หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 58 : สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

มอนนิก้า จิล (Monica Gil) แห่งโรงเรียนเด็กเล็กกอนซาเล็ส (Gonzalez School for Young Children) ณ เมือง Denton รัฐเท็กซัส ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 เธอได้แนะนำขั้นตอนที่เพิ่มเติมที่ครูผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติ ในความพยายามส่งเสริมความสำเร็จในการเรียนรู้ของเด็ก ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English language learner : ELL)

  • เข้าถึงเด็กให้บ่อยขึ้น – หน้าที่หนึ่งของผู้ดูแลก็คือ ประเมินฐานความรู้ (Knowledge base) ของเด็กแต่ละคน ทันทีที่เดินเข้ามาในชั้นเรียน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากศักยภาพการเรียนรู้ ผู้ดูแลต้องประเมินเด็กอย่างสมบูรณ์ (Comprehensive) ตลอดทั้งวัน สัปดาห์ และปี แล้วใช้ข้อมูลจากการประเมินนี้ในการกำหนดทิศทางการสอนแก่เด็กทั้งกลุ่มและแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลการประเมินในการวางแผนอย่างมีเป้าหมาย (Intentional) และสร้างความแตกต่างในคำสอน (Instruction)
  • ใช้การมองเห็น (Visual) และการเคลื่อนไหว – การสอนเด็กเล็กต้องใช้พลังงานมาก การอ่านกลายเป็นทักษะที่แสดงออก (Expressive skill) ที่สำคัญ ทำให้ทั้งหนังสือประเภท (Genre) นิยายและมิใช่นิยาย (Non-fiction) มีชีวิตชีวาขึ้นมา การมองเห็นและการเคลื่อนไหว ก็เป็นรากฐานของความเข้าใจ (Comprehension) [ภาษา] ที่ทำให้เด็กเข้าใจ (Grasp) และรู้ซึ้งในใจ (Internalize) ถึงแนวความคิด (Concept) ต่างๆ
  • สร้าง “กำแพงคำ” (Word wall) – ELL ต้องเรียนสองภาษาในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การจัดให้ชั้นเรียนอุดมด้วยประมวลคำศัพท์ทางการเรียน (Rich academic vocabulary) จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การเรียนรู้ศัพท์จำนวนมากในภาษาแต่กำเนิด (Native) จะช่วยเด็กให้เรียนรู้ภาษาที่สองง่ายขึ้น [และเร็วขึ้น] การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยสิ่งที่พิมพ์ ผ่าน “กำแพงคำ” และการติดฉลาก [คำ] (Labelling) ก็จะช่วยเด็กที่มีระดับการอ่าน (Reading level) แตกต่างกัน เด็กเพิ่งอ่าน (Emergent) จะได้ประโยชน์จากความเข้าใจสิ่งตีพิมพ์ที่สื่อสารข้อความ (Message) เด็กที่มีความก้าวหน้าในการอ่าน จะสร้างประมวลคำศัพท์โดยมีทรัพยากรคำ (Word resources) ที่อยู่ในชั้นเรียน การทดแทนคำศัพท์ [ที่พูดด้วยคำศัพท์บนกำแพงในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้และคุ้นเคยกับศัพท์นับร้อยๆ คำตามธรรมชาติ ผลลัพธ์ก็คือ การอ่าน การเขียน และความเข้าใจภาษาก็จะพัฒนาไปอย่างรวเร็ว

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กกอนซาเล็ส ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2553 โดยได้รับการออกแบบให้เป็นชุมชนในชุมชน (Community within community) กล่าวคือ ภายในโรงเรียนมีลักษณะ (Feature) ของเมือง เพราะมีทั้งที่ทำการไปรษณีย์ โรงภาพยนตร์ และห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งกลมกลืน (Woven) ไปกับสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน

โรงเรียนมีชื่อเสียงในเรื่องบุคลากรที่ให้ความเป็นกันเอง ครูที่อุทิศให้กับการสอน และกลุ่มอาสาสมัครที่ทำงานหนัก โดยให้บริการดูแลเด็กอายุประมาณ 3 ขวบ ถึง 4 ขวบ ด้วยความเข้าใจคุณค่าของรากฐานการศึกษาที่แข็งแกร่ง เด็กเองก็เรียนรู้การทำงานภายในชุมชนและความสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ผ่านหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการภาษา ทักษะคณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ และพลศึกษา ในขณะที่ผนวกโครงสร้างของโรงเรียนที่โดดเด่น (Unique) ไปด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. English as a second language - http://en.wikipedia.org/wiki/English_as_a_second_or_foreign_language [2015, March 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul