หน้าหลัก » Blogs » หนึ่งตำบล หนึ่งโรงเรียนดี (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิวัฒนาการของโรงเรียนชุมชนลำดับต่อไปปรากฎขึ้นในทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473) โดยพัฒนาเติบโตจาก “อาคารเรียนที่สว่างไสว” (Lighted schoolhouse) ในเมือง Flint รัฐมิชิแกน ซึ่งก่อตั้งโดย Charles Manley และ Charles Stewart Mott แห่งมูลนิธิ Mott ผู้ซึ่งคิดค้นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเด็กๆ และพ่อแม่ที่ต้องทำงานในเมือง Flint โดยใช้นอาคารเรียนที่ว่างอยู่ในเวลาเย็น

หลักสูตรดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “การศึกษาชุมชน” (Community Education) ได้พัฒนากลายเป็นแบบอย่างที่ได้รับความสนใจจากทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการที่ Eleanor Roosevelt [สภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา ภริยาของประธานาธิบดีแฟรคลิน ดี รูสเวลต์] ได้เขียนบทบรรณาธิการยกย่องโรงเรียนชุมชนในเมือง Flint

บทความดังกล่าว ช่วยดึงดูดคนหลายร้อยมายังเมืองนี้ เพื่อรับการฝึกในกรรมวิธีของการศึกษาชุมชน หลักการต่างๆที่สอนกันในการศึกษาชุมชนที่ยังใช้กันจนถึงทุกวันนี้ มีดังนี้:

  • การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชุมชน กล่าวคือ พลเมืองมีสิทธิและความรับผิดชอบในการที่จะเข้าร่วมช่วยกำหนดความต้องการของชุมชน และเชื่อมโยงความต้องการดังกล่าวกับทรัพยากรที่มีเพื่อพัฒนาชุมชน
  • โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้เรียนทุกวัย ทุกภูมิหลัง และทุกความต้องการ
  • การใช้ทรัพยากรของชุมชนในหลักสูตรการเรียนการสอน
  • โอกาสของพ่อแม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของลูกและในชีวิตที่โรงเรียน
  • การใช้ทรัพยากรของการศึกษาภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคนทุกวัย
  • การประสานงานและร่วมมือกันของกลุ่มตัวแทนและสถาบันต่างๆ
  • การเข้าเป็นหุ้นส่วนกันของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และโรงเรียน ทุกฝ่ายล้วนแบ่งปันความรับผิดชอบในการให้การศึกษากับสมาชิกในชุมชนทุกคน
  • การใช้อาสาสมัครเพื่อเพิ่มการให้บริการของชุมชน

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2493 - 2513 การศึกษาชุมชนก็เติบโตและพัฒนาผ่านการฝึกฝนต่างๆ Charles Stewart Mott ซึ่งเป็น เจ้าของมูลนิธิ Mott และผู้ก่อตั้งโรงเรียนชุมชนในเมือง Flint รัฐมิชิแกน ได้ให้เงินทุนสนับสนุนการฝึกฝนทั้งในรัฐมิชิแกน และต่อมาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

พลเมืองกว่าร้อยคน รวมทั้งนักการศึกษา นักการเมือง และนักธุรกิจ ได้ค้นพบแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน และ เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวทางการศึกษาชุมชน โดยเข้าร่วมการฝึกฝนในเมือง Flint และทั่วประเทศ จนในที่สุด ในช่วงปลาย พ.ศ. 2493 มีผู้คนกว่า 10,000 คนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของการศึกษาชุมชน ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิ Mott

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการที่จะมีนักบริหารที่ได้รับการฝึกฝนทางการศึกษา มาเป็นอย่างดี เจ้าของมูลนิธิ Mott จึงได้คิดค้นทุนการศึกษาเพื่อเข้าฝึกฝนในระดับปริญญาโท เฉพาะทาง และปริญญาเอก โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาจากทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 7 แห่งในรัฐมิชิแกน จึงทำให้การฝึกฝนที่เข้มข้นช่วยเตรียมตัวให้นักการศึกษากว่า 700 คน สำหรับตำแหน่งในอนาคต ไม่ว่าจะ เป็นในฐานะผู้ให้คำปรึกษาทางด้านนโยบายรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน หรือผู้อำนวยการการบริหารจัดการชุมชน

แหล่งข้อมูล

  1. 100 Years of Community School History - http://static.flipora.com/enhancedsearch_v.html?cx=partner-pub-808396145675874%3A8328618497&cof=FORID%3A10&ie=utf8&oe=utf8&gl=th&source=ihome&gads=true&twoPanel=&numads=5&u=12614222&ref_type=original&src_type=serp&visited=true&startTime=1361210617772&ddc=0&q=community+school [2013, February 25].
  2. Community education - http://en.wikipedia.org/wiki/Community_education [2013, February 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน