หน้าหลัก » Blogs » สมาพันธ์ครู ร้ององค์กรครูโลก (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อปลายเดือนที่แล้ว นายบุญช่วย ทองศรี ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูภาคใต้ เปิดเผยว่านายชลธี เจริญชล ซึ่งเป็นครูของ 2 โรงเรียนบ้านตันหยง ต. บาเระใต้ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส ถูกยิงเสียชีวิตเป็นรายที่ 158 ในโรงอาหารภายในโรงเรียนต่อหน้านักเรียนนับร้อยคน เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอีกเหตุการณ์หนึ่ง ในช่วงเวลาเกือบ 9 ปีที่ผ่านมา

นายบุญช่วยกล่าวว่า “องค์กรครูในประเทศต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือองค์กรชายแดนภาคใต้ เพราะลำพังองค์กรครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้านไม่ไหว หากมีโอกาสและเวทีสะท้อนความจริงให้กับองค์กรครูนอกประเทศ ได้รับทราบถึงความทุกข์ของครูชายแดนภาคใต้ก็ควรกระทำ เพราะตนยังเชื่อว่าครูชายแดนภาคใต้ยังตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์อีก ตามที่กลุ่มไม่หวังดีได้โปรยใบปลิวที่มีข้อความว่า “สงครามยังไม่สงบ อย่าพึงนับศพครู””

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมการสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปต.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตนสนับสนุนแนวคิดของนายบุญช่วยที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูภาคใต้ ตนจะนำปัญหาการเสียชีวิตของครูเข้าที่ประชุมกรรมการ สปต.

นายไชยยงค์ ยังหวังให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของการเสียชีวิตของครูแต่ละคน เพื่อจะหาทางป้องกันและแก้ไขกับคนในวิชาชีพครู เพราะส่วนใหญ่จะสรุปการเสียชีวิตของครูจากสถานการณ์ทั้งหมด ทำให้มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการเสียชีวิตของครูไม่ได้ประสิทธิผล จนคาดว่า จะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดกับครูอีกต่อไป แม้จะมีการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สมาพันธ์สหภาพครูแห่งโลก (World Federation of Teachers' Unions) ดังที่ในข่าวกล่าวถึง ว่าควรได้รับรู้เรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรครูประเทศไทยนั้น เป็นองค์กรครูระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุด ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2488 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

องค์กรนี้ตั้งขึ้นบนพื้นฐานของเอกภาพทางด้านการต่อต้านลัทธิฟาสซิสท์หรือลัทธิเผด็จการ ในช่วงยุคแรกเริ่มของสหภาพครูฝรั่งเศส ดังนั้น จึงเป็นที่มาของชื่อย่อองค์กรซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า FISE หรือ Fedration Internationale Syndicale de L’Enseignement และทำให้ภาษาทางการที่ใช้ประจำคือ ภาษาฝรั่งเศส รองลงมาคืออังกฤษ และสเปน

สมาพันธ์สหภาพครูแห่งโลกดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผู้คนในสาขางานการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามความจำเป็นของสังคมประชาธิปไตย และเพื่อมอบโอกาสในการแสวงหาความรู้ที่ดีขึ้นให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่รุ่นใหม่ทั่วโลก

แหล่งข้อมูล

  1. สมาพันธ์ครูเคลื่อนพล!! ร้ององค์กรครูโลก "สปต."เสนอ"ศอ.บต."สอบเชิงลึก สาเหตุเสียชีวิต - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1359081452&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, February 1].
  2. World Federation of Teachers' Unions - http://fise-wftu.org/ [2013, February 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน