หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 255 : การมีส่วนร่วมของธุรกิจ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การมีส่วนร่วมของธุรกิจ

บริษัท เพ็พเพอริดจ์ ฟาร์ม (Pepperidge Farm) ในเมือง Norwalk รัฐคอนเน็คติขัต ได้ร่วมทีมงานกับโรงพยาบาลนอร์วอล์ค (Norwalk Hospital) และโรงเรียนประถมศึกษาเจ็ฟเฟอร์สัน (Jefferson Elementary School) ในการรณรงค์ต่อต้านภาวะอ้วนเกิน (Obesity) ในหมู่เด็กนักเรียน

พันธมิตรนี้ได้สร้างโปรแกรมชื่อ “ผอม” หรือ L.E.A.N. (= Learning with Energy from Activity and Nutrition) พนักงานของเพ็พเพอริดจ์ ฟาร์ม ช่วยเหลือเด็กประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวนกว่า 200 คน ในการเรียนรู้และพัฒนานิสัยตลอดชีวิต (Life-long) ของการกินเพื่อสุขภาพ (Healthy eating) และการออกกำลังกาย

เด็กทำงานร่วมกับพนักงานดังกล่าวในฐานะที่พนักงานเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะทางการแพทย์ที่มีสาเหตุมาจากทุพโภชนาการ อาทิ ภาวะอ้วนเกิน เบาหวาน (Diabetes) โรคหัวใจ และมะเร็ง (Cancer) เด็กจำนวนมากเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง (Alter) นิสัยการกิน โดยเลือกที่จะดื่มนมและน้ำแทนน้ำอัดลมหรือน้ำหวานอื่นๆ นอกจากนี้ เด็กยังกินผลไม้และผักมากขึ้น พร้อมกับระดับการออกกำลังกายที่สูงขึ้น

บริษัท เพ็พเพอริดจ์ ฟาร์ม ได้เลือกที่จะทำงานร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษาเจ็ฟเฟอร์สัน เพราะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเขต (District) ซึ่งมีเด็กชนหมู่น้อย (Minority) จากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำจำนวนมาก เด็กได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน (Summer camp) ในโครงการนี้ ถึง 3 แห่งในเวลาเดียวกัน

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) การอ่านออก-เขียนได้ทางการเงิน (Financial literacy) กลายเป็นหัวข้อยอดนิยม (Hot topic) ในบรรดาครูปฐมวัย โดยสอนทักษะการใช้เงินอย่างชาญฉลาด (Money smart) แก่เด็กอนุบาลปีที่ 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 อาทิ งบประมาณ การออม การหารายได้ และการใช้จ่ายอย่างประหยัด

ในเมืองตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแมรี่แลนด์ สถาบันการเงินอเบอร์ดีนเครดิตยูเนียน (Aberdeen Credit Union) ได้จับมือกับโรงเรียนประถมศึกษาเบย์วิว (Bayview Elementary School) ในการให้บริการฟรี โดยนำเสนอการศึกษาด้านการเงิน (Financial education) ในชั้นเรียนสำหรับเด็ก จัดสัมมนาการบริหารการเงินสำหรับพ่อแม่เด็กและบุคลากรโรงเรียน และให้รางวัลแก่เด็ก [ที่ออมทรัพย์ได้มาก]

ในเมือง Durham รัฐนอร์ทแคโรไลน่า โรงเรียนรัฐในเขต (District schools) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ (Durham Association of Realtors) จัดงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้นักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ได้รู้จักโรงเรียนรัฐในเขต เพื่อให้สนองตอบความต้องการของพ่อแม่เด็ก ผู้อพยพมาจากที่อื่นๆ

สิ่งที่ท้าทายความสามารถของครูปฐมวัยอย่างเห็นได้ชัดก็คือ จะมุ่งเน้นให้ครอบครัวของเด็ก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนและของโรงเรียนอย่างไร จึงจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่ครัวและเด็กดีขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยให้ครอบครัวและเด็กเข้าถึง (และได้ประโยชน์จาก) โอกาสต่างๆ ที่มาพร้อมกับคริสต์ศตวรรษที่ 21

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Community Involvement - https://www.cibc.com/ca/inside-cibc/careers/all-job-seekers/community-involvement.html [2016, June 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน