หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 168 : สังคมศึกษาประถมต้น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สังคมศึกษาประถมต้น

ผู้คนและสิ่งแวดล้อม – สถานที่ในท้องถิ่น อาทิ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศูนย์ประวัติศาสตร์ เป็นทรัพยากรที่วิเศษสำหรับการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คน สถานที่ และสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น หอศิลป์แอลลัน เม็มโมเรียล (Allen Memorial Art Museum) ในเมือง Oberlin รัฐโอไฮโอ้ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิฟรีแมน (Freeman Foundation) ในโครงการระดมทุน เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาศิลปะเอเชีย (Asian Art Educational Outreach Funding Initiative) โดยได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษาศิลปะเอเชียสำหรับครูและนักเรียน

หนึ่งในบทเรียนของโปรแกรม ได้ให้โอกาสเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 8 ปี มีส่วนร่วมใน “เกียวโตกุ” (Gyotoku) ซึ่งเป็นศิลปะการวาดและระบายสีภาพปลา (Fish painting) ของญี่ปุ่น และ “ไฮกุ” (Haiku) ซึ่งเป็นกวีนิพนธ์ของญี่ปุ่น ครูประถมศึกษาสามารถให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้

พัฒนาการและอัตลักษณ์ส่วนบุคคล - ครูประถมศึกษาปีที่ 1 แอ๊ชลี่ย์ ก็อตคิน (Ashley Gotkin) ได้ผนวก มาตรฐานของสังคมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ของรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า ให้เข้ากับการสอนของเธอ โดยเน้นย้ำเรื่องเพื่อนบ้านและชุมชนรอบโลก ยายของเธอเป็นชาวอินเดียนแดงของเผ่าเชอโรกี้ (Cherokee) ดังนั้น เธอจึงใช้มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) ในการสอนเกี่ยวกับชาวอเมริกันพื้นเมือง (Native American) และเผ่าเชอโรกี้ เธอพัฒนาบทเรียนชาวอเมริกันพื้นเมือง ตามมาตรฐานของรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า ซึ่งระบุไว้ให้ . . .

  • อธิบายบทบาทของแต่ละบุคคลในครอบครัว
  • ค้นหา (Identify) กลุ่มต่างๆ ที่แต่ละบุคคลและครอบครัวเป็นส่วนหนึ่ง (Belong)
  • เปรียบเทียบความหมือน (Similarity) และความแตกต่าง (Difference) ในแต่ละบุคคลและครอบครัว
  • สำรวจคุณประโยชน์ของความหลากหลาย (Diversity) ในสหรัฐอเมริกา

บุคคล กลุ่ม และสถาบัน – ในวันแรกที่โรงเรียนเปิดเทอม ครูประถมศึกษาปีที่ 1 ทานิก้า แรมซี่ย์ (Tanika Ramsey) เรียกประชุมเช้า (Morning meeting) โดยที่เด็กทุกคนแนะนำตัวเอง จากนั้นเธอก็พูดถึงครอบครัวว่า คืออะไร? แล้วให้เด็ก “ระดมสมอง” (Brainstorm) เกี่ยวกับสิ่งที่เขาสามารถทำได้ ในการอยู่อย่างสันติสุขในครอบครัวของชั้นเรียน

ในวันถัดมา แรมซี่ย์ ขยายขอบเขตของการอภิปราย รวมไปถึงสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ที่จะอยู่อย่างปรองดอง (Harmoniously) ในโรงเรียน เด็กอภิปรายถึงกฎเกณฑ์ของโรงเรียน สัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และครูอื่นๆ พร้อมทั้งพัฒนา “พิมพ์เขียว” (Blueprint) ร่วมกับชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 อื่นๆ

อุดมคติและแนวทางปฏิบัติของพลเมืองดี – ครูประถมศึกษาปีที่ 1 เกร็ตเชน เร็ค (Gretchen Reich) ใช้ชุมชนท้องถิ่นในการสอนให้เกิดความภูมิใจในหน้าที่ของพลเมือง (Civic) เด็กของเธอมีส่วนร่วมในโครงงานซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยงานชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ตัวอย่างเช่น “กองกำลังบรรเทาทุกข์” (Salvation Army) ได้รับเชิญให้มาพูดในชั้นเรียน ถึงงานที่หน่วยงานทำ แล้วเด็กรวบรวมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานดังกล่าว

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Social Studies for Early Childhood and Elementary School Children - http://www.socialstudies.org/positions/elementary [2015, November 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน