสม คำถามสำหรับผู้ดูแลก็คือ จะถ่ายทอดความสามารถนี้ไปยังเพื่อนร่วมชั้นอย่างไร จึงจะช่วยให้ผู้อื่นสามารถตัดสินใจทางเลือกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องด้วย?

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition) จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก สำหรับเด็กเล็กและผู้ดูแล เพราะเด็กเล็กมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมที่อาจไม่เหมาะสม คำถามสำหรับผู้ดูแลก็คือ จะช่วยเหลือเด็กเล็กที่ไม่ยอมหยุดในกิจกรรมบางอย่าง อาทิ การติดเกมคอมพิวเตอร์จนถึงกับเล่นต่อเนื่องอย่างไม่ยอมหยุด (Non-stop) อย่างไร

พฤติกรรมของการควบคุมตนเอง (Self-regulation) ยังคงมีบทบาทสำคัญในพัฒนาการเด็กเล็ก ที่ต่อเนื่องมาจากทารกและวัยเตาะแตะ มาจนถึงวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) ผู้ดูแลจะต้องช่วยเด็กเล็กที่กำลังเจริญเติญโตอย่างรวดเร็วให้มีพัฒนาการอย่างมีอิสรภาพและพึ่งพาตนเองให้ได้เร็วที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Gonzalez School for Young Children - http://www.dentonisd.org/Domain/4909 [2015, February 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน