หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องคำศัพท์ตัวเลข สำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำศัพท์ตัวเลข

สื่อการสอน: บัตรภาพและคำศัพท์ตัวเลข Zero (0) – Ten (10) สิ่งของชิ้นขนาดเล็กสำหรับนับจำนวน 10 ชิ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักคำศัพท์ตัวเลข Zero (0) – Ten (10)
  2. เพื่อให้ลูกฝึกทักษะการนับจำนวนเป็นภาษาอังกฤษ

การจัดกิจกรรม

  1. แนะนำชื่อสิ่งของ โดยใช้คำถามถามลูกว่า “สิ่งนี้/ภาพนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร” มีจำนวนเท่าใด แล้วเริ่มนับจำนวนปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วางสิ่งของจำนวน 1 ชิ้น แล้วหยิบทีละชิ้น นับ One วางสิ่งของจำนวน 2 ชิ้น แล้วหยิบทีละชิ้น นับ One Two วางสิ่งของจำนวน 3 ชิ้น แล้วหยิบทีละชิ้น นับ One Two Three นับไปเรื่อย ๆจนถึง จำนวนสิ่งของ 10 ชิ้น จนคล่อง
  2. นำบัตรภาพและคำศัพท์ตัวเลข Zero (0) – Ten (10) ให้ลูกดูแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์ Zero (0) – Ten (10) พร้อมกับชี้ดูภาพประกอบการนับ เช่น หยิบบัตรภาพและคำศัพท์ตัวเลข Five แล้วให้ลูกนับและชี้บนบัตรภาพทีละภาพ One Two Three Four Five ให้ลูกเอานิ้วลากไปบนบัตรคำศัพท์ Five เป็นต้น ผลัดเปลี่ยนกับจำนวนอื่นๆ จนคล่อง และจดจำได้
  3. นำบัตรภาพและคำศัพท์ตัวเลข Zero (0) – Ten (10) ให้ลูกดูทีละใบ แล้วให้ลูกบอกชื่อคำศัพท์นั้น เฉลยคำตอบด้วยการชี้ภาพพร้อมวางสิ่งของและบอกคำศัพท์ตัวเลขทีละตัว เช่น บัตรคำศัพท์ Zero คือ จำนวน 0 จะไม่มีภาพ บัตรคำศัพท์ One คือ จำนวน 1 วางสิ่งของ 1 ชิ้นแล้วนับ One บัตรคำศัพท์ Two คือ จำนวน 2 วางสิ่งของ 2 ชิ้นแล้วนับ One Two บัตรคำศัพท์ Three คือ จำนวน 3 วางสิ่งของ 3 ชิ้นแล้วนับ One Two Three บัตรคำศัพท์ Four คือ จำนวน 4 วางสิ่งของ 4 ชิ้นแล้วนับ One Two Three Four บัตรคำศัพท์ Five คือ จำนวน 5 วางสิ่งของ 5 ชิ้นแล้วนับ One Two Three Four Five บัตรคำศัพท์ Six คือ จำนวน 6 วางสิ่งของ 6 ชิ้นแล้วนับ One Two Three Four Five Six บัตรคำศัพท์ Seven คือ จำนวน 7 วางสิ่งของ 7 ชิ้นแล้วนับ One Two Three Four Five Six Seven ทำไปเรื่อย ๆ จนถึงบัตรคำศัพท์ Ten
  4. นำบัตรภาพให้ลูกดูอีกครั้ง แล้วนับจำนวนพร้อมกันปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงไปหาบัตรคำศัพท์ตัวเลขที่ตรงกับจำนวนที่นับ เช่น บัตรภาพไม้ขีดไฟ จำนวน 6 ก้าน พาลูกนับ One Two Three Four Five Six แล้วไปหาบัตรคำศัพท์ที่อ่านออกเสียงว่า Six เป็นต้น ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยจนลูกจำชื่อคำศัพท์ตัวเลขได้คล่องและทำได้ถูกต้องทั้งหมด

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน