หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 66 : เทคโนโลยี - เครื่องมือสนับสนุน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เทคโนโลยี - เครื่องมือสนับสนุน

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ง่าย (User-friendly) ต้องการคำสั่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้เลย ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กเล็กพึง . . .

 • ทำความคุ้นเคยกับทางเลือก (Option) ที่มีอยู่ และการทดสอบ [ทางเลือกดังกล่าว]
 • ทำให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ง่ายต่อการใช้โดยเด็กเล็ก

ผู้ผลิตอุปกรณ์ อาจมีบทการสอน (Tutorial) ซึ่งสามารถถ่ายข้อมูล (Download) จากเว็บไซต์ การฝึกอบรมทางออนไลน์ อาจได้ข้อเสนอแนะจากการใช้เทคโนโลยี ก่อนเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application : App) ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องตัดสินใจในเรื่องกิจกรรมอ่านออก-เขียนได้ (Literacy)

 • สำหรับการทำหนังสืออย่างง่าย หรือการฉายสไลด์ในชั้นเรียน พึงใช้โปรแกรมที่มีการจัดการรูปถ่าย อาทิ iPhoto หรือ Photo Kit Junior นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation) อาทิ Keynote หรือ PowerPoint ของ Microsoft สามารถใช้ในการชม ทบทวนเป็นผลลัพธ์สุดท้าย (Final product) ได้
 • สำหรับหนังสือโต้ตอบได้ (Interactive) ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับชั้นเรียน ได้แก่ Classroom Suite หรือแม้กระทั่ง Word ของ Microsoft ส่วน App ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ๆ ในระยะหลัง อาจมีความเหมาะสมมากกว่า และง่ายต่อการกับอุปกรณ์ดิจิตอล

เมื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เด็กเรียนรู้แนวความคิด (Concept) ที่หลากหลายของการพิมพ์ (Print) รวมทั้งการอ่านข้อความ (Text) จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง การแยกคำ ด้วยการกดแคร่เว้นวรรค และเรียนรู้ว่า แต่ละคำมีความหมาย (Meaning) อย่างไร

ในแบบจำลอง (Template) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ . . .

 • เด็กแต่ละคนสามารถผลิตหนังสือเกี่ยวกับตัวเอง หรือบนพื้นฐานจากการไปทัศนาจรนอกสถานที่ โครงงาน (Project) ในชั้นเรียน หรือทำหนังสือที่ตนเองโปรดปราน (Favorite)
 • เด็กสามารถเพิ่มรูปถ่ายของตนเอง พร้อมเสียงและเนื้อหา
 • ปุ่มกดหน้าถัดไป (Page-turning) ซึ่งอยู่ด้านล่างของแต่ละหน้า ทำให้เด็กสามารถกำหนดทิศทาง (Navigate) ไปข้างหน้า และถอยหลัง (Backward) ผ่านหนังสือได้

ในวัยก่อนเรียน เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ถ่ายโอนรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเด็กเล็กเอง แล้วใช้ซอฟต์แวร์ในการผลิตหนังสือ โดยผู้ดูแลเด็ก . . .

 • อธิบายวิธีการเชื่อมต่อ (Plug) กล้องถ่ายรูปเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ และถ่ายโอนรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต
 • แสดงให้เด็กเห็นวิธีการประยุกต์ใช้การจัดการรูปถ่าย (Photo management)
 • สอนเด็กให้รู้จักวิธีการเข้าสู่เนื้อหา และเสียงของโปรแกรม
 • สนับสนุนให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์จากความร่วมมือ (Cooperation) ในการเล่น

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Using technology appropriately in the preschool classroom - http://www.highscope.org/file/NewsandInformation/Extensions/ExtVol28No1_low.pdf [2015, March 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน