หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 130 : การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิต (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กระดานอัจริยะในชั้นเรียนอนุบาล

ในสหรัฐอเมริกา มีการปฏิรูปที่กว้างไกล (Sweeping) ไปทั่วภูมิทัศน์ของการศึกษา (Educational landscape) และที่เห็นเด่นกว่าเพื่อน ก็คือประถมศึกษาตอนต้น (Primary grades) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวมถึงว่า โรงเรียนบริหารจัดการ (Operate and organize) อย่างไร? ครูสอนอย่างไร? เด็กได้รับการประเมินผลอย่างไร? โรงเรียนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่และชุมชนอย่างไร?

รัฐบาลกลาง (Federal) และแต่ละรัฐ (State) กำหนดมาตรฐาน (Standards) หลักสูตร (Curriculum) และวาระทดสอบ (Testing agenda) ในยุคของ “ความรับผิดชอบ” (Era of accountability) โรงเรียนรัฐ (Public school) ต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานสูงของการเรียนรู้และความสำเร็จของเด็ก

เราสามารถมองเห็นภาพสะท้อน (Portrait) ของสิ่งที่ครูประถมต้นสอน และสิ่งที่เด็กเรียนรู้ในชั้นเรียน ในการเตรียมความพร้อมของเล็กประถมต้นจาก “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับต่อไปนี้

เริ่มต้นที่ แนนซี่ เบอร์รี่ (Nancy Berry) ครูประถมศึกษาปีที่ 1 แห่งโรงเรียนเตรียมความพร้อม ลิซ่า แจ๊คสัน (Liza Jackson Preparatory School) ในเมือง Fort Walton Beach รัฐฟลอริด้า เธอต้อนรับเด็กที่มาจากภูมิหลัง (Background) และวิถี (Style) การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Diverse) ด้วยป้ายที่มีข้อความดังนี้

“เบอร์รี่แลนด์ ดินแดนที่เด็กรักการเรียนรู้” (Berryland: A Place Where Children Love to Learn) เธอยอมรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditionally) และปฏิบัติต่อเด็กเสมือนหนึ่งว่า มีความฉลาดพอที่จะทำให้การเรียนรู้ที่เป็น “ความฝันที่กลายเป็นความจริง” (Self-fulfilling prophecy)

เธอสอนเด็กๆ ให้เข้าใจดีว่า เธอเองก็เคยทำสิ่งผิดพลาดมาก่อน เมื่อสมัยที่เธอยังเป็นเด็ก เธอเกลี้ยกล่อม (Coax) เด็กให้อ่าน เขียน จัดระเบียบความคิด และตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้น เธอใช้การร้องรำทำเพลง การเคลื่อนย้าย การผ่านประสบการณ์ (Experiencing) และการประยุกต์ (Applying) ในการเข้าถึงทุกประเภทของการเรียนรู้ เธอกล่าวว่า “ฉันไม่สอนเพื่อสอบ แต่ฉันสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิต”

อลิซาเบ็ธ พาร์คเก้อร์ (Elizabeth Parker) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในเมือง Fort Smith รัฐอาร์คันซอ ได้รับการยอกย่อง (Recognized) ว่าเป็น นักการศึกษายอดเยี่ยมในด้านการอ่านออก-เขียนได้ (Outstanding Literacy Educator) ครูใหญ่ของโรงเรียน กล่าวว่า “อลิซาเบ็ธ เป็นผู้นำของครูที่ศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ถึงสุดยอดปฏิบัติการ (Best practices) ในการสอน เพื่อช่วยให้เด็กปรับปรุงตนเองและประสบความสำเร็จในการเรียน (Academic success) ในชั้นเรียน แล้วยังช่วยเพื่อนร่วมอาชีพในเรื่องหลักสูตรการสอน (Instructional) และการออกข้อสอบ”

เธอมีทักษะในการเตรียมบทเรียนที่สร้างสรรค์ (Creative) และจูงใจ (Motivating) ตลอดจนการบริหารจัดการในชั้นเรียนที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้ช่วยให้เด็กสามารถอ่านและทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้ในระดับสูงกว่าถัวเฉลี่ยของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตเดียวกัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. http://www.schoolfamily.com/early-elementary [2015, August 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน