หน้าหลัก » Blogs » วิธีโน้มน้าวเด็กที่ไม่ชอบกินผัก (ตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิธีโน้มน้าวเด็กที่ไม่ชอบกินผัก

ต่อจากตอนที่แล้ว ผู้เขียนจะมาบอกวิธีการโน้มน้าวให้ลูกหันมากินผักต่อนะคะ

7. การทำน้ำผลไม้ปั่น เป็นวิธีที่สามารถซ่อนผักสีเขียวๆที่เด็กไม่ชอบได้แนบเนียนและอัศจรรย์มาก และลูกก็กินได้ง่ายขึ้น เช่น การปั่นผลไม้จำพวกเบอร์รี่ (Berries) และกล้วย ผสมกับผักโขม เติมสารอาหารพวกโปรตีน เช่น โยเกริ์ต หรือน้ำผลไม้ต่างๆ ลงไป หลังจากนั้นปั่นให้เข้ากัน จะได้เมนูที่มีคุณค่าทางอาหารสำหรับลูก

8. การออกแบบสร้างสรรค์ หมายถึง การให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำอาหาร เช่น การหั่นผัก สอนให้ลูกหั่นเป็น

รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือ รูปวงกลม และการจัดตกแต่งในจาน อาจจะนำมะเขือเทศหั่นเป็นปากยิ้มและนำผักชนิดอื่นประดิษฐ์เป็นตาและจมูก

9. การใช้อิทธิพลของเพื่อน อย่าได้ดูถูกพลังของคนรอบข้างซึ่งกำลังกินผักในจานอย่างเอร็ดอร่อย จากข้อความ

ดังกล่าว ต้องการสื่อว่า พ่อแม่สามารถให้คนรอบข้างที่กำลังกินผักเป็นตัวอย่างให้ลูกๆ ได้เห็นและปฏิบัติตาม คนรอบข้างในที่นี้ อาจจะเป็น พ่อแม่ หรือญาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้ เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ชอบทำตามเพื่อน

10. มีความอดทนอดกลั้นกับลูก เมื่อลูกไม่ยอมกินผัก อาจเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับพ่อแม่ที่ต้องทำสงครามกับลูกที่ไม่ชอบผัก แต่พ่อแม่ไม่ควรย่อท้อ โดยอาจจะให้ลูกลองชิมทีละนิด หรือพยายามทำอาหารที่ดัดแปลงให้เกิดความหลากหลาย เพื่อทำให้ลูกยอมกินผัก

11. อย่ากดดันและงดเว้นการติดสินบนลูกเพื่อให้กินผัก การกดดันลูกไม่ส่งผลดีต่อเด็ก ในทางตรงกันข้ามกับทำให้ลูกไม่ชอบผักมากขึ้น เปรียบเสมือนเวลาที่เราไม่ชอบอะไรและโดนบังคับให้ทำ เราจะทำโดยไม่เต็มใจและจะรู้สึกเกลียดสิ่งนั้นมากขึ้น ดังนั้น หากโน้มน้าวหรือให้ลูกๆ มีส่วนร่วม ลูกก็จะกินผักมากกว่าปฏิเสธ

จึงสรุปได้ว่า พ่อแม่ควรชักชวนให้ลูกกินผัก ใส่ใจในการเลือกปรุงแต่งเมนูผักให้หลากหลายและถูกใจลูกมากขึ้น หรืออาจจะเปิดโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมตั้งแต่การเลือกซื้อผัก การทำอาหาร หรือการตกแต่งอาหารอย่างสร้างสรรค์ หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกทราบถึงที่มาของผักว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและอยากให้เห็นคุณค่าของผัก อาจจะหาพื้นที่ว่างๆ ให้ลูกปลูกผักและเก็บผักมาทำอาหาร สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกเห็นคุณค่าของผักและพวกเขาจะรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการทำอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบ

นอกจากนี้ ทุกคนในครอบครัวควรรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อยวันละ1 มื้อ เพื่อช่วยให้ลูกมีทัศนคติที่ดีและกินผักได้ง่ายขึ้น

แหล่งข้อมูล:

  1. How to Get Kids to Eat Vegetables - http://childparenting.about.com/od/nutrition/a/How-To-Get-Kids-To-Eat-Vegetables.htm [ 2014, April 7]
  2. ชี้เหตุเด็กไม่ชอบกินผักแนะผู้ปกครองเร่งแก้ -http://www.komchadluek.net/detail/20140225/179700.html#.Uy2bdtx_tqU [ 2014, April 7]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน