หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 75 : ตารางกิจวัตรประจำวัน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตารางกิจวัตรประจำวัน (2)

ตารางกิจวัตรประจำวันของโปรแกรมเต็มวัน ในช่วงเที่ยงและบ่ายของวัยก่อนเข้าเรียน มักประกอบด้วย

  • อาหารกลางวัน (Lunch) – อาหารกลางวัน ควรเป็นช่วงเวลาพักผ่อน ส่วนมื้ออาหาร (Meal) ควรบริการโดยมืออาชีพ ในวิถีครอบครัว (Family style) ที่มีเด็กเล็กรับประทานร่วมกัน เด็กควรจัดโต๊ะของตนเอง และประดับประดาแผ่นรองจาน (Place mat) และดอกไม้ที่เขาประดิษฐ์กันในศูนย์ศิลปะ (Art center) หรือโครงงานพิเศษ เด็กควรมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด หลังมื้ออาหารและขนม อย่างไรก็ตาม ในหลายโปรแกรมของวัยก่อนเข้าเรียน เด็กเล็กไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร (Cafeteria)
  • การพักผ่อนหย่อนใจ (Relaxation) – หลังอาหารกลางวัน เด็กเล็กควรมีโอกาสพักผ่อน อาจเป็นช่วงที่ผู้ดูแลจะเล่านิทาน หรือฟังดนตรี จาก CD (Compact disk = จานบันทึก) ช่วงเวลานี้ เหมาะสำหรับการสอนเด็กเล็กให้รู้จักวิธี (Technique) ของการพักผ่อนหย่อนใจ หรือหายใจเข้าลึกๆ แล้วหายใจออก (Breathing exercise) เลือกกิจกรรมเงียบๆ ที่เด็กชอบ หรืออ่านให้ตนเองฟัง
  • ช่วงเวลางีบ (Nap time) – เด็กเล็กที่ต้องการหรือจำเป็น ควรได้รับโอกาสพักผ่อนหรือนอนหลับ กิจกรรมเงียบๆ ควรมีพร้อมให้เด็กเล็กที่ไม่จำเป็น หรือไม่สามารถนอนหลับได้ในบางวัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรบังคับเด็กเล็กให้นอนในเวลางีบ
  • ศูนย์เรียนรู้ หรือโครงงานพิเศษ (Special project) – หลังเวลางีบ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับกิจกรรมศูนย์เรียนรู้หรือโครงงานพิเศษ อาจดำเนินการในตอนเช้า ซึ่งเหมาะสำหรับการปรุงอาหารบางอย่างสำหรับอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน นอกจากนี้ โครงงานพิเศษ อาจรวมถึงกิจกรรมในวันหยุด การสะสมสิ่งของ งานศิลปะ หรือเดินทางภาคสนาม (Field trip)
  • เวลากลุ่ม (Group time) – กิจวัตรประจำวันอาจลงเอยด้วยการประชุมกลุ่ม เพื่อทบทวนกิจกรรมของวัน การประชุมนี้ จะพัฒนาทักษะการฟังและสมาธิ ส่งเสริมการสื่อสารด้วยวาจา (Oral communication) ที่ตอกย้ำว่า การเรียนรู้นี้สำคัญ และช่วยเด็กเล็กในการประเมินผลงาน และพฤติกรรม
  • เวลาร่ำลา (Good-bye time) – นี่เป็นช่วงเวลาที่เด็กเล็ก มีส่วนร่วมในหน้าที่ทำความสะอาดในชั้นเรียน หลังจากนั้น เด็กสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมที่ตนเองกำหนด (Self-directed) จนกว่าพ่อแม่จะมาที่สถานดูแลเด็กเล็ก เพื่อรับตัวกลับบ้าน กิจกรรมดังกล่าว อาจรวมถึงการระบายสี หรืออ่านหนังสือ การเล่นในนานาศูนย์เรียนรู้ การอ่านหนังสือ และวัสดุอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมตามอัธยาศัย (Free choice)

การดำเนินตามกิจวัตรประจำวันที่ดีที่สุด (Best practice) ในนานาบริบท (Setting) ตาราง และจำนวนเด็กเล็กที่เกี่ยวข้อง วันแล้ววันเล่า ทำให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย (Sense of security) เด็กจำต้องเลือก (Make choice) และยอมรับความเสี่ยง (Take risk) ซึ่งเปิดประตูสู่โอกาสเรียนรู้อย่างน่าตื่นเต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. HighScope Daily Routine - http://www.teachpreschool.org/2014/01/our-daily-schedule-in-preschool/ [2015, April 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน