หน้าหลัก » Blogs » เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น1

คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าเมื่อเด็กๆ นอนไม่เต็มอิ่ม ไม่ได้นอนกลางวัน หรือนอนดึกแล้วนั้น วันรุ่งขึ้นเด็กจะงอแงและมีปัญหาด้านความประพฤติมากว่าวันอื่นๆ ที่ได้นอนอย่างเต็มอิ่ม ในบางครั้ง เมื่อเด็กอ่อนเพลีย นอนไม่เพียงพอ เด็กอาจมีอาการไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity) ซึ่งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอกับปัญหาพฤติกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกันบางประการ

มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) นั้นมักมีปัญหาการนอนร่วมด้วย งานวิจัยชิ้นหนึ่งกล่าวว่า ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ปกครองของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นพบว่าลูกมีปัญหาการนอน ฝันร้าย (Nightmares) นอนกรน (Snoring) อาจหยุดหายใจในขณะนอนหลับ (Sleep apnea) ตื่นด้วยอาการไม่สดชื่น และมีปัญหาการนอนอื่นๆ ร่วมด้วย ส่วนงานวิจัยอีกชิ้นหนี่งพบว่าเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมักตื่นพร้อมอาการไม่สดชื่น ตื่นยาก และมีอาการง่วงนอนในช่วงกลางวันมากกว่าปกติ (Daytime Sleepiness)

หากมองคร่าวๆ จากข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผลจากงานวิจัยที่ชี้ว่าเด็กที่มีปัญหาการนอน โดยเฉพาะเด็กที่นอนกรน และมีการหยุดหายใจขณะนอนหลับมีแนวโน้มที่จะมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วยนั้น มีผลทำให้เด็กในออสเตรเลีย 1:10 คน ที่มีอาการกรนเรื้อรัง หรือหยุดหายใจในขณะหลับได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคสมาธิสั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการวิจัยหลายชิ้นจะมีผลตรงกัน ความเชื่อมโยงระหว่างการนอนหลับไม่เพียงพอ การกรน และโรคสมาธิสั้นนั้นยังคงยากที่จะเข้าใจ งานวิจัยชิ้นล่าสุดพบว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น การคลอดก่อนกำหนด การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ และการมีฐานะทางสังคมอยู่ในระดับล่างนั้นพบได้อย่างกว้างขวางในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น นอกจากนั้น Dr. Vandana Katyal หัวหน้าคณะวิจัยจาก University of Adelaide กล่าวว่า เด็กที่มีอาการไม่อยู่นิ่งซึ่งคล้ายกับอาการของโรคสมาธิสั้นอาจเพียงต้องการการนอนหลับเต็มอิ่มเท่านั้น ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์ WebMD.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์กล่าวว่า การกรนอาจทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องสมาธิในวันรุ่งขึ้น แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่กล่าวว่าเด็กอายุ 5-7 ปีที่มีอาการสมาธิสั้นเล็กน้อยมักมีปัญหาการกรน หรืองานวิจัยที่พบว่าเด็กที่นอนกรนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นมากกว่าเด็กที่ไม่กรนถึงสองเท่าก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการกรนจะเป็นต้นเหตุของอาการสมาธิสั้นเสมอไป

ดังนั้น แม้จะมีหลักฐานและงานวิจัยต่างๆที่ชี้ว่าเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับมักมีไม่มีสมาธิในการเรียน หรือมีปัญหาทางพฤติกรรมมากกว่าเด็กที่นอนหลับได้เต็มอิ่มในแต่ละคืน และเด็กที่นอนกรนมักมีผลคะแนนด้านสมาธิ การใช้ภาษา และความฉลาดโดยทั่วไปต่ำกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน ก็ยังคงไม่สามารถด่วนสรุปได้ว่าอาการสมาธิสั้นมีเหตุมาจากปัญหาการนอนหลับ

อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองพบว่าลูกน้อยมีปัญหาในการนอนหลับ ก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีที่จะทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้เต็มอิ่มซึ่งจะดีต่อสุขภาพของเด็กเอง สำหรับเด็กที่มีปัญหาการกรนนั้น สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics) แนะนำว่าควรต้องพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองอาการสมาธิสั้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Half the Children who Snore Have ADHD http://www.news.com.au/lifestyle/parenting/half-the-children-who-snore-have-adhd/story-fnet08ui-1226867844738 [May 24, 2014].
  2. Snoring, Sleep Disturbances and ADHD http://www.healthcentral.com/adhd/c/1443/156009/snoring-disturbances/ [May 24, 2014].
  3. ADHD and Sleep Disorders http://www.webmd.com/add-adhd/childhood-adhd/adhd-sleep-disorders [May 24, 2014].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน