หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 63 : วิธีการของการเรียนรู้ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ลูอิส (Luis) เป็นเด็กชายอายุ 4 ขวบ ที่ทำงานหนักเพื่อแก้ปริศนาภาพตัดต่อ (Puzzle) เขาได้รับโจทย์ที่ค่อนข้างยากจากครู เขาหยิบชิ้นส่วนหนึ่ง แล้วจ้องไปที่ภาพ พยายามตัดสินใจว่า ชิ้นส่วนนั้น จะเหมาะสม (Fit) กับจุดไหน โดยลองหลายๆ วิธี แม้ว่าเขาได้ใช้เวลายาวนาน แต่ในที่สุด เขาก็ประสบความสำเร็จ จนได้รับคำชมเชยจากครู

ลูอิสได้แสดงให้เห็นว่า เขามีความสามารถในการจัดการ (Disposition) บางอย่าง ที่จะติดตัวเขาไป เมื่อเขาเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล เขาจดจ่อ (Persist) ต่องาน ไม่ย่อท้อต่อการลองสิ่งใหม่ๆ ที่อาจล้มเหลวในครั้งแรก และสามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อสร้งสมาธิ (Attention) การจัดการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการของการเรียนรู้

วิธีการของการเรียนรู้ ยังรวมถึงการอ่านและการเขียนที่ได้รับการพัฒนา มาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เห็นเด่นชัดกับทักษะอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) เมื่อเขาเติบโตขึ้น ปัจจัยทั้ง 6 ดังต่อไปนี้ เป็นตัวแทน (Representative) ของทักษะอ่านออก-เขียนได้ในช่วงต้นของชีวิต ที่สามารถพยากรณ์การวัดผลของพัฒนาการการอ่านออก-เขียนได้ในเวลาต่อมาของชีวิต

  1. ความรู้ระบบอักขระ (Alphabetic knowledge) – เป็นความรู้เรื่องชื่อ และเสียงที่สัมพันธ์กับตัวพิมพ์อักษร (Printed letter)
  2. การรับรู้การออกเสียง (Phonological awareness) – เป็นความสามารถในการสืบค้น (Detect) จัดการ (Manipulate) และวิเคราะห์ ด้านการได้ยิน (Auditory) ของภาษาพูด รวมทั้งความสามารถในการแยกแยะ (Distinguish) คำ หรือแบ่ง (Segment) คำ พยางค์ (Syllable) หรือหน่วยพื้นฐานของเสียง (Phoneme) โดยไม่ต้องคำนึงถึงความหมาย (Meaning) [ของคำ]
  3. การเรียกชื่ออย่างรวดเร็ว โดยอัตโนมัติ (Rapid automatic naming : RAN) ของตัวอักษร หรือ ตัวเลข (Digit) - เป็นความสามารถในการพูดถึงลำดับ (Sequence) ของตัวอักษรหรือตัวเลข โดยวิธีสุ่ม (Random)
  4. RAN สำหรับวัตถุ หรือสี – เป็นความสามารถในการพูดถึงลำดับของการเอ่ยซ้ำ ซึ่งกลุ่มรูปภาพของวัตถุหรือสี โดยวิธีสุ่ม อาทิ รถยนต์ ต้นไม้ บ้าน คน
  5. การเขียน หรือ เขียนชื่อ – เป็นความสามารถในการเขียนตัวอักษร ที่แยกตัวโดดๆ (Isolation) ตามการร้องขอ (Request) [ของครู] หรือเขียนชื่อของตนเอง
  6. ความทรงจำของการออกเสียง (Phonological memory) – เป็นความสามารถในการจดจำข้อมูลที่พูดออกไปในช่วงเวลาอันสั้น

ใน 5 ขวบแรกของชีวิต เด็กเล็กเรียนรู้ที่จะพูดในภาษาของผู้คน และเล่นกับบท (Script) ในชีวิตประจำวันในบ้านและสถานที่ต่างๆ พูดกับเพื่อน ซื้อของ-ขายของ ทำสิ่งของและแก้ไข ร้องเพลงและเต้นรำ เล่านิทาน และดำเนินพิธีกรรมเฉลิมฉลอง (Celebrating ritual)

การเลียนแบบ (Imitation) และการละเล่นที่สนุกสนานในวัฒนธรรมของตนเอง เป็นรากฐาน (Foundation) สำหรับพัฒนาการอัตลักษณ์ (Identity) และความไว้วางใจ (Trust) ในโลกรอบตัวให้เป็นสถานที่พยากรณ์ได้ (Predictable)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Approach to learning - http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=719 [2015, March 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน