!-- excerpt -->

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่น่าตื่นเต้นในการช่วยเด็กเล็กแสวงหา (Acquire) ทักษะการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) การใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายภาพ (Scanner) และซอฟต์แวร์ สามารถสร้างโอกาสอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Endless) ในการทำให้กิจกรรมอ่านออก-เขียนได้ กลายเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Personalize) ได้

ผู้ดูแลเด็กเล็ก จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ (Equipment) หลายชิ้น ในการสร้างวัสดุและกิจกรรมอ่านออก-เขียนได้ ดังนี้

1. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (Digital camera) – กล้องถ่ายรูปราคาไม่แพง อาจทำงานได้ดีไม่แพ้กล้องที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก โดยควรคำนึงถึงคุณลักษณะ (Feature) ต่างๆ ดังนี้

 1. ความคมชัด (Resolution) – ความคมชัดของรูปภาพ แสดงเป็นจำนวนจุดสี (Pixel) ยิ่งมาก ยิ่งชัด
 2. การขยายภาพ (Optical zoom) –โดยใช้เลนส์ ที่มีความยาวหลายจุดมุ่งเน้น (Multifocal length)
 3. ความจุของภาพ (Image capacity) – ความสามารถในการบรรจุภาพในหน่วยทรงจำ (Memory) สำหรับภาพที่ถ่ายด้วยความคมชัดสูง
 4. ช่องเพิ่มเติม (Expansion slot) สำหรับบัตรความจำ (Memory card)
 5. จอ LCD (Liquid-Crystal Display = จอแสงจากผลึกเหลว) สำหรับเด็กเล็กในการชมภาพ

2. กล้องถ่ายวีดิทัศน์ดิจิตอล (Digital video camera)

 1. ใช้ในการบันทึก (Document) เหตุการณ์ในชั้นเรียน
 2. ใช้ที่ตั้ง 3 ขา (Tripod) ยึด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ [ความผิดพลาด]

3. เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายภาพ

 1. เครื่องพิมพ์สี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำหนังสือ และสร้างวัสดุการอ่านออก-เขียนได้
 2. เครื่องถ่ายภาพสามารถโอนย้าย (Transfer) ตัวอย่างผลงานศิลปะและการเขียนของเด็กเล็ก เข้าสู่รูปแบบ (Format) ของดิจิตอล

4. อุปกรณ์จอสัมผัสดิจิตอล (Digital touchscreen device) ได้แก่ . . .

 1. อุปกรณ์ดิจิตอล รวมทั้งการสัมผัสของไอพอด (iPod) ไอแพด (iPad) และรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ดูแลสามารถใช้ในชั้นเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือบันทึก อุปกรณ์บางรุ่นมีคุณลักษณะ (Feature) ที่ติดตั้งอยู่ภายใน (Built-in) อาทิ ปฏิทิน สมุดที่อยู่ (Address book) กระดาษบันทึก (Memo pad) นาฬิกา และเครื่องคำนวณ บางรุ่นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พร้อมกล้องถ่ายภาพ จอสี และเครื่องเสียง (Audio) ทำให้สามารถบันทึกและแสดงเนื้อหา (Content) ผ่านสื่อที่หลากหลาย (Multi-media)
 2. เครื่องมือเอกสาร (Documentation tool) สำคัญสำหรับบันทึกความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กเล็ก
 3. ผลงานเด็กเล็ก บันทึก (Capture) ไว้ในรูปแบบของภาพถ่ายหรือแม้แต่วีดิทัศน์
 4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application : App) ใช้แสดงผลงานสะสม (Portfolio) ของเด็กเล็กได้ดี

อุปกรณ์เหล่านี้ ใช้เป็นเครื่องมือการสำรวจและการเรียนรู้ของเด็กเล็กเล็กได้ โดยที่ผู้ดูแลควรประเมินความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application : App) ในแง่ความเหมาะสม (Appropriateness) สำหรับพัฒนาการเด็กเล็ก

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Using technology appropriately in the preschool classroom - http://www.highscope.org/file/NewsandInformation/Extensions/ExtVol28No1_low.pdf [2015, March 26].