หน้าหลัก » Blogs » สมาพันธ์ครู ร้ององค์กรครูโลก (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สมาพันธ์สหภาพครูแห่งโลก (World Teachers’ Union) ไม่เพียงแต่ช่วยจุดความหวังในใจให้แก่บรรดาครูเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัญญาชนหัวก้าวหน้าทั่วโลกอีกด้วย สมาพันธ์ฯ ไม่เพียงแต่มีประวัติศาสตร์ และสถิติที่โดดเด่นและยาวนานในด้านการปกป้องผลประโยชน์ของครูเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นในด้านการมีอิทธิพลต่อการก่อรูปร่าง และสนับสนุนเหตุแห่งการศึกษาอีกด้วย

ปัจจุบัน สมาพันธ์ฯ มีสถานภาพเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization: UNESCO)

นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และยังเข้าร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (World Federation of Trade Unions: WFTU) เหมือนองค์กรระดับโลกอื่นๆ อีกด้วย

สมาพันธ์ฯ ได้รับผลกระทบอย่างแรงจากเหตุการณ์ครั้งใหญ่ๆ ของการเมืองโลก ทำให้สำนักงานกลางของสมาพันธ์ต้องย้ายจากมหานครหนึ่งไปอีกมหานครหนึ่ง เนื่องมากจากการขาดความสนใจในกิจกรรมของสหภาพครูจากประเทศพัฒนาแล้ว และไม่ค่อยสนใจสวมบทบาทผู้นำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ดังนั้นบทบาทผู้นำจึงถูกมอบหมายให้กับสหภาพครูจากประเทศต่างๆ ที่กำลังเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) ซึ่งถือเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสอันดี

ปัจจุบัน โลกเรากำลังเข้าสู่วิกฤติเศรษฐกิจที่ร้ายแรงหลายอย่าง ซึ่งส่งผลกับทุกภาคส่วนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในระดับเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาก็ถือเป็นยานพาหนะหลัก ที่จะนำพาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ยากจนออกมาจากความยากจนได้

การใช้สิทธิทางการศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิมนุษยชนอื่นๆ อย่างสิทธิในการทำงาน สุขภาพ และในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เราต้องระลึกไว้เสมอถึงการต่อสู้กับความยากจน ซึ่งจำเป็นต้องใช้การไตร่ตรองที่กว้างขวางและมีแง่มุมที่ลึก ความยากจนอย่างที่เรารู้จักกันนั้น ถือเป็นสิ่งเดียวกับคำถามเรื่องการเข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกัน

การต่อสู้กับความยากจนนั้น นำมาซึ่งการนำเสนอวิธีการแพร่กระจายความรู้แบบใหม่ๆ นอกจากนั้นยังหมายถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง การกระจายความร่ำรวย การสนับสนุนการพูดคุยระหว่างระบบความรู้และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการสร้างโอกาสใหม่ๆ

สำหรับการพัฒนาด้วยการระดมกำลังที่มีประสิทธิภาพของสมัชชานานาชาติเป็นเรื่องที่ทั้งจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งในกรณีนี้ สมาพันธ์สหภาพครูแห่งโลกก็มีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะมุ่งไปตามทิศทางดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

  1. สมาพันธ์ครูเคลื่อนพล!! ร้ององค์กรครูโลก "สปต."เสนอ"ศอ.บต."สอบเชิงลึก สาเหตุเสียชีวิต - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1359081452&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, February 2].
  2. World Federation of Teachers' Unions - http://fise-wftu.org/ [2013, February 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน