หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการบวกเลขสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บวกเลข

สื่อการสอน: สิ่งของรอบตัวที่มีขนาดเล็ก เชือก บัตรตัวเลข 0-5 บัตรเครื่องหมายบวก (+) บัตรโจทย์การบวกแนวตั้งจำนวนไม่เกิน 5

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักการนับจำนวน และการรวมจำนวนแล้วทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น
  2. เพื่อให้ลูกสามารถบวกเลขอย่างง่ายได้

การจัดกิจกรรม

  1. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับชื่อของสิ่งของหรือภาพที่ลูกรู้จัก นับจำนวนของสิ่งของแต่ละชิ้นเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมวางบัตรตัวเลขประกอบการนับจนลูกนับคล่อง เช่น นับสิ่งของ 1 ชิ้น วางบัตรตัวเลข 1 นับสิ่งของ 3 ชิ้น วางบัตรเลข 3 เป็นต้น
  2. กำหนดสถานการณ์ง่ายๆ แล้วใช้ภาพหรือสิ่งของประกอบ เช่น กระต่ายกระโดดดึ๋งดึ๋ง 2 ตัว เข้าไปในเชือก (วางภาพกระต่าย ก้อนหิน หรือสิ่งต่างๆที่ใช้แทนกระต่ายลงในเชือกที่ขดเป็นวง จำนวน 2 ภาพ) มีกระต่ายอีก 1 ตัวกระโดดดึ๋งดึ๋ง ตามเข้าไปในเชือก เช่นกัน (วางกระต่ายเพิ่มเข้าไปในเชือก อีก 1 ภาพ) ลูกบอกได้ไหมว่า กระต่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง (เพิ่มขึ้น) ให้กำหนดสถานการณ์เป็นเรื่องเล่าโดยใช้สิ่งของประกอบหลายๆ ครั้ง จนลูกเข้าใจการรวมจำนวนแล้วทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น
  3. หยิบสิ่งของจำนวน 1 กลุ่มไม่เกิน 5 ให้ลูกนับ แล้วให้สิ่งของอีก 1 กลุ่ม ลูกนับจำนวนอีกครั้ง นำมารวมกัน แล้วให้ลูกบอกว่า มีสิ่งของน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น และรวมเป็นจำนวนเท่าใด เช่น มีสิ่งของอยู่ 3 ชิ้น ได้มาเพิ่มอีก 2 ชิ้น ลูกมีสิ่งของเพิ่มขึ้นหรือลดลง และรวมแล้วมีจำนวนกี่ชิ้น (สิ่งของเพิ่มขึ้น และ รวมแล้ว 5 ชิ้น)
  4. เมื่อลูกเล่นกิจกรรมในข้อ 3 จนคล่องแล้ว ให้ใช้บัตรตัวเลขประกอบการนับ เช่น มีสิ่งของในถาด 1 ชิ้น (นับจำนวน วางบัตรตัวเลข 1) ได้เพิ่มมาอีก 2 ชิ้น (นับจำนวนและวางบัตรเลข 2) มีสิ่งของอยู่ในถาดกี่ชิ้น (นับจำนวนและวางบัตรคำตอบ คือ เลข 3)
  5. เล่นกับลูกอีกครั้ง แต่เริ่มใช้เครื่องหมายบวก (+) ร่วมในการกำหนดสถานการณ์ เพื่อให้ลูกเข้าใจว่า คำว่า นับเพิ่ม เอามาเพิ่ม ได้มาอีก ให้มาอีก คือการทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น และแทนได้ด้วยการใช้เครื่องหมายบวก (+) เช่น มีขนม 4 ชิ้น ได้มาอีก 1 ชิ้น คือ 4+ 1 (วางบัตรตัวเลข 4 บัตรเครื่องหมายบวก (+) และบัตรเลข 1) ผลัดเปลี่ยนวิธีการวางบัตรตัวเลขในแนวนอน เป็นแนวตั้ง ทำกิจกรรมซ้ำหลายๆครั้งจนลูกเริ่มนับจำนวน ตลอดจนทำวิธีการบวกเลขทั้งแนวนอนและแนวตั้ง วางบัตรตัวเลขในการหาแสดงวิธีทำและหาคำตอบจนคล่อง
  6. เริ่มนำโจทย์การบวกเลขมาให้ลูกดู แล้วให้ลูกหยิบสิ่งของวางเป็นกลุ่มตามโจทย์ และหยิบสิ่งของนำมาเพิ่มตามจำนวน พร้อมทั้งหาคำตอบได้ เช่น 2+1 คือ การหยิบสิ่งของ จำนวน 2 ชิ้น แล้วนำมาเพิ่มอีก 1 ชิ้น รวมมีสิ่งของทั้งหมด จำนวน 3 ชิ้น (ลูกตอบจากการนับจำนวนรวมทั้งหมด พร้อมหยิบบัตรตัวเลข 3 วางเป็นคำตอบ) ผลัดเปลี่ยนให้ลูกเป็นคนเลือกโจทย์ และพ่อแม่เป็นคนหาคำตอบ โดยพูดอธิบายโจทย์ให้เข้าใจง่าย ๆผ่านการเลือกใช้เรื่องเล่าหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ดังตัวอย่าง ที่กล่าวข้างต้น
  7. เริ่มฝึกให้ลูกใช้นิ้วมือช่วยในการคิดบวกเลข โดยแทนสิ่งของตามจำนวนที่กำหนดด้วยนิ้วมือ และแทนการรวมจำนวน การเพิ่มจำนวน ด้วยการชูนิ้วเพิ่มตามจำนวนที่กำหนด อาจใช้คำพูดที่ช่วยสร้างจินตนาการเพื่อให้ลูกสนุกสนานตลอดการหาคำตอบได้ เช่น 0+3 คือ นิ้วมือง่วงนอนกอดกันกลมเป็นจำนวน 0 นิ้ว (ชูกำปั้น) นิ้วมือสะดุ้งตื่น ลุกขึ้นมาอีก 3 นิ้ว ตอนนี้มีนิ้วมือตื่นมากี่นิ้ว (เด็กนับจำนวนที่ คำตอบ คือ 3)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน