หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 92 : ภาพสะท้อนเด็กชายอายุ 6 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กชายอายุ 6 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของบริกแฮม (Brigham) เด็กชายอายุ 6 ขวบ ชาวอเมริกัน เชื้อสายอัฟริกัน (African American) อาศัยอยู่กับพ่อแม่ เขาเป็นลูกคนเดียว

ลักษณะโดยทั่วไปของเขา ก็คือเขาเป็นเด็กที่สุภาพเรียบร้อย (Well-mannered) และเคยอยู่ในสถานดูแลเด็กเล็กระบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) มาก่อน

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เขาชอบเล่นในฉากสมมุติที่หลากหลาย (Scenarios) ซึ่งเขาสามารควบคุมได้ เขามักจะเล่นกับเด็กชายด้วยกัน โดยสนุกสนานกับการสร้างบล็อคกับตัวต่อเลโก้ (Lego) และโดมิโน่ (Domino) เป็นต้น

เขามีอารมณ์ขัน (Good sense of humor) และชอบทำให้เพื่อนๆ หัวเราะ แม้ว่าบางครั้งอาจไม่ถูกกาลเทศะ นอกจากนี้ เขามักผลักครูของเขาอย่างแรงๆ (Push to limits)

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เขาสามารถจัดลำดับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องได้ และพยากรณ์ผลลัพธ์ (Outcome) เขาแก้โจทย์อย่างง่ายของการบวกและลบเลขได้ และจดจำนวนคร่าวๆ (Subitize) จนถึง 6 ได้

เขาสามารถเขียนประโยคสมบูรณ์ (Complete sentence) ในบันทึกประจำวัน (Journal) และวาดรูปประกอบเนื้อเรื่องได้ เขารู้อย่างน้อย 50 คำตามที่มองเห็น (Sight)

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เขาเล่นเบสบอล (Baseball) และบาสเก็ตบอล (Basketball) เป็นหมู่คณะ (Organized team) ได้ และเขาสามารถรับและโยนลูกบอลได้ เขายังสามารถวิ่ง กระโดด และควบม้า (Gallop) ได้อย่างสบาย

เขาเขียนด้วยลายมืออ่านง่าย (Legible) ในบันทึกประจำวัน ด้วยการเว้นวรรค ระหว่างคำ และขนาด (Size) ถูกต้องของตัวอักขระ

เขามีปัญหาในการนั่งนิ่งๆ ในการทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมในวงกลม (Circle time) และบางครั้งก็จำเป็นต้องไปนั่งที่โต๊ะตนเอง [ถูกลงโทษ]

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เขามักมาถึงโรงเรียนในสภาพที่แต่งตัวเรียบร้อย (Well-groomed) และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

เขาดูแลการใช้ห้องน้ำด้วยตนเองโดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ เขาสามารถเปิดภาชนะ [บรรจุอาหารกลางวัน] เองได้ นอกจากนี้ เขายังสามารถรูดซิป (Zip) เสื้อผ้า และผูกเชือกรองเท้า (Shoelace) ได้

คำถามสำหรับครูผู้ดูแลก็คือ เนื่องจากเขามักผลักครูของเขาอย่างแรงๆ จึงควรจะวางแผนรับมืออย่างไร? และควรจะให้ความสนใจส่วนตัว (Individual attention) แก่เขามากน้อยเพียงใด?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Curtsinger Elementary School - https://twitter.com/search?q=Curtsinger+Elementary+School&partner=Firefox&source=desktop-search [2015, May 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน