หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 91 : ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ

วัยอนุบาล ก็เหมือนเด็กอื่นๆ ในหลากหลายมิติ มีลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของพัฒนาการร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของเด็ก 5 – 6 ขวบ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีลักษณะเฉพาะของความแตกต่างแต่ละคน (Individual)

ภาพสะท้อน (Portrait) ของเด็กอนุบาล จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจลึกซึ้ง (Insight) ถึงพัฒนาการของเด็กทางด้านสังคม อารมณ์ การรับรู้ และร่างกาย รวมทั้งทักษะการปรับตัว (Adaptive) ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน ของมีนู (Meenu) เด็กหญิงอายุ 5 ขวบ ชาวอินเดีย (Indian) ไม่ได้อยู่ในสถานดูแลเด็กเล็ก (Child care) หรือเข้าโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) มาก่อน

เธอเป็นเด็กเงียบ และค่อนข้างเก็บตัว (Reserved) เธออาศัยอยู่ในบ้านที่ใช้สองภาษา (Bi-lingual) ที่ซึ่งคุณแม่เพิ่งจะคลอดน้องคนใหม่

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เธอเล่นกับผู้อื่น เมื่อมีใครเข้าหาเธอก่อน แต่บางครั้งก็ลังเลที่จะเป็นผู้เริเริ่มการเล่น เธอเป็นคนอ่อนไหว (Sensitive) ต่อความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นรอบตัวเธอ

เธอทำงานหนักและกระตือรือร้นที่จะเอาใจ (Please) ผู้ใหญ่ เธอต้องการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องงาน และทำตัวคอยสอนเพื่อนๆ (Peer tutor)

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เธอบันทึกรายวัน (Journal) โดยใช้การสะกดแบบดั้งเดิม (Conventional) และที่เธอประดิษฐ์ขึ้น (Inventive)

เธอสามารถแยกแยะความคิดหลัก (Main idea) ของเนื้อเรื่อง (Story) และเชื่อมโยง (Connect) เนื้อหา (Text) กับตนเอง เธอทำงานอย่างจริงจัง (Intensive) โดยต้องการรู้ว่า อะไร (What) อย่างไร (How) และ ทำไม (Why)

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เธอมีทักษะการเคลื่อนไหวประณีต (Fine motor) โดยสามารถจับดินสอด้วย 3 นิ้ว (Tripod grip) อย่างถูกวิธี เธอสามารถวิ่ง กระโดดขึ้น-ลง (Jump) กระโดดข้าม (Skip) และกระโดดไปข้าง-ข้างหลัง (Hop) ได้อย่างง่ายดาย

เธอชอบการสะกดแบบดั้งเดิม มากกว่าสะกดแบบประดิษฐ์เอง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชั้นเรียน (Class-room resources) ในการค้นหาคำตอบที่เธอต้องการ

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) เธอทำความสะอาดบริเวณที่เธออยู่เป็นส่วนตัว (Personal space) อย่างสม่ำเสมอ และช่วยผู้อื่นด้วยวัสดุ (Materials) เธอใส่เสื้อผ้าเอง และแต่งตัวเองทุกเช้า

เธอยกมือขึ้น เพื่อขออนุญาตก่อนพูด และสามารถขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เธอรู้กติกาของชั้นเรียน โดยคาดหวังและสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Curtsinger Elementary School - https://twitter.com/search?q=Curtsinger+Elementary+School&partner=Firefox&source=desktop-search [2015, May 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน