หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 162 : คณิตศาสตร์ประถมต้น (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านตามคำแนะนำ

ครูประถมต้น เริ่มมีการเน้นย้ำกันใหม่ (Re-emphasize) ให้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นส่วนสำคัญของประถมศึกษาตอนต้น ควบคู่ไปกับการอ่านได้รับการใส่ใจระดับชาติ (National attention) จนบางคนเรียกวิชานี้ว่า “คณิตศาสตร์แนวใหม่” (New mathematics) ซึ่งเน้นย้ำกิจกรรมที่ลงมือทำ (Hands-on) การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นกลุ่ม (Group work and Teamwork)

นอกจากนี้ ยังมีการประยุตก์ใช้ความคิด (Idea) และหลักการ (Principle) ของคณิตศาสตร์ กับเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวัน (Real-life) ตลอดจนความเข้าใจ “สมรรถนะ” (Competency) ของคณิตศาสตร์

“คณิตศาสตรแนวใหม่” แสวงหาเด็กที่เป็นผู้ใช้คณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ (Creative user) ในบริบท (Setting) ของชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน รวมทั้งความสามารถในการระลึกถึง (Recall) ผลบวก (Addition sum) และผลคูณ (Multiplication product) ได้อย่างรวดเร็ว

อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดว่า “อย่ากังวลกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่คุณประสบเลย ผมรับประกันคุณได้ว่า ปัญหาคณิตศาสตร์ของผมยิ่งซับซ้อนกว่า” ถ้าคนที่มีพรสวรรค์ทางปัญญา (Intellectually gifted) มากที่สุดในประวัติศาสตร์ อย่างอัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ ก็ยังประสบปัญหาคณิศาสตร์ แล้วคงไม่ต้องสงสัยว่า เด็กก็คงเผชิญชะตากรรม (Fate) ในทำนองเดียวกัน

เป็นไปได้ไหมว่า การเรียนรู้วิธีคำนวณเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก จนผู้คนส่วนใหญ่จะต้อง “ดิ้นรน” (Struggle) และมีเพียงผู้คนจำนวนน้อยเท่านั้น ที่สามารถเข้าไปในโลกที่น่าสะพรึงกลัว (Daunting) ของสมการ (Equation) ตัวแปร (Variable) และทฤษฎี (Theorem) ต่างๆ

อันที่จริง จากประสบการณ์ในทางปฏิบัติ เด็กมองดูคณิตศาสตร์เหมือนน้ำ ตราบใดที่เขาได้รับคำแนะนำ (Guidance) ที่เหมาะสม และไม่ได้ถูกทำให้กลัวกระบวนการนี้ก่อนเริ่มต้น เขาก็จะทำได้ดีเหมือนว่ายน้ำ เขาจะเรียนรู้ตัวเลข ว่าเป็นเสมือนเพื่อน เมื่อรู้จักคณิตศาสตร์ดีขึ้น จะพบว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกสนานไม่น้อยทีเดียว

ครูประถมต้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวญชาญในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จึงจะอุทิศให้กับความเข้าใจที่ว่า เด็กต้องมีอิสระในการสำรวจ ตั้งคำถาม และทำผิดพลาด จึงจะเกิดการเรียนรู้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้จากเพื่อนครูด้วยกัน ในฐานะทรัพยากร (Resource) อันทรงคุณค่า

  • เด็กต้องมีความรู้สึกสะดวกสบาย (Comfortable) กับตัวเลข เพื่อรู้จักใช้มัน – โดยเด็กเรียนต้องรับรู้ (Recognize) เข้าใจวิธีใช้ และไม่กลัวการใช้ผิดๆ ผู้ใหญ่ส่วนมาก ยอมรับว่าการทำเลขผิด หรือบางครั้ง การ“หลงประเด็น” (Mess up) จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ เด็กอาจมาหาครูประถมต้น ด้วยเพียงปัญหาว่าเขาไม่เข้าใจคณิตศาสตร์เลย หน้าที่ของครูประถมต้นก็คือ ต้องชักจูง (Convince) ให้เขาเข้าใจว่า เขาสามารถ (Can) และจะ (Will) ประสบความสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร์ได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Teaching Math in the Primary Grades - Guided reading - https://www.naeyc.org/files/yc/file/Primary_Interest_BTJ.pdf [2015, November 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน