หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 89 : ประวัติศาตร์ของอนุบาลศึกษา (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิชาการกับพัฒนาการ

อนุบาลศึกษามีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นที่แนวความคิด (Concept) ในด้านการศึกษาและโปรแกรมอนุบาลของ เฟรดริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) ซึ่งมีผู้ศรัทธาในความคิดและวิธีการของเขา ได้นำเข้าจากเยอรมนีสู่สหรัฐอเมริกา ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ (Intact)

แม้ว่าอิทธิพลของเขาได้ครอบงำอยู่เกือบ 50 ปี และยังคงเป็นที่ยอมรับกันจนถึงปัจจุบัน แต่ในสมัยกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้น ความคิดของเขามิได้เป็นที่ยอมรับกัน โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเล่น และความสนใจของเด็ก กล่าวคือ การเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered)

ในสมัยนั้น โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ทั้งในยุโรปและอเมริกา เน้นหนักวิชาการ (Subject-oriented) และทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน แต่เฟรอเบล เป็นคนแรกที่สนับสนุน (Advocate) การศึกษาแบบกลุ่มชน (Communal education) สำหรับเด็กๆ นอกบ้านตนเอง ความคิดการเรียนแบบกลุ่มของเด็กๆ นี้ ได้กลายเป็น “การปฏิวัติ” (Revolutionary) ที่ยิ่งใหญ่

มากาเร็ธ เชิร์ส (Margarethe Schurz) ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาล แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา หลังจาที่ได้ฟังการบรรยายหลักการเฟรอเบล (Froebelian principle) ในเยอรมนี แล้วเธอกลับสหรัฐอเมริกา เพื่อไปเปิดโรงเรียนอนุบาลของเธอในปี พ.ศ. 2399 ณ เมือง Watertown รัฐวิสคอนซิน

โปรแกรมของเชิร์ส สอนเป็นภาษาเยอรมัน เช่นเดียวกับโปรแกรมของโรงเรียนอนุบาลที่เปิดใหม่ช่วงเวลานั้น ความคิดของเฟรอเบลในเรื่องการศึกษา ดึงดูดความสนใจ (Appeal) ของพ่อแม่สองภาษา (Bilingual) ความคิดของเชิร์ส ได้มีอิทธิพลต่อ อลิซาเบธ พีบอดี้ (Elizabeth Peabody) ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนความคิดของเฟรอเบล แต่ยังมีจิตศรัทธา เป็นสาวกของเฟรอเบลล

อลิซาเบธ พีบอดี้ เปิดโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ เมืองบอสตัน ในปี พ.ศ. 2403 เธอและน้องสาว ได้พิมพ์คู่มืออนุบาล (Kindergarten Guide) เธอตระหนักดีว่า เธอปราศจากพื้นฐานทฤษฎีที่จำเป็นต่อการนำความคิดของเฟรอเบล ไปลงมือปฏิบัติ (Implement) เธอจึงพยายามไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งในเยอรมนี

เมื่อเธอกลับไปยังสหรัฐอเมริกา เธอนำวิธีการของเฟรอเบลไปเผยแพร่ เธอจึงได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ส่งเสริมอนุบาลศึกษารายสำคัญของสหรัฐอเมริกา แต่โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของรัฐ ก่อตั้งขึ้นโดย ซูซาน โบลว์ (Susan Blow) ด้วยการกระตุ้น (Prodding) ของอลิซาเบธ พีบอดี้ ในการชักจูงผู้อำนวยการ (Superintendent) ของกลุ่มโรงเรียนในเมือง St. Louis รัฐมิซซูรี่ ให้ทดลองเปิดโรงเรียนอนุบาล ในปี พ.ศ. 2416

การสนับสนุน (Endorsement) จากระบบโรงเรียนในภาครัฐ ทำให้โรงเรียนอนุบาลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งขยายอิทธิพลของเฟรอเบลในแวดวงของการศึกษาปฐมวัย ต่อมาเมื่อผู้อำนวยการดังกล่าว ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอธิบดี (Commissioner) กรมศึกษาธิการ จึงได้สนับสนุนความคิดและวิธีการของเฟรอเบลอย่างเต็มที่

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Kindergarten - http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten [2015, May 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน