หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 172 : เด็กกับสภาพแวดล้อม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กกับสภาพแวดล้อม

ทุกวันนี้ เด็กจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง (Urban) ด้วยสถานที่ที่คับแคบ แยกตัวออกจากธรรมชาติ และใช้เวลาไม่น้อยอยู่ต่อหน้าเครื่องรับโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ หรือยึดติด (Glued) กับไอโฟน (iPhone) และ ไอแพด (iPad) ดังนั้น จึงควรจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ และกิจกรรมนอกบ้าน (Outdoors) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา (Ecology)

การศึกษาสภาพแวดล้อม มีความสำคัญด้วยเหตุผลต่อไปนี้

  • ทำให้เด็กสามารถทำตัว อย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นบริกร (Steward) รับใช้ธรรมชาติ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของเด็กใน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ซึ่งทุกสาขาวิชาดังกล่าว เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมนอกบ้าน และประเด็นสภาพแวดล้อม และนิเวศวิทยา
  • เชื่อมโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง (Real world)
  • ทำให้เด็กสามารถตัดสินใจ ซึ่งทรงอิทธิพลต่อสุขภาพ และสภาวะที่ดี (Well-being) ต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และในอนาคต

โรงเรียนทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกา กำลังเคลื่อนย้ายไปสู่โรงเรียน “สีเขียว” (Green school) ซึ่งมีอาคารที่มีสิ่งแวดล้อม อันเอื้ออำนวย (Conducive) ต่อสุขภาพและสภาวะการเรียนรู้ ในขณะที่ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และเงิน

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร “สีเขียว” (Green curriculum) ที่สนองตอบ (Response) ต่อประเด็นทางด้านนิเวศวิทยา ไปทั่วโลก และเป็นวิธีประหยัดพลังงาน สงวนทรัพยากร อัดฉีด (Infuse) หลักสูตร ด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อม การสร้างสวนโรงเรียน และโรงเรียนให้บริการอาหารกลางวันฟรี โดยเฉพาะอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

การบำบัดด้วยสวนพืช (Horticultural therapy) เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับให้เด็กได้มีส่วนร่วม อันประกอบด้วยการทำสวน และภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการการรับรู้ สังคม-อารมณ์ และการศึกษา การบำบัดนี้ได้รับการออกแบบ เพื่อความเป็นองค์รวมของเด็กทั้งกาย ใจ และวิญญาณ (Spirit)

ครูประถมต้นรายงานผลลัพธ์จากประสบการณ์การทำสวนว่า เด็กทำคะแนนสอบได้ดีขึ้น แล้วยังปรับปรุงทักษะการสื่อสารอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า การให้เด็กทำงานในสวน ทำให้เขามีสมาธิ เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และมีทักษะทางสังคม ที่ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่น ณ โรงเรียนประถมศึกษา เชอร์รี่ ริดจ์ (Cherry Ridge Elementary School) ในเมือง Bastrop รัฐหลุยเซียน่า เด็กที่เป็นออทิสติก (Autism) จะทำสวน ปลูกกะหล่ำขาว ผักกาด หัวไชเท้าแดง (Radish) ฟักทอง และแครอท อันช่วยให้ครูประถมต้นสามารถส่งเสริมการศึกษาสภาพแวดล้อม โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมนำวัสดุเหลือใช้ไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ ให้เป็นวัสดุใหม่ แล้วสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (Recycle)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Cherry Ridge Elementary School - Guided reading - http://www.greatschools.org/louisiana/bastrop/818-Cherry-Ridge-Elementary-School/ [2015, November 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน