หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 133 : ภาพสะท้อนเด็กหญิง 8 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กหญิง 8 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของเจมี่ (Jamee) เด็กหญิงอายุ 8 ขวบ ชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน (African American) อาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องสาว 1 คน (อายุ 2 ขวบ)

ลักษณะโดยทั่วไปของเธอก็คือ เธอเป็นเด็กที่พูดจาดีมาก (Well-spoken) และมีอารมณ์ขัน (Sense of humor) ค่อนข้างมาก เธอสนใจในดนตรี และศิลปะ เธอเป็นเด็กที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เธอเป็นมิตรกับผู้อื่น จึงมีเพื่อนฝูงมาก และค่อนข้างเปิดเผย (Outgoing) จึงมักเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (Mediate) ข้อบาดหมางระหว่างหยุดพัก (Recess) และเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathetic)

ในด้านการรับรู้ (Cognitive) เธออ่านออก และเข้าใจ (Comprehend) เกณฑ์มาตรฐานได้ดี ในช่วงแรกเธอมีปัญหาในการเขียนได้ไม่ยาวนานพอ (Sustained) ซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิ (Concentration)

อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่า เธอไม่ค่อยเก่งในแนวความคิดขั้นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ แต่ก็ไม่ลดละความพยายาม (Persevere) ในการเรียนรู้วิชานี้

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) มีทักษะการเคลื่อนไหวประณีต (Fine-motor skill) และมีส่วนร่วมในการกิจกรรมพลศึกษา (Physical education)

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เธอสนองตอบต่อคำชม (Praise) ได้ดี และเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูง เธอมักมาถึงโรงเรียนโดยเตรียมพร้อมด้วยวัสดุที่จำเป็นต่างๆ

นอกจากนี้ เธอมักแต่งตัวดี (Well-groomed) และมีความตั้งใจเรียนดี แล้วยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน อย่างกระตือรือร้น (Active)

คำถามสำหรับครูผู้สอนก็คือ ในเมื่อเจมี่ไม่เก่งในเรื่องแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ ครูจะช่วยเธอได้อย่างไร เพื่อมิให้เธอเกิดอาการเครียด (Anxiety) ในวิชานี้ แต่กลับมีความสนุกสนานกับตัวเลข?

เจมี่ ก็เหมือนจาขอบ (Jacob) ที่สนุกสนานกับดนตรี ครูผู้สอนจะผนวกดนตรี [และศิลปะ] ให้อยู่ในหลักสูตรการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไร?

ในเรื่องสมาธิ เจมี่มีปัญหาในช่วงแรกในการเขียน ครูผู้สอนจะฝึกฝนเธออย่างไร มิให้มีความวิตกกังวล แต่กลับมีความสุขจากการที่ได้ขีดเขียน

ทุกวันนี้ จุดมุ่งหมายหนึ่งในระดับชาติ (National goal) ก็คือ การทำให้เด็กทุกคนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 (รวมทั้งเจมี่ด้วย) มีความสามารถในการอ่าน โดยเฉพาะหนังสือประเภทที่ควรอ่าน ดังนั้น ครูผู้สอนต้องตอบคำถามว่า หนังสือประเภทไหน เหมาะสมกับเด็กอย่างเจมี่?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. PS 124 Brooklyn Silas B Dutcher Elementary School - http://ps124brooklyn.com/ [2015, August 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul