หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 94 : ภาพสะท้อนเด็กชายอายุ 6 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กชายอายุ 6 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของมิตเชล (Mitchell) เด็กชายอายุ 6 ขวบ ชาวอเมริกัน ผิวขาว (Caucasian) เป็นเด็กมีปัญหาด้านสายตา (Visually impaired)

ลักษณะโดยทั่วไปของเขา ก็คือเขาเคยเข้าโปรแกรมเด็กเล็ก (Early childhood program) มาก่อน ทำตัวไม่ว่างเสมอ และตื่นเต้นได้ง่าย (Excitable) มีคู่แฝด (Twin) เป็นหญิง

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เขาชอบเล่นคนเดียว (Solitary) หรือเล่นคู่ขนาน (Parallel) เคลื่อนย้ายจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง และมีสมาธิสั้น (Short attention span)

เขาเป็นเด็กที่ยึดตนเป็นศูนย์กลาง (Ego-centric) ทำตัวน่ารักมาก และมีเมตตาต่อผู้อื่น (Affectionate) แต่ก็มีอารมณ์อ่อนไหว และร้องไห้ง่ายๆ

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เขาสามารถอ่านได้ดีมาก เหนือกว่ามาตรฐาน (Grade level) แต่ขาดความเข้าใจ (Comprehension) เขาชอบพูดเกี่ยวกับ A, B, C และตัวเลข 1, 2, 3

เขาได้รับการบำบัดการพูด (Speech therapy) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เขาใช้มือในการนับ (Manipulative) เพื่อแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์

เขาเรียนรู้เนื้อหา (Content mastery) เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในห้องทรัพยากร (Resource room) โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงครึ่งอยู่ในห้องนั้น

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เขาได้แสดงถึงการปรับปรุงการเขียนของเขา ด้วยการใช้ดินสอแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted pencil) และมักชอบเดินบนปลายเท้า (Tiptoe) ซึ่งทำให้เขาหกล้มได้ง่าย

เขาทำกิจกรรมบำบัด (Occupational therapy) เดือนละหลายครั้งที่โรงเรียน และทุกสัปดาห์ที่บ้าน (Private therapy) นอกจากนี้ เขายังวิ่งและกระโดด โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของพลศึกษา (Physical education)

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เขาดูแลตัวเองในการใช้ห้องน้ำ แต่ก็ประสบอุบัติเหตุหลายครั้ง เขามีปัญหากับการติดกระดุม รูดซิป ผูก และติดยึด (Fasten) [เชือกรองเท้า]

เขามักเก็บสิ่งของของเขาเองผิดที่ภายในชั้นเรียน เขามีความสามารถมากแต่ก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลควบคุม (Supervision) เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

คำถามสำหรับครูผู้ดูแลก็คือ เนื่องจากเขาชอบอยู่และเรียนรู้ตามลำพัง ครูควรจะรองรับ (Accommodate) และช่วยเหลือให้เขากลายเป็นคนเปิดรับกับการเข้าสังคมอย่างไร?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Curtsinger Elementary School - https://twitter.com/search?q=Curtsinger+Elementary+School&partner=Firefox&source=desktop-search [2015, June 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน