หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการจับคู่ภาพเหมือนสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพเหมือน1

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน (สี รูปร่าง)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน (สี รูปร่าง)
  2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของหรือภาพที่เหมือนกันได้

การจัดกิจกรรม

  1. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับชื่อของสิ่งของหรือภาพที่ลูกรู้จัก หากลูกยังบอกไม่ได้ ควรแนะนำชื่อสิ่งของหรือภาพนั้น โดยใช้คำถามถามลูกว่า “สิ่งนี้/ภาพนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร”
  2. ให้ลูกสังเกตแล้วอธิบายคุณลักษณะของสิ่งของ หรือภาพแต่ละชิ้น โดยถามลูกว่า สิ่งนี้/ภาพนี้ มีสีอะไร (สีแดง เหลือง น้ำเงิน ฯลฯ) สิ่งนี้/ภาพนี้ มีรูปร่างอย่างไร (วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม)
  3. หยิบสิ่งของหรือภาพ จำนวน 2 ชิ้น ให้ลูกสังเกตและอธิบายว่า แต่ละชิ้นมีส่วนใดที่เหมือนกัน พิจารณาทีละคุณลักษณะ โดยเริ่มจากสี รูปร่าง เช่น หยิบภาพวงกลมสีแดงหรือ ลูกบอลสีแดง จำนวน 2 ชิ้น (มีสีแดงเหมือนกัน/ เป็นรูปร่างกลมเหมือนกัน)
  4. หยิบสิ่งของจำนวน 3 ชิ้น (สองชิ้น มีรูปร่าง หรือ สี เหมือนกัน อีก 1 ชิ้นนั้นต่างสีต่างรูปร่าง) แล้วให้ลูก สังเกตและบอกคุณลักษณะแต่ละชิ้น จับคู่หาสิ่งของที่เหมือนกันทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลายๆ ครั้งโดยเปลี่ยนสื่อที่ใช้ให้หลากหลาย
  5. นำภาพจำนวน 3 ชิ้น (สองภาพ มีรูปร่างรูปทรง หรือ สี เหมือนกัน อีก 1 ภาพนั้นต่างสีต่างรูปร่าง/รูปทรง) แล้วให้ลูกสังเกตและบอกคุณลักษณะแต่ละภาพ จับคู่หาภาพที่เหมือนกัน เช่น ภาพที่ 1 สี่เหลี่ยม ภาพที่ 2 สี่เหลี่ยม แผ่นภาพที่ 3 วงกลม (ภาพที่เหมือนกันคือ ภาพที่ 1 และ 2 เพราะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกัน) หรือภาพที่ 1 สีเหลือง ภาพที่ 2 สีแดง ภาพที่ 3 สีเหลือง (ภาพที่เหมือนกันคือ ภาพที่ 1 และ 3 เพราะเป็นสีเหลืองเหมือนกัน)
  6. เมื่อลูกสังเกตและอธิบายคุณลักษณะได้คล่องแล้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้แบบฝึกเพื่อฝึกทักษะการสังเกต จากตัวอย่างภาพด้านบน เอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดที่ตัวเลือกแล้วให้ลูกดูภาพที่เป็นโจทย์ อธิบายลักษณะของภาพที่เห็น “เป็นภาพตุ๊กตาขนมปังสีน้ำตาลมีตาเล็กๆ มีรอยยิ้มสีขาวและจุดสีขาวที่แก้ม สวมชุดมีโบสีแดงกระดุมสีเขียว” ในขณะที่อธิบายหรือบรรยายภาพควรชี้ตามจุดนั้น
  7. ให้ลูกสังเกตภาพตัวเลือกทีละภาพคู่กับภาพโจทย์ โดยเอากระดาษปิดตัวเลือกอื่นๆ ที่เหลือ ให้ลูกเริ่มเปรียบเทียบและดูภาพตัวเลือกพร้อมกับโจทย์ บรรยายลักษณะสิ่งที่เหมือน หรือ เลือกตัดภาพที่ไม่ใช่ ไม่เหมือนเลย ตัดตัวเลือกที่ไม่เหมือนออกไปทีละตัวจนกระทั่งเหลือตัวที่มีทุกจุดเหมือนกันทุกอย่าง ตัวเลือกใดที่ลูกตัดออกไปแล้ว ให้เอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดทับตัวเลือกนั้นไปเลย เนื่องจากลูกเล็กจะสังเกตได้มากขึ้นถ้ามีตัวเลือกเปรียบเทียบที่ชัดเจน เช่น ตุ๊กตาขนมปังตัวแรก ขาดโบและกระดุม ตัดไปไม่ใช่ข้อถูก / ตุ๊กตาตัวเลือกที่ 3 มีสีชมพู ตัดไปไม่ใช่ข้อถูก / ตุ๊กตาตัวเลือกที่ 4 ตาโตมาก หน้าไม่ยิ้ม และไม่มีกระดุม ตัดไปไม่ใช่ข้อถูก / ตุ๊กตาตัวเลือกที่ 2 เหมือนมากที่สุดเพราะมีครบทุกจุด เป็นข้อที่ถูกต้อง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน