หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 103 : ประเด็นอนุบาลศึกษา

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นอนุบาลศึกษา

ยังมีอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนุบาลศึกษา กล่าวคือ โปรแกรมครบรอบวงจร (Looping) และการสอบตกซ้ำชั้น (Retention) ประเด็นแรก เป็น โปรแกรมที่เกิดขึ้นเมื่อครูใช้เวลา 2 ปี หรือมากกว่านั้น อยู่กับเด็กกลุ่มเดียวกัน (Same group) ที่มีอายุเดียวกัน (Same age)

ในโปรแกรมครบรอบวงจร ครูเริ่มต้นสอนเด็กอนุบาล 1 ปี แล้วตามไปสอนกลุ่มเดียวกัน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และอาจต่อเนื่องไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูอีกคนหนึ่งอาจรับช่วงจากอนุบาล แล้วต่อเนื่องไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น คุณประโยชน์ (Advantage) ของโปรแกรมนี้ ได้แก่

  • ครู เด็ก และพ่อแม่ พัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง (Deep) เนื่องจากระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันอย่างยาวนาน
  • ครูเข้าใจพลวัตร (Dynamics) ของครอบครัวเด็ก และความคาดหวังจากพ่อแม่
  • ครูพัฒนาความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่องวิถี (Style) การเรียนรู้ของเด็ก
  • ในปีที่ 2 เด็กเริ่มคุ้นเคยกับระเบียบวิธี (Procedure) และความคาดหวัง (Expectation) ในชั้นเรียน นอกจากนี้ ครูก็ได้รู้ถึงความจำเป็นของเด็กและสามารถ “กระโดด” (Jump) เข้ามาช่วยได้

ผลการวิจัยแสดงว่า ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ได้เกิดขึ้นผ่านโปรแกรมนี้ได้สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนรู้ของเด็กจริงๆ

ในประเด็นที่สอง การสอบตกซ้ำชั้น (Retention) นั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับคุณประโยชน์ของการศึกษาปฐมวัยและอนุบาลศึกษาถ้วนหน้า เด็กที่ไม่อาจเข้าพิธีสำเร็จอนุบาลศึกษาเดียวกับเพื่อนร่วมชั้น จำต้องใช้เวลาอีก 1 ปี ในโรงเรียนอนุบาลต่อไป

อย่างไรก็ตาม เด็กจำนวนมากเหล่านี้ สอบตกซ้ำชั้นเพราะครูได้ประเมินแล้วว่า ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ (Immature) หรือไม่บรรลุมาตรฐานของรัฐและของครูเอง จึงไม่พร้อมที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสูงไปอีก

ทั่วสหรัฐอเมริกา ประมาณ 10 ถึง 30% ของเด็กอนุบาล จะสอบตกซ้ำชั้น เพราะเขาได้รับการประเมิน (Presumed) ว่า ไม่พร้อมที่จะรับมือกับความต้องการ (Demand) ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 แต่การศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ (Crucial) ในการกำหนดทัศนคติ (Attitude) ในระยะยาว ต่อตนเอง ต่อครู และต่อการเรียนรู้

เด็กที่ผ่านช่วงต้นของชีวิตในเชิงบวก จะมีความรู้สึกดีๆ ต่อตนเอง เคารพครู และสนุกสนานกับการเรียนรู้ และมองเห็นว่า การศึกษาเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้น ในทางตรงกันข้าม เด็กที่ผ่านพ้นช่วงปฐมวัย ด้วยความรู้สึกที่แย่ต่อตนเอง ไม่ค่อยเคารพในตัวครู และ “ปิดกั้น” (Turn off) การเรียนรู้ ก็จะมองการเรียนซ้ำชั้น เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลาย (Recess) ชีวิต

แล้วเด็กที่ต้องเรียนซ้ำชั้นล่ะ? จะทำคะแนนได้ดีขึ้นไหมในรอบ 2? แม้สามัญสำนึก (Intuitive) จะบอกเราว่า น่าจะดีขึ้น แต่หลักฐานการวิจัยก็ออกผลในทางตรงข้ามกับความคิดดังกล่าว กล่าวคือ เด็กมิได้ทำคะแนนดีขึ้นในรอบที่ 2 อันที่จริง ผลการศึกษาแสดงว่า เด็กทำคะแนนได้แย่ลง และการสอบตกซ้ำชั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัย (Drop out)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Looping - http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/methods/instrctn/in5lk10.htm [2015, June 22].
  3. Grade retention - http://en.wikipedia.org/wiki/Grade_retention [2015, June 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน