หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการจับคู่ภาพกับเงาสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพกับเงา

สื่อการสอน:

 1. กระดาษสี (รูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมขนาดเท่าฝ่ามือลูก)
 2. กระดาษสีดำ (รูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ขนาดเท่ากับภาพกระดาษสี)
 3. ไฟฉายหรือโคมไฟ
 4. กระดาษหรือกระดานสีขาวขนาดใหญ่สำหรับฉายเงาภาพ
 5. ไม้ไอศกรีมหรือด้ายเส้นเล็กสำหรับติดกระดาษเป็นฐานจับ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกสังเกตและบอกชื่อรูปร่างต่างๆ ได้
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกภาพกับเงาที่เหมือนหรือต่างกันได้
 3. เพื่อให้ลูกสามารถจับคู่ภาพกับเงาที่ถูกต้องได้

การจัดกิจกรรม

 1. นำกระดาษสีรูปร่างต่างๆชูให้ลูกดู แล้วถามลูกว่า “กระดาษนี้มีรูปร่างอะไร” (วงกลม/สามเหลี่ยม/สี่เหลี่ยม) ลูกสัมผัสจับกระดาษทีละรูปร่าง อธิบายให้ลูกฟังถึงรูปร่างแต่ละแบบดังนี้
  • รูปวงกลม – เป็นเส้นโค้งๆ ไม่มีเหลี่ยม เส้นตรง หรือมุมใดๆ ให้ลูกเอานิ้วลากไปรอบๆขอบกระดาษรูปวงกลม
  • รูปสามเหลี่ยม– เป็นเส้นตรงสามเส้นที่ชนกันเกิดมุมสามมุม ให้ลูกเอานิ้วลากไปรอบๆ ขอบกระดาษรูปสามเหลี่ยมและนับด้านและมุม ทีละด้านทีละมุม จนครบ สามมุม สามด้าน
  • รูปสี่เหลี่ยม – เป็นเส้นตรงสี่เส้นที่ชนกันเกิดมุมสี่มุม ให้ลูกเอานิ้วลากไปรอบๆ ขอบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมและนับด้านและมุม ทีละด้านทีละมุม จนครบ สี่มุม สี่ด้าน
 2. ถามลูกว่า “ถ้านำไฟฉายหรือโคมไฟ เปิดส่องที่กระดาษสี เงาของกระดาษสีที่ปรากฏบนกระดานหรือกระดาษสีขาวจะเป็นรูปร่างอย่างไร”โดยเริ่มจากกระดาษสีรูปวงกลมก่อน แล้วจึงเป็นรูปสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเป็นรูปสุดท้าย ให้ลูกคาดเดาคำตอบจากตัวเลือก กระดาษสีดำรูปร่างวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เลือกกระดาษที่คิดว่าจะมีรูปร่างคล้ายเงาของกระดาษสีแผ่นนั้น
 3. นำกระดาษสีในข้อ 2 ติดกับไม้ไอศกรีมหรือใช้ด้ายเส้นเล็กติดที่กระดาษ เพื่อเป็นฐานจับ แล้วใช้ไฟจากไฟฉายหรือโคมไฟส่องกระทบกระดาษสีรูปร่างต่างๆ ทีละแผ่น ให้เกิดเงาบนกระดานหรือกระดาษสีขาว ลูกสังเกตเงาที่เกิดขึ้น อธิบายให้ลูกฟังถึงความหมายของเงาดังนี้ “เงา คือ รูปร่างของวัตถุซึ่งแสงทะลุผ่านไม่ได้ ทำให้เห็นเป็นเงาตามรูปร่างของวัตถุนั้น” นำแผ่นกระดาษสีดำที่ลูกเลือกจับคู่กับแผ่นกระดาษสีรูปร่างต่างๆ ตรวจสอบกับเงาของกระดาษสีบนกระดานหรือกระดาษสีขาวว่า มีรูปร่างคล้ายกันหรือไม่
 4. นำกระดาษสีที่เป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นภาพโจทย์ให้ลูกสังเกตดู ลูกเอามือลากไปรอบๆ ภาพโจทย์ แล้วคาดเดาเงาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อแสงไฟส่องกระทบ (ทบทวนความรู้จากการทดลอง) หยิบกระดาษสีดำสมมุติว่าเป็นเงาที่อาจะเกิดขึ้นนำมาวางเป็นตัวเลือกทีละตัวดังนี้ ตัวเลือกที่ 1 รูปสี่เหลี่ยม ตัวเลือกที่ 2 รูปวงกลม ตัวเลือกที่ 3 รูปสามเหลี่ยม ลูกสังเกตตัวเลือกทีละภาพแล้วเอานิ้วลากตามเส้นรอบขอบภาพ หาภาพกระดาษสีดำที่มีรูปร่างเหมือนกระดาษสีตามโจทย์ (คำตอบ คือ ตัวเลือกที่ 3)
 5. เมื่อลูกสังเกตและอธิบายคุณลักษณะได้คล่องแล้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้แบบฝึกเพื่อฝึกทักษะการสังเกต จากตัวอย่างภาพด้านบนเอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดที่ตัวเลือกแล้วให้ลูกดูภาพที่เป็นโจทย์ อธิบายลักษณะของภาพที่เห็น (เป็นภาพค้อนหัวหนามแหลม มีด้ามจับ) ในขณะที่อธิบายหรือบรรยายภาพควรใช้นิ้วลากตามเส้นขอบภาพนั้น
 6. ให้ลูกสังเกตภาพตัวเลือกทีละภาพคู่กับภาพโจทย์ โดยเอากระดาษปิดตัวเลือกอื่นๆ ที่เหลือ ลูกใช้นิ้วลากตามเส้นขอบภาพคู่กับภาพโจทย์ แล้วอธิบายเงาที่สังเกตเห็นทีละตัวเลือก หากเจอตัวเลือกที่ต่างจากโจทย์ให้ตัดออกโดยให้เอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดทับตัวเลือกนั้นไปเลย เนื่องจากลูกเล็กจะสังเกตได้มากขึ้นถ้ามีตัวเลือกเปรียบเทียบที่ชัดเจน ส่วนตัวเลือกที่เป็นคำตอบคือภาพที่เป็นเงาของโจทย์ เช่น เงาค้อนหัวสามเหลี่ยมในตัวเลือกแรก มีเงาไม่เหมือนกับโจทย์ไม่ใช่ข้อถูก / เงาค้อนหัวสี่เหลี่ยมตัวเลือกที่ 2 มีเงาไม่เหมือนกับโจทย์ไม่ใช่ข้อถูก/เงาค้อนหัวกลมมนตัวเลือกที่ 4 มีเงาไม่เหมือนกับโจทย์ไม่ใช่ข้อถูก/เงาค้อนหัวหนามแหลมตัวเลือกที่ 3 มีเงาเหมือนกับโจทย์ เป็นข้อที่ถูกต้อง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน