หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 198 : ทรัพยากรเทคโนโลยี (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทรัพยากรเทคโนโลยี

ต่อไปนี้เป็นทรัพยากรเทคโนโลยี ที่ไม่ฟรีสำหรับสาธารณชน แต่กลุ่มโรงเรียนในเขตเดียวกัน (District) มักจะจ่ายเป็นค่าสมาชิก เพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้

  • Reading A to Z – เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยหนังสือสำหรับเด็กในทุกระดับของการอ่าน และแบบฟอร์มสำหรับครูในการบันทึกต่อเนื่อง (Running records) และการติดตามข้อบกพร่องของเด็กระหว่างอ่านเสียงดัง และกลยุทธ์ (Strategy) ในการสังเกตเด็กนักเรียน “ถอดรหัส” (Decode) หรือแปลความหมายเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีทั้งแผนการสอนและใบงาน (Worksheet) ที่ใช้ประกอบกับตำราแต่ละเล่ม
  • Tumble Books – เป็นเว็บไซต์ที่มีหนังสือเด็กยอดนิยมจำนวนหลายร้อยเล่ม ซึ่งเป็นการ์ตูน (Animated) ที่สามารถอ่านออกเสียงได้ นอกจากนี้ยังมีเกม ปริศนา (Puzzle) บทเรียน และแผนการสอนสำหรับครู ที่ใช้ประกอบกับตำราแต่ละเล่ม

กลุ่มโรงเรียนในเขตดียวกัน มักมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับแต่ละโรงเรียนในเขต ครูจำนวนมากก็เปิดเว็บไซต์ของชั้นเรียนตนเอง หน้าเว็บเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการให้ข้อมูลแก่พ่อแม่และสมาชิก และเปิดโอกาสได้ “สัมผัส” (Experience) เหตุการณ์และความสำเร็จ (Accomplishments) ของโรงรียนและชั้นเรียน

ตัวอย่างเช่น พ่อแม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของครูผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในทางกลับกัน อินเตอร์เน็ตก็ได้กลายเป็นเครื่องมือของครูที่จะให้พ่อแม่รับรู้ข้อมูล และมีส่วนร่วม ผ่านการนำไปติดประกาศ (Post) อาทิ ปฏิทินการสอน (Teaching calendar) จดหมายข่าว (Newsletter) หัวข้ออภิปราย (Discussion topics) งานมอบหมาย (Assignment) เครื่องมือประเมินผล (Assessment) รายการ และคำแนะนำตัวสะกด (Spelling list and tips)

ครูประถมศึกษาปีที่ 1 มาร์ซี่ แมคโกเวิ่น (Marci McGowan) แห่งโรงเรียน เอช ดับลิว เม้าทส์ (H.W. Mountz School) ในเมือง Spring Lake รัฐนิวเจอร์ซี่ ได้เปิดเว็บไซต์ของเธอเอง โดยใช้เว็บไซต์ของชั้นเรียนเธอ เป็นเครื่องมือปฏิสัมพันธ์ (Interactive tool) ในการเชื่อมโยงกับครอบครัวของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียน เธอแสดงภาพถ่ายของผลงานและโครงงาน (Work and project) ของนักเรียน

นอกจากนี้ ครูยังให้ความสำคัญสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเพื่อนครู (Colleague) อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ทรัพยากร หนังสือ และกิจกรรมการศึกษาที่นักเรียนสามารถทำงานได้ระหว่างหยุดภาคฤดูร้อน ในทางกลับกัน พ่อแม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของครูผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ปรัชญาการสอนที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเธอที่เป็นแนวทางอำนวยการการสอนเธอต่อเด็กเยาว์วัย เธอยังเขียนจดหมายถึงเด็กนักเรียนในตอนต้นของปีการศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำตัวเธอเอง อธิบายถึงวัสดุที่เธอต้องการให้เด็กนักเรียนนำติดตัวมาใช้ที่โรงเรียน และว่าจะพบเธอในวันแรกของการเปิดเรียน เมื่อไร? ที่ไหน? และอย่างไร? นอกจากนี้ เธอยังนำเสนอนานานิทานที่น่าสนใจให้เด็กได้สนุกสนานอีกด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Reading A to Z – https://www.readinga-z.com/ [2016, January 31].
  3. Tumble Books - https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f [2016, January 31].
  4. Mrs. McGowan's First Grade Class - http://kids-learn.org/mousetales/mcgowan/mcgowan.htm [2016, January 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul