หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 93 : ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของจิลเลียน (Jillian) เด็กหญิงอายุ 6 ขวบ ชาวอเมริกันผิวขาว (Caucasian) อาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่สาว 1 คน

ลักษณะโดยทั่วไปของเธอก็คือ เธอเป็นเด็กที่เปิดเผย (Outgoing) และมีจิตสำนึก (Conscientious) [ที่รู้ว่าอะไรควร และอะไรไม่ควร]

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เธอชอบเล่นร่วมกับเด็กหญิงอื่น คำนึงถึงผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเธอ และเธออาสาที่จะช่วยผู้อื่น

เธอชอบควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตัว (Situation at hand) และเป็นผู้นำผู้อื่นในการเล่นละคร (Dramatic play) โดยเฉพาะในบริเวณรอบบ้าน

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เธออ่านออก และเข้าใจดี (Comprehend) กว่าระดับมาตรฐาน (Grade level) ว่าเนื้อเรื่องต้องมีจุดเริ่มต้น ช่วงกลาง และจุดลงท้าย และสามารถจดจำรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง

เธอยังทำงานได้อย่างรอบคอบและขยัน (Diligent) ตลอดจนแสดงให้เห็นว่า เธอมีแนวโน้มเป็นคน “สมบูรณ์แบบ” (Perfectionist)

เธอมีแนวความคิด (Concept) ที่ค่อนข้างชัดเจน (Solid) ในเรื่องตัวเลข และสามารถนับทีละ 1 ทีละ 2 และทีละ 5 รวมทั้ง ทีละ 10 จาก 10 ถึง 100

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เธอสามารถผูกเชือกรองเท้า และช่วยเหลือผู้อื่นในการผูกเชือกรองเท้าของเขา นอกจากนี้ เธอมีส่วนร่วมในกิจกรรมเต้นรำและยิมนาสติค (Gymnastic) หลังโรงเรียนเลิก และเธอสนุกสนานกับการวิ่ง แกว่งไกวชิงช้า และเต้นรำไปรอบๆ สนามเด็กเล่น

เธอสามารถเขียนเป็นประโยคสมบูรณ์ (Complete sentence) ด้วยขนาด การเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) และตัวอักษรใหญ่ (Capitalization) ที่ถูกต้อง

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เธอมักมาถึงโรงเรียนตรงเวลา และเตรียมพร้อมด้วยการบ้าน แฟ้ม (Folder) เป้สะพาย (Backpack) และวัสดุอื่นๆ

เธอพึ่งพาตัวเอง (Independent) ในเรื่องการใช้ห้องน้ำ และทักษะการช่วยตนเอง (Self-help) อื่นๆ นอกจากนี้ เธอยังช่วยงาน (Chore) ที่บ้าน อาทิ การเก็บจาน-ชามขึ้นจากเครื่องล้างจาน (Dish-washer) และการเก็บเสื้อผ้า

คำถามสำคัญก็คือ ภูมิหลัง (Background) ของจิลเลียน จะมีอิทธิพลต่อการสอนของครูอย่างไร? มีอะไรในภูมิหลังนี้ ที่จะเป็น “สัญญาณเตือน” (Red flag) ให้ระวังบ้าง?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Curtsinger Elementary School - https://twitter.com/search?q=Curtsinger+Elementary+School&partner=Firefox&source=desktop-search [2015, May 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน