หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 176 : ความจำเป็นของเด็กพิเศษ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภูมิหลังเด็กพิเศษ

เกล โซลิส ซาวาลา (Gayle Solis Zavala) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) โดยสภาเพื่อเด็กพิเศษ (Council for Exceptional Children) ได้กล่าวถึงเด็กพิเศษ ว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Special touch) ดังต่อไปนี้

ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น (Warm welcome) – ครูต้องเน้นความสำคัญของการต้อนรับแต่ละวันอย่างอบอุ่น อาจเป็นการจับมือ (Handshake) หรือการตบหลังเบาๆ อันเป็นการบอกเป็นนัย (Gesture) ให้เด็กรู้ว่า เขามีความสำคัญและครูรู้สึกยินดีที่ได้เห็นเขา

อิสรภาพที่ได้รับแรงสนับสนุน (Support independence) – เรียกชื่อวันแรกที่เปิดเรียนว่า “วันประกาศอิสรภาพ” (Independence Day) เด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) เผชิญความรู้สึกและความกังวล (Anxiety) เช่นเดียวกันกับเด็กปรกติ แต่เด็กด้อยความสามารถ (โดยเฉพาะเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง) อาจไม่มี (หรือมีเพียงเล็กน้อย) หนทางที่จะสื่อสารถึงความจำเป็นหรือความรู้สึกของเขา

เด็กอาจเดินหรือเหวี่ยงตัวอย่างแรง (Dash away) หรือนั่งพับเพียบ (Squat down) โดยปฏิเสธที่จะเคลื่อนไหวด้วยความกลัวสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้า ตัวอย่างเช่น โรงอาหารของโรงเรียน (Cafeteria) ดูเหมือนโลกใบใหม่ ที่เด็กจะถูกสั่งให้รอคอยในแถว

แต่ครั้งนี้เด็กมีทางเลือก [อาหาร] มีพนักงานเก็บเงิน (Cashier) ที่คอยต้อนรับ มีโต๊ะตัวยาว (Stretch) สำหรับนั่งรวมกัน และมีอาหารในถาดที่อาจห่ออยู่ในถุงพลาสติกและกล่อง (Carton) ที่อาจต้องขบคิดว่า จะเปิดออกได้อย่างไร?

ทางเลือกสำหรับอาหารเช้า (และอาหารเที่ยง ในเวลาต่อมา) ได้รับการสื่อสารถึงเด็ก ในวิธีทางที่เริ่มต้นด้วยการให้อิสรภาพ และเสียงสื่อสาร (Communicative voice) อาทิ การชี้ การพูด (Verbalize) บางส่วนหรือทุกส่วนของคำ ภาษาใบ้ (Sign language) หรือกระดาน (Board) สื่อสารด้วยภาพ

พนักงานโรงอาหารอาจให้หมายเลขส่วนตัว (Personal Identification Number : PIN) แก่เด็ก เพื่อใช้รับอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยง เด็กเก็บหมายเลขดังกล่าวติดตัวไว้ เพื่อกด (Key) เข้าเครื่องที่มีลักษณะใช้รูดบัตร

ครูพึงปรึกษาพนักงานโรงอาหารก่อน เพื่อให้ได้แรงสนับสนุน นี่เป็นโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้ตัวเลขและเพิ่มทักษะสำคัญของอิสรภาพ สำหรับเด็กที่มีข้อจำกัดการรับรู้ และ/หรือ ทางกายภาพ การสื่อสารผ่านกระดาน ภาพหรือส่ง (Convey) ข้อความผ่านเครื่องเสียง (Voice device)

การสร้างให้มีอิสรภาพ การจัดให้มีโอกาสในการสื่อสาร และบรรยากาศ (Climate) ที่ปลอดภัยและทนุถนอม (Nurture) คือสูตร (Recipe) ความสำเร็จกับเด็กทุกคน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Children with Special Needs - http://www.childrenwithspecialneeds.com/ [2015, December 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน