หน้าหลัก » Blogs » อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พูดถึงความสำคัญของการอ่านต่อสังคมปัจจุบันมาพอควร ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า “การอ่าน” คืออะไร การอ่าน (Reading) เป็นกระบวนการรับรู้ (Cognitive) ที่ซับซ้อน เพื่อถอดรหัส (Decode) สัญลักษณ์ ให้ได้ซึ่งความเข้าใจ (Comprehension) เป็นวิธีการของการเรียนรู้ภาษา การสื่อสาร และการปันข้อมูลและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา

การอ่าน เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงซ้อนระหว่างเนื้อหา (Text) กับผู้อ่าน ซึ่งก่อตัวขึ้น (Shape) โดยความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติและชุมชน ภาษาของผู้อ่าน ในสถานการณ์ตามวัฒนธรรม และสังคม กระบวนการอ่านต้องการการฝึกฝน พัฒนา และปรับปรุง (Refinement) อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กระบวนการอ่านยังต้องการยุทธศาสตร์การอ่านที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการ ถอดรหัส (แปลความ สัญลักษณ์ให้เป็นเสียงหรือการสื่อความด้วยรูปของคำพูด) และการทำความเข้าใจ ผู้อ่านอาจใช้หน่วยคำ (Morpheme) ความหมาย (Semantic) วากยสัมพันธ์ (Syntax) และคำใบ้ตามบริบท เพื่อช่วยระบุความหมายของศัพท์ที่ไม่รู้จัก

จากนั้นผู้อ่านก็จะผสมผสานศัพท์ที่ได้อ่าน เข้ากับแผนผังหรือโครงสร้างความรู้ (Schema) ของตัวเองที่มีอยู่แล้ว ส่วนการอ่านประเภทอื่นนั้น ไม่ใช่ระบบการเขียนที่มีพื้นฐานมาจากการพูด อาทิ สัญลักษณ์แทนดนตรี หรือแผนภูมิรูปภาพ เป็นต้น แต่สิ่งเชื่อมโยง ที่การอ่านทุกประเภทมีเหมือนกันหมดก็คือ การตีความสัญลักษณ์ เพื่อถอดเอาความหมายมาจาก สัญลักษณ์ที่ตามองเห็นนั่นเอง

เกร็ดความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอ่าน มีต่างๆ นานา ตัวอย่างเช่น สิ่งที่จำเป็นสำหรับการอ่านก็คือการสัมพันธ์ระหว่าง ตัวหนังสือและพื้นหลัง [อักษรดำบนพื้นขาว] ไปจนถึงขนาดตัวอักษร [Font] ที่พอเหมาะพอเจาะ หากเป็นกรณีของ การอ่านจากจอคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญก็คือการสามารถอ่านทั้งบรรทัดได้โดยไม่ต้องเลื่อนหน้าจอ

ในสาขาการศึกษาเรื่องการรับรู้คำศัพท์ผ่านสายตา ได้มีการ ศึกษาวิธีการที่คนเราอ่านคำแต่ละคำ ด้วยการไล่ตาม สายตา ซึ่งแสดงผลออกมาว่า การอ่านนั้นกระทำผ่านการตรึงของดวงตา ในขณะที่อ่าน ตาของคนไม่ได้หยุดที่ทุกคำของ ข้อความ แต่เป็นการหยุดที่บางคำเท่านั้น แล้วเติมข้อมูลที่ขาดหายไป ด้วยการเดาจากบริบท

โดยทั่วไปนั้น การอ่านถือเป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล การอ่านออกเสียงเพื่อให้ตัวเองเข้าใจได้ดีขึ้นนั้น ถือเป็นการสื่อสารภายในรูปแบบหนึ่ง การอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังยังถือเป็นวิธีที่ควรทำ เพื่อปลูกฝังภาษาและคำศัพท์ รวมทั้งสอนความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ด้วย

ในเรื่องทักษะการอ่านนั้น การอ่านออกเขียนได้หรือการรู้หนังสือ (Literacy) คือ ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ของระบบการเขียน แปลและถอดความข้อมูลสัญลักษณ์ และสร้างชุดสัญลักษณ์เดียวกันขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจความหมายเดียวกันด้วย

ส่วนความบกพร่องด้านการอ่าน (Dyslexia) เป็นอาการที่เกี่ยวกับความลำบากด้านการรับรู้ในการอ่านและเขียน เป็นอาการที่ได้รับการจำกัดความว่า เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากสมอง ซึ่งทำลายความสามารถในการอ่านของคนเราโดยเฉพาะ

แหล่งข้อมูล:

  1. Reading (process) - http://en.wikipedia.org/wiki/Reading_%28process%29 [2013, May 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน