หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 177 : ความจำเป็นของเด็กพิเศษ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความจำเป็นของเด็กพิเศษ

การสนับสนุน (Scaffolding) – ใช้การสนับสนุนเป็นกลยุทธ์ ในการปฐมนิเทศน์ (Orientation) และในการสอนเด็กที่ด้อยความสามารถ เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะใช้มือเป็นสัญลักษณ์ (Sign) แทนการพูด และเลือกสิ่งที่เขาต้องการพูดบนกระดานภาพ ครูสามารถให้ความช่วยเหลือเด็ก เพื่อเรียนรู้การสนองตอบตามลำพัง

กรณีของโรงอาหาร (Cafeteria) ปฏิกิริยาแรกของครูอาจเป็นการเปิดกล่องน้ำผลไม้ เช็ดปากหรือเสื้อผ้าที่เลอะเทอะ แต่ถ้าเด็กต้องเรียนรู้การดูแลตนเอง เขาก็จำเป็นต้องฝึกปรือทักษะการช่วยตัวเอง (Self-help) เหล่านี้ รางวัลตอบแทนที่เด่นชัดก็คือ เมื่อเด็กเปิดกล่องของตนเองได้ เขาจะโบกมือด้วยความดีใจ (Delight) และมองไปที่ครูเพื่อแสวงหาคำชมเชย

การชมเชย (Praise) – เป็นเครื่องมือสอนที่ยิ่งใหญ่ในการบริหารจัดการพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น

“ครูชอบวิธีที่หนูยืนอยู่ในแถว สุดยอด!”

“ครูชอบวิธีที่เธอกอดอก หรือเก็บมือสองข้างไว้ในกระเป๋ากางเกง”

“ครูชอบวิธีที่หนูกล่าวขอบคุณผู้อื่น”

เด็กมักจะมองดูว่า อะไรจะเรียกร้องความสนใจจากครู เสียงสำคัญคือ การสรรเสริญ โดยเฉพาะการชมเชยเด็กเจ้าปัญหา (Challenging)

พัฒนาสัญญาทางสังคม (Social contract) – ระหว่างเด็กกับครู (ซึ่งอาจมีภาพประกอบ เพื่อชี้แนะให้เกิดความเข้าใจ) แม้ว่าเด็กบางคนจะสื่อสารไม่ได้ (Non-verbal) หรือมีทักษะการสื่อสารที่จำกัด ก็ตาม

ครูอาจแสดงทางเลือกที่เหมาะสม เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก ใช้ภาพในการกระตุ้น (Prompt) หรือยึดติด (Capture) พฤติกรรมที่มุ่งหวัง (Targeted behavior) เมื่อพบว่าสามารถเพิ่มสัญญาทางสังคมได้ การให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสัญญาทางสังคม เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการให้อิสรภาพ และการสนับสนุนตนเอง (Self-advocacy)

พฤติกรรมตามสัญญาทางสังคม ได้แก่

  • ฟังผู้อื่นอย่างเงียบๆ
  • ใช้คำสุภาพต่อกัน
  • สร้างให้มีการสบตา
  • มีอารณ์ขันและสนุกสนาน แต่ไม่กระเทือนความรู้สึก กล่าวคือ อย่าทำให้ผู้อื่นถูกเยาะเย้ย

สัญญาทางสังคม เป็นโอกาสสำคัญที่จะเน้นย้ำว่าบรรยากาศในชั้นเรียนควรเป็นอย่างไร? ทุกคนลงนามในสัญญา แล้วทบทวนร่วมกันทุกวัน เพื่อดำรงความสำคัญของมัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Children with Special Needs - http://www.childrenwithspecialneeds.com/ [2015, December 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน