หน้าหลัก » Blogs » อาหารเช้านั้นสำคัญไฉน? (ตอนที่ 2 จบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง เป็นนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้านั้น ล่าสุดเราได้สอบถามไปยังครูและผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการดังกล่าว

อาจารย์ชนกณัฐ เกิดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี สังกัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกับ ถามครู.com ว่า โครงการอาหารเช้าเป็นโครงการที่ดี และได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาจากผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กนักเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง ผู้ปกครองมีอาชีพค้าขายและรับจ้าง และก่อนจะมีโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง พบว่า มีเด็กนักเรียนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน และเมื่อมีโครงการอาหารเช้า สิ่งที่พบได้อย่างชัดเจน คือ เด็กมีหน้าตาแจ่มใส สดชื่น ทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น

เมื่อถามถึงประเด็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับสำหรับอาหารเช้า 5 บาท/คน/วัน และอาหารกลางวัน 20 บาท/คน/วัน นั้นเพียงพอหรือไม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี เปิดเผยว่า แม้งบประมาณที่ได้รับจะมีจำกัด แต่ก็สามารถจัดหาอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนได้ โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยกับอาหารกลางวัน โดยเบื้องต้นจะจัดอาหารเช้าไว้รองรับเด็กประมาณนักเรียนประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน แต่หากพบว่า อาหารที่จัดไม่เพียงพอก็จะเพิ่มปริมาณขึ้น เพื่อมิให้อาหารเหลือทิ้ง อีกทั้งเวลาตักอาหารให้กับเด็ก ตัดให้พอทานอิ่ม หากใครทานไม่อิ่มก็สามารถขอรับเพิ่มได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพอาหาร คุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนจะรับประทานอาหารเช้า และอาหารเที่ยงชุดเดียวกับที่เด็กนักเรียนรับประทาน โดยคุณครูจะจ่ายค่าอาหารของตนเพิ่มเติมเข้าไปด้วย

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และอยากเห็นให้มีการดำเนินการต่อเนื่องตลอดไป เพราะเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักเรียน และแม้ว่างบประมาณที่ได้รับ จะจำกัด แต่หากบริหารดี ๆ ก็จะเพียงพอ แต่ก็อดเป็นห่วงโรงเรียนเล็ก ๆ ไม่ได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนน้อย งบประมาณที่ได้รับก็จะน้อยตาม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โรงเรียนต้องการ คือ หากเป็นไปได้อยากให้ กทม.เพิ่มงบอาหารเช้าให้มากขึ้น เพราะแม้ว่างบที่ได้รับจะเพียงพอ แต่ก็เป็นการเพียงพอแบบตึง ๆ หากจำนวนเด็กที่จะรับประมาณอาหารเช้ามีเพิ่มมากขึ้น งบประมาณที่ได้รับอาจจะจัดหารอาหารเช้าให้เด็กได้ไม่ทั่วถึงได้” ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี กล่าว

ด้านคุณสมบุญ ปราการ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.2/1 โรงเรียนวัดเสมียนนารี ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอาหารเช้ากับ ถามครู.com ว่า ค่อนข้างพอใจที่โรงเรียนจัดให้มีอาหารเช้าสำหรับนักเรียนทุกคน ตามปกติแล้วตนมักซื้ออาหารเช้าแบบง่าย ๆ เช่น ข้าวเหนียวหมูปิ้งติดกระเป๋าให้ลูกมาทานทุกเช้าเป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อโรงเรียนมีโครงการนี้เกิดขึ้น นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองแล้ว เด็กยังเรียกร้องจะมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่อจะได้มาทานอาหารเช้าพร้อมกันกับเพื่อน ๆ ทั้งนี้คุณสมบุญยังบอกอีกด้วยว่า อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ และอยากให้มีเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้น หากเด็กทานแต่ข้าวต้ม ข้าวไข่เจียวซ้ำ ๆ อาจรู้สึกเบื่ออาหารได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตนเข้าใจถึงข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ แต่ก็พอใจที่โรงเรียนสามารถจัดสรรให้เด็กทุกคนได้ทานอาหารเช้าอย่างเท่าเทียม

ส่วนคุณพัณณ์ชาดา อาษานอก ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนเซนโยเซฟ ทิพวรรณ สมุทรปราการ แสดงความคิดเห็นกับ ถามครู.com ว่า โครงการอาหารเช้าเป็นโครงการที่ดี แต่สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ลูกเรียนอยู่นั้น ไม่มีนโยบายเรื่องอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียน แต่ถ้าหากมี ก็เชื่อว่า จะมีผู้ปกครองบางส่วนที่อาจไม่ตอบรับกับโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุผลด้านเวลา และการเดินทางที่อาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ปกครองไปส่งลูกไม่ทันเวลาอาหารเช้าที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ แต่สำหรับผู้ปกครองที่ไปส่งลูกแต่เช้าตรู่และไม่มีเวลาในการจัดเตรียมอาหาร อาจจะตอบรับกับโครงการ เพราะสะดวกกว่า

“ปกติจะจัดเตรียมอาหารให้ลูกอยู่แล้ว เพื่อทานในรถระหว่างการเดินทางไปโรงเรียน อีกทั้งลูกต้องทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียนอยู่แล้ว การจัดให้เด็กทานอาหารเช้า และเที่ยงที่โรงเรียน อาจทำให้เด็กเกิดอาการเบื่ออาหารได้ อยากให้โรงเรียนที่มีโครงการดังกล่าวเกิดความตระหนัก ในเรื่องความหลากหลายของเมนูอาหารและคุณภาพของอาหารด้วย”

บรรณานุกรม

  1. สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ชนกณัฐ เกิดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี สังกัดกรุงเทพมหานคร
  2. สัมภาษณ์พิเศษ คุณสมบุญ ปราการ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.2โรงเรียนวัดเสมียนนารี
  3. สัมภาษณ์พิเศษ คุณพัณณ์ชาดา อาษานอก ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนเซนโยเซฟ ทิพวรรณ สมุทรปราการ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน