หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 197 : ทรัพยากรเทคโนโลยี (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทรัพยากรเทคโนโลยี

ครูปฐมวัยเลือกทรัพยากร (Resource) สำหรับเด็กอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาล่วงหน้า (Preview) ก่อนอนุญาตให้เด็กใช้เทคโนโลยีทรัพยกรฟรี ดังต่อไปนี้

 • Starfall – เป็นเว็บไซต์โปรดปราน (Favorite) ของเด็ก และมีกิจกรรมในวงกว้าง (Wide range) เริ่มต้นด้วยปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างอักษรแต่ละตัวของระบบอักขระ (Alphabet) ตามด้วยเรื่องราวที่แสดง (Illustrate) กฎเกณฑ์การออกเสียงเฉพาะ (Phonics) ซึ่งเด็กสามารถอ่านตามเนื้อหา เด็กโตก็สามารถสนุกสนานกับทางเลือกกวีนิพนธ์ นิทานพื้นเมือง (Folk tale) ที่สามารถอ่านออกเสียงดังได้ (Aloud)
 • Storytime Online – เป็นโครงการที่สร้างโดยกลุ่มนักแสดงหน้าจอ (Screen Actors Guild) โดยมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มาอ่านหนังสือเด็กยอดนิยม เรื่องที่โปรดปรานของเด็กได้แก่ “ฉันและแมวของฉัน” อ่านโดย เอไลจาห์ วู๊ด (Elijah Wood) ดาราที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง “Lord of the Rings” เรื่องที่โปรดปรานของครู ได้แก่ “ปลาสายรุ้ง” (Rainbow Fish) ซึ่งอ่านโดยเออร์เน็สต์ บ็อกไนน์ (Earnest Borgnine) ดารารางวัลตุ๊กตาทองจากภาพยนตร์เรื่อง “Marty”
 • Read/Write/Think – เป็นความพยายามร่วมกันของสมาคมการอ่านนานาชาติ (International Reading Association) กับสภาครูสอนภาษาอังกฤษแห่งชาติ (National Council of Teachers of English) โดยมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ สำหรับเด็กในการพัฒนาความรู้ในเรื่องระบบอักขระ และการแต่งคำ (Making words) และตัวอย่างมากมายของปฏิสัมพันธ์ทางรูปภาพ (Graphic) เพื่อให้เด็กได้รวบรวมความคิด หลังการอ่าน หรือระดมพลังสมอง (Brainstorm) ความคิดในการเรียน ตลอดจนแผนบทเรียน ที่ทรงคุณภาพสำหรับครูในทุกระดับชั้นของอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้น (K-3) นับเป็นทรัพยากรสำหรับพ่อแม่และโปรแกรมหลังโรงเรียนเลิก ที่ให้แนวความคิดในวิถีทางที่สนุกสนาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) ที่บ้าน
 • Scholastic – เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบด้วย ปฏิสัมพันธ์ที่ปรับปรุงทักษะการอ่าน ตลอดหลักสูตร ตัวอย่างหนึ่งคือ “กิจกรรมการฟังและอ่าน” (Listen and Read Activity) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โปรดปรานของเด็ก โดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ “กิจกรรมกระดานอัจฉริยะ” (Interactive Whiteboard Activity) ซึ่งได้บูรณาการเนื้อหาหลากหลายเรื่อง (Multiple content area) ที่ให้โอกาสเด็กนักเรียนในการทำงานตามความเร็ว-ช้า (Pace) ของแต่ละคนหรือพร้อมด้วยคู่หูและเป็นทีม
 • PBS Kids – เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยเกมและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายในการตอกย้ำ (Reinforce) ความรู้ในเรื่องระบบอักขระ และทักษะความเข้าใจ (Comprehension) แล้วยังมีเรื่องราวต่างๆ สำหรับเด็กที่สามารถฟังได้

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Starfall - http://www.starfall.com/ [2016, January 25].
 3. Storytime Online - http://www.storytimeonline.co.uk/ [2016, January 25].
 4. Read Write Think - http://www.readwritethink.org/ [2016, January 25].
 5. Scholastic – http://scholastic.asia/en [2016, January 25].
 6. PBS Kids – http://pbskids.org [2016, January 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul