หน้าหลัก » Blogs » ศธ. ปรับหลักสูตรให้เด็กรู้จักประหยัดพลังงาน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนในการประชุมกำหนดกลยุทธ์ร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องพลังงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

พลังงานเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่มีอยู่จำกัดในธรรมชาติ ประเทศไทยก็มีการนำเข้าพลังงานจำนวนมาก จึงต้องหาทางบริหารจัดการทรัพยากรนี้ให้ดีและเกิดประโยชน์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เด็กและสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานในชีวิตจริง และตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นให้มีความรู้เรื่องพลังงาน โดยจะให้มีการบูรณาการเรื่องการเรียนรู้พลังงานผ่านกิจกรรมมากขึ้น เพราะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและโครงงานจะทำให้เด็กเข้าใจและเกิดความตระหนัก ในการเรื่องการใช้พลังงานอย่างแท้จริง

ทั้งนี้การเรียนรู้เรื่องพลังงานอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กจะทำให้เข้าใจเรื่องพลังงานอย่างแท้จริง รู้จัดกคิดวิเคราะห์ เช่นในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนี้ จะมีวิธีประหยัดหรือลดพลังงานได้อย่างไร? เราจำเป็นต้องสอนให้เด็กรู้จักเลือกใช้พลังงานอย่างประหยัด เพราะขณะนี้พลังงานในประเทศร่อยหรอลงทุกที เช่น แก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยก็จะหมดลงไปในอีก 8 ปีข้างหน้า

พลังงานเป็นทรัพยากร ซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยตรง แต่สามารถคิดคำนวณได้จากสถานะของพลังงาน พลังงานเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาอื่นๆ การที่พลังงานมีหลากหลาย หมายความว่าพลังงานของระบบทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของพลังงานของทุกๆ ชนิดรวมกัน

การอนุรักษ์หมายถึงว่าพลังงานไม่เกิดขึ้นเองและไม่สูญหาย แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ หลายๆ รูปแบบของพลังงานเป็นที่รู้จักกันดี ตัวอย่างเช่น พลังงานกลมีความสามารถทำให้เกิดงานกล ซึ่งจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุผ่านทางแรงและระยะทาง

พลังงงานมีความจำเป็นสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเปลี่ยน สิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องการพลังงานหมุนเวียน เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ ตัวอย่างเช่น มนุษย์ได้รับพลังงานจากอาหาร พร้อมด้วยก๊าซออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการย่อยสลายอาหาร ในประเทศกสิกรรมอย่างประเทศไทย เกษตรกรได้เรียนรู้ประโยชน์จากพลังงานตามธรรมชาติ เช่น น้ำ และลม มานานแล้ว

ส่วนแหล่งทรัพยากรพลังงานอื่นๆ อย่างเช่น เชื้อเพลิงจากซากพืชและซากสัตว์ ถ่านหิน และน้ำมันก็มีความสำคัญไม่น้อย โดยเฉพาะน้ำมัน เป็นแหล่งพลังที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองไปทั่วโลก สร้างความมั่งคั่งและอำนาจต่อเมืองให้ประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรดังกล่าว อาทิเช่น กลุ่มประเทศอาหรับในตะวันออกกลาง

แหล่งข้อมูล

  1. ศธ. จับมือ ก. พลังงาน เพิ่มหลักสูตร ปลูกจิตสำนึกให้เด็กประหยัดพลังงาน - http://www.naewna.com/local/72373 [2013, November 1].
  2. Energy - http://en.wikipedia.org/wiki/Energy [2013, November 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน