หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 226 : การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง (Guideline) ที่จะช่วยครูจัดแจง (Arrange) ชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กแนะแนวพฤติกรรมของตนเอง . . .

 • ทำให้ชั้นเรียนเป็นสถานที่ให้ผลคุ้มค่า (Rewarding) สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีเสน่ห์ดึงดูด
 • สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่กำหนดชัดเจน (Well-defined) โดยที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีวัสดุที่เหมาะสมและมากมาย (Abundant) จัดให้เด็กมีแนวทาง (Guideline) ในการใช้ศูนย์การเรียนรู้และวัสดุ ตลอดจนทำให้รั้วกั้นอาณาบริเวณ (Boundary) ของศูนย์การเรียนรู้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา เพื่อครูและผู้อื่นจะได้มองเห็น
 • จัดให้มีกิจกรรมทุกประเภท ทั้งที่มีเสียงดังและเงียบสงบ พยายามรวมบริเวณเงียบสงบเข้าด้วยกัน (อาทิ บริเวณอ่านกับบริเวณปริศนา) และบริเวณเสียงดังเข้าด้วยกัน (อาทิ บริเวณช่างไม้ และบล็อค [Block])
 • จัดให้มีบริเวณเปิดที่ครูและเด็กสามารถพบกันเป็นกลุ่ม บริเวณนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอ่านนิทาน การประชุมทั้งชั้นเรียน ฯลฯ เริ่มต้นและสิ้นสุดวันด้วยการประชุมชั้นเรียน เป็นโอกาสให้เด็กอภิปรายเรื่องพฤติกรรมของเขาและแนะนำหนทางที่เขาและเพื่อนๆ จะปรับปรุงร่วมกัน
 • สร้างระบบให้เก็บ (Store) วัสดุได้ง่าย และให้เด็กนำไปเก็บ (Put-away) กติกาง่ายๆ (Rule of thumb) ก็คือ “ควรมีที่สำหรับวัสดุทุกชิ้น และวัสดุทุกชิ้นควรอยู่ในที่ของมัน”
 • ค้นหาวัสดุได้ง่าย เพื่อให้เด็กสามารถไปหยิบมาใช้ เมื่อเด็กต้องถามหาวัสดุ ย่อมเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาผู้อื่น และนำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมได้ สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงผลงาน (Work display)

นอกจากการจัดแจงชั้นเรียนแล้ว ยังมีอีก 3 ประการที่ต้องคำนึงถึง

 1. ครูพึงสร้างบรรยากาศทางสังคมในการช่วยเด็กสร้างพฤติกรรมในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น การให้จัดมีงานสังสรรค์ (Party) การเห็นชอบเป็นกลุ่ม (Group approval) สิทธิพิเศษในขั้นเรียน (Class privilege) หรือสิทธิพิเศษรายบุคคล ตลอดจนเวลาที่ทำกิจกรรมโปรดปราน อาทิ อ่านหนังสือ และเล่นเกม
 2. การรับรู้พฤติกรรมในเชิงบวก นอกจากคำชมเชยด้วยวาจาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงอวัจนะ (Non-verbal) ซึ่งสามารถทำได้โดย . . .
  • ใบหน้า – ยิ้มแย้มแจ่มใส กะพริบตา (Wink) หรือขมวดคิ้ว
  • อากัปกิริยา (Gesture) – การตบมือ การโบกมือ รับรู้ (นิ้วโป้งกับนี้ชี้แตะเป็นวงกลม) สัญลักษณ์ชัยชนะ (ตัว V) ผงก (Nod) ศีรษะ หรือ ยัก (Shrug) ไหล่ เพื่อแสดงไม่รู้ไม่ชี้ และ
  • ความใกล้ชิด (Proximity) – การยืนใกล้บางคน การจับมือ (Shake hand) การก้มลงในระดับเดียวกับเด็กเพื่อพูดคุย การกอด การตบหลัง หรือการยกแขนเด็กขึ้น
 3. ทางเลือกต่างๆ ที่แสดงความรับผิดชอบ และการสนับสนุนเด็กคือ กุญแจสำคัญในการช่วยเด็กให้พัฒนาพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งเป็นการ “ปลูกฝัง” (Internalize) ตำแหน่งการควบคุม (Locus of control) ในเด็ก

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Classroom arrangement - http://www.readingrockets.org/article/classroom-arrangement [2016, April 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน