หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 229 : เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ทุกวันนี้ โรงเรียนให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างครูใหม่ มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน และหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้แน่ใจวว่า เด็กทุกคนได้เรียนรู้ พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ได้รับการยอมรับว่า เป็น “เจ้าของ” (Ownership) โรงเรียนด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ผู้มาเยือน” (Visitor)

การมุ่งเน้น (Emphasis) การศึกษาในปัจจุบันอยู่ที่การเพิ่มความสำเร็จในการเรียนของเด็ก หนทางที่ดีที่สุดก็คือ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่บ้าน โดยพ่อแม่มีส่วนร่วมในรูปแบบของถนนสองเส้นทาง (Two-way street) กล่าวคือ จากโรงเรียนไปสู่บ้าน และจากบ้านกลับไปสู่โรงเรียน กระบวนการไป-กลับ (Reciprocal) เดียวกัน ก็สามารถประยุกต์ใช้กับความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ตัวอย่างเช่น คาเร็น มาร์เล่อร์ (Karen Marler) ครูใหญ่ (Principal) โรงเรียนประถมศึกษาลาคูชี่ (Lacoochee Elementary School) ในรัฐฟลอริดา ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ให้มีส่วนร่วม “เป็นเจ้าของ” การศึกษาของลูก

ในขณะที่ผู้เป็นแม่ ทีโอดอร่า โรเมโร่ (Teodora Romero) ต้องการจะช่วยลูกๆ เธอประสบความสำเร็จในโรงเรียน แต่เธอไม่รู้ว่า จะทำอย่างไร? เพราะเธอเป็นผู้อพยพชาวเม็กซิกันที่พูดเพียงภาษาสเปนเท่านั้น (Exclusively) เธอจึงรู้สึกถึงภาระอันหนักอึ้ง เมื่อเห็นการบ้านที่ลูกชายประถม 3 และลูกสาวอนุบาลได้รับมอบหมายมาจากครูที่โรงเรียน

ดังนั้น ครูใหญ่ คาเร็น มาร์เล่อร์ จึงพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพ่อแม่ (Parent University) ขึ้นมารองรับ โดยเสนอสอนวิชาแก่พ่อแม่ เพื่อให้มีความสามารถช่วยเหลือลูกได้ อันได้แก่ วิชา (1) ช่วยเด็กให้อ่านได้ (Help Children Read) (2) อาสาสมัครที่โรงเรียน (Volunteering at School) และ (3) พ่อแม่มีส่วนร่วม (Parent Involvement)

ครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) ณ โรงเรียนประถมศึกษาเลคโฮมา (Lakehoma Elementary School) รัฐโอกลาโฮมา เป็นอีกผู้หนึ่งที่ช่วยให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเป็น “เจ้าของ” การศึกษาของลูก เพื่อเพิ่มความสำเร็จของเด็กในโรงเรียน ดังบทความที่เธอเขียนต่อไปนี้ เรื่อง “7 ขั้นตอนของบ้านกับโรงเรียน – ทีมที่ไม่อาจถูกพิชิตได้ (Home and School : Unbeatable Team)” อันได้แก่

  1. สร้างพันธมิตร (Partnership) กับพ่อแม่
  2. สื่อสารกับครอบครัว
  3. ส่งจดหมายข่าวกลับบ้าน
  4. ส่งเสริมเสียงสะท้อน (Feedback)
  5. จัดให้มีถุงการบ้าน (Homework Bag)
  6. สอนพ่อแม่
  7. เกณฑ์พ่อแม่

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Building Partnership between Parents and Practitioners - http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Practitioners_ENG.pdf [2016, April 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน