หน้าหลัก » Blogs » “ห้องเรียนกลับด้าน” ขานรับความคิดใหม่ (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


งานเขียนชิ้นแรกๆ เกี่ยวกับ “ห้องเรียนกลับด้าน” ได้รับการนำเสนอโดย Eric Mazur จากมหาวิทยาลัย Harvard ศาสตราจารย์ Mazur พบว่าการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในชั้นเรียนนั้น ทำให้เขาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆได้จริงๆ ไม่ใช่แค่สอนนักเรียนตามตำราเพียงอย่างเดียว

ศาสตราจารย์ Mazur กล่าวสรุปว่า “ผมเชื่อว่าเรากำลังเห็นการเริ่มต้นของกระบวนการต่างๆ คอมพิวเตอร์จะกลายมาเป็นส่วนสำคัญของการเรียนการสอนด้วย คอมพิวเตอร์ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูผู้สอน แต่จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้”

ในปี พ.ศ. 2543 Maureen Lage, Glenn Platt และ Michael Treglia ได้ตีพิมพ์งานเขียน ชื่อ "Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment" เนื้อหาของงานเขียนดังกล่าวได้ยกตัวอย่างถึงการนำ “การสอนแบบกลับด้าน” (Flip teaching) มาใช้ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย Miami

ผู้เขียนเน้นย้ำว่า “การสอนแบบกลับด้าน” นั้นสามารถช่วยทำให้รูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกันของนักเรียนแต่ละคนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้

ในปี พ.ศ. 2543 J. Wesley Baker ได้นำเสนองานเขียนที่ชื่อว่า "The classroom flip: using web course management tools to become the guide by the side" งานวิชาการของเขาได้รับการนำมาถ่ายทอดและอ้างอิงหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะวลี “ครูเป็นผู้ชี้นำเด็กอยู่ห่างๆ” ซึ่งถูกนำมาแทนที่วลี “ครูเป็นผู้สอนทุกสิ่งทุกอย่าง”

นอกจากนี้ Baker ยังนำเสนอเกี่ยวกับห้องเรียนตัวอย่าง อันเป็นห้องเรียนที่ครูผู้สอนใช้เว็บไซต์ออนไลน์ในการสอนหนังสือเพื่อให้นักเรียนไปดูเป็นการบ้าน ทำให้ครูมีเวลาใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นและเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้นในชั้นเรียนที่โรงเรียนด้วย

มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madisonเอง ก็ได้เริ่มใช้นำซอฟแวร์ eTeach มาใช้แทนที่การสอนแบบปากเปล่าในวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วย โดยมีการใช้การนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ ที่รวมวีดิทัศน์ของครูผู้สอนกับแผ่น PowerPoint ไว้ด้วยกัน การเรียนออนไลน์ทำให้นักศึกษากับสอนมีเวลาในชั้นเรียนด้วยกันมากขึ้น และมีเวลาแก้ปัญหาต่างๆ มากขึ้นด้วย

ในปี พ.ศ. 2547 Salman Khan เริ่มบันทึกวีดิทัศน์การสอนของเธอ โดยสามารถกรอข้ามส่วนที่เข้าใจแล้ว และเล่นซ้ำส่วนที่เธอยังไม่เข้าใจได้ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้วีดิทัศน์ของสถาบัน Khan Academy ก็ได้รับการนำมาใช้โดยผู้สอนหลายคน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ “การสอนแบบกลับด้าน” ด้วย

ในการนำเสนอเรื่อง The Classroom Flip ของ Mike Tenneson และ Bob McGlasson ได้ระบุว่าว่า ถ้าครูตัดสินใจที่จะดำเนินการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ครูก็ต้องพิจารณาหลายๆ อย่างก่อนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูต้องถามนักเรียนว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชั้นเรียนบ้าง

แหล่งข้อมูล:

  1. Flip teaching. http://en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching [2013, June 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน