หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 134 : ภาพสะท้อนเด็กชาย 9 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กชาย 9 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของเบลค (Blake) เด็กชายอายุ 9 ขวบ ชาวอเมริกัน ผิวขาว (Caucasian) ลักษณะโดยทั่วไปของเขาก็คือ เขาเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวที่มีลูก 2 คน เขาตัวต่อเลโก้ (Lego) ได้ดี โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องสงครามดวงดาว (Star War) และเรื่องเล่าจินตนาการ (Imaginative)

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เขามีปัญหาในการแสดงออกถึงความรู้สึกที่รุนแรง เมื่อเขากังวล (Anxious) หรืออารมณ์เสีย (Upset) เขาต้องการเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นทุกคน แต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าหาเขาเหล่านั้นได้อย่างไร?

เขาต้องการทำงานตามลำพังในชั้นเรียน ในส่วนที่แยกออก (Seclude) จากโลกภายนอก เมื่อเขามีโอกาสพูดกับผู้ใหญ่ถึงสิ่งที่รบกวนจิตใจเขา เขาก็จะกลับคืนสู่กิจกรรมตามปรกติได้

ในด้านการรับรู้ (Cognitive) เขาสามารถมีสมาธิ (Concentration) ในการทำงานชิ้นเดียวได้นาน 5 นาที และได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่คอยควบคุมให้เขาจดจ่ออยู่กับงาน และเข้าใจคำสั่งอย่างถูกต้อง

เขาเข้าใจแนวความคิด (Concept) ของแบบจำลอง (Model) และแนวทางปฏิบัติ (Guided practice) ก่อนที่จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ตามลำพังได้

เขาสามารถแก้โจทย์ที่มีการคูณเลข 1 – 2 หลัก แต่อาจต้องอาศัยการมองเห็น (Visual) ของกระบวนการก่อนเริ่มต้น นอกจากนี้ เขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ แต่จำเป็นต้องมีการร่าง (Scribe) ก่อนลงมือเขียน

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เขามีปัญหาในการนั่งตัวตรงบนเก้าอี้ เพราะเขามักจะโน้มตัวพิงไปข้างหน้า เขายังไม่สามารถนั่งในที่หนึ่งเป็นเวลานาน อาจกระทบ (Tap) หรือเหวี่ยง (Swing) เท้าบ่อยๆ

เขาสามารถรวมการเคลื่อนไหว (Combined movements) เข้าด้วยกัน อาทิ การวิ่งและกระโดดในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้เม้าส์ (Mouse) และแป้นพิมพ์ (Keyboard) อย่างช่ำชอง

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เขาต้องได้รับการสนับสนุนการจัดระเบียบ (Organizational support) เพื่อค้นหา (Track) แหล่งวัสดุการเรียนรู้ (Learning material)

เขามีอารมณ์ขัน (Sense of humor) และต้องการทำให้เพื่อนฝูง มีความสุข แต่เขามักไม่รู้ตัวว่า พฤติกรรมของเขาอาจทำให้ผู้อื่นวอกแวก และมักจะถูกเตือนในเรื่องนี้เป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม เขาได้ประโยชน์จากการมีตารางปฏิบัติการที่เป็นกิจวัตร เพื่อให้เขาสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน และกล้าแสดงออก โดยเฉพาะเมื่อเชาอธิบายความคิดเห็นของเขา และความรู้สึกต่อผู้อื่น

คำถามสำหรับครูผู้ดูสอนก็คือ เนื่องจากเขามักหันเหความสนใจของเด็กคนอื่นเสมอๆ จึงควรจะวางแผนรับมือในเรื่องนี้อย่างไร? และควรจะให้ความสนใจส่วนตัว (Individual attention) แก่เขามากน้อยเพียงใด?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. PS 124 Brooklyn Silas B Dutcher Elementary School - http://ps124brooklyn.com/ [2015, September 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul