หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 56 : พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ทักษะภาษาของเด็กเล็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาของวัยก่อนเข้าเรียน ประมวลคำศัพท์ (Vocabulary) หรือจำนวนคำที่เด็กได้เรียนรู้ จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ประโยคที่ใช้ก็จะค่อยๆ ยาวขึ้น และเด็กเล็กจะเรียนรู้โครงสร้างของประโยค (Syntax) และไวยากรณ์ (Grammar) จนช่ำชอง (Master)

ในวัยก่อนเข้าเรียน พัฒนาการภาษาของเด็กเล็กจะหลากหลาย (Diverse) และสมบูรณ์ (Comprehensive) วัยดังกล่าวประกอบด้วยช่วงการเรียนรู้ (Range of learning) ที่น่าประทับใจ (Impressive) และการได้มา (Acquisition) ซึ่งกฎเกณฑ์ของภาษาที่ใช้กับคำและวลีของเด็กเล็กอย่างถูกต้อง ผ่านสัญชาตญาณ (Intuitive) ที่ไม่ต้องมีการสอนมากนัก

ผู้ดูแลเด็กเล็กสามารถยึดแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะไว้สำหรับทารกและวัยเตาะแตะ (Infant and toddler) มาประยุกต์ใช้กับการสนับสนุนพัฒนาการภาษาของวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) ชั้นเรียนในสหรัฐอเมริกา จะประกอบด้วยเด็กเล็กที่มิได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จำนวนมาก จึงเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2553 มีเด็กเล็ก 22% ที่มิได้พูดภาษาอังกฤษที่บ้าน และ 5.3% มีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ ในภาพรวม จะมีเด็กสัญชาติอเมริกันกว่า 10 ล้านคน ที่พูดภาษาอื่นที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาสเปน ตามมาด้วยภาษาจีนและเวียดนาม โดยเฉพาะในรัฐอริโซนา แคลิฟอร์เนีย ฟลอริด้า อิลลินอยส์ นิวเจอร์ซี่ นิวยอร์ค และเท็กซัส

ในบริบทที่เด็กมิได้พูดภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียกว่า “ผู้เรียนภาษาอังกฤษ” [ที่โรงเรียน] (English language learner : ELL) กล่าวคือ เขาเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เด็ก ELL ในวัยก่อนเข้าเรียน ก็เหมือนกับเด็กเล็กอื่นๆ ในวัยเดียวกันในเรื่องพัฒนาการการรับรู้ ร่างกาย สังคม-อารมณ์ และภาษา ตลอดจนความฉลาด กระฉับกระเฉง และความต้องการเรียนรู้

ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของยุทธวิธีการสอนที่สามารถประยุกต์ใช้กับเด็ก ELL

  • จัดให้เด็ก ELL มีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง – โดยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว (Motor) และเคลื่อนย้าย (Kinesthetic) อาทิ การเล่นเกมที่ต้องใช้คำพื้นๆ (Basic word) เป็นภาษาอังกฤษ การแสดงละครย่อยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นหนักภาษาพูดของเด็กก่อน แล้วค่อยตามด้วยภาษาอ่าน และภาษาเขียน
  • สร้างระบบคู่หู (Buddy system) - โดยจับคู่เด็กเล็ก ELL กับเด็กเล็กที่ใช้อังกฤษเป็นภาษาแม่ที่บ้าน หรือเด็กเล็กอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างช่ำชอง แล้ให้เด็กเล็กทั้งคู่ช่วยทำงานในชั้นเรียนร่วมกัน
  • สอนคำศัพท์และวลีที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัใน – โดยให้เด็กเล็ก ELL เรียนรู้เพียงพอที่จะกล่าวทักทายผู้อื่น สามารถแยกแยะวัตถุทั้งที่อยู่ในชั้นเรียนและในบ้านได้ และสามารถจัดทำปทานุกรมภาพพร้อมคำศัพท์
  • ผนวกวัฒนธรรมของเด็กเล็กให้เข้ากับกิจกรรมในชั้นเรียน – โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวเด็กเล็ก อาทิ การพูด “เกี่ยวกับตัวฉัน” (All about me) ทำให้ผู้ดูแลสามารถสนับสนุนอัตลักษณ์ (Identity) ของวัฒนธรรมที่โดดเด่น (Unique) ของเด็กเล็ก ELL
  • บูรณาการเทคโนโลยีให้เข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก – โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการพัฒนาภาษาและทักษะการอ่าน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Language development - http://en.wikipedia.org/wiki/Language_development [2015, March 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน