หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 230 : เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) ซึ่งเป็นครูเปลี่ยนผ่าน (Transitional teacher) ของประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเลคโฮมา (Lakehoma Elementary Sขchool) ในเมือง Mustand รัฐโอกลาโฮมา เธอกล่าวว่า . . .

ปรัชญาการสอนของฉันค่อนข้างง่าย กล่าวคือ สอนเด็กในองค์รวม (Whole) มิใช่สอนรายวิชา เด็กแต่ละคนโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) ที่มีความแตกต่างทั้งในจุดแข็งจุดเด่น (Strength) และจุดอ่อนจุดด้อย (Weakness) และทั้งในสิ่งที่ชอบ (Like) กับสิ่งที่ไม่ชอบ (Dislike)

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ฉันต้องสร้างพันธมิตร (Partnership) กับบ้าน ในการทำงานร่วมกับพ่อแม่ เราสามารถสร้างทีมที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Mutual goal) กล่าวคือเพื่อความสำเร็จในการศึกษาของเด็ก และเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะต้องมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรง ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน

ทีม “ที่ไม่อาจถูกพิชิตได้” (Unbeatable Team) จะก่อร่าง (Establish) ขึ้นโดยผ่านการสื่อสาร (Communication) ซึ่งจะต้องหลากหลาย ทันกาล (Timely) และซื่อตรง (Honest) การสื่อสารที่เหมาะสม คือเครื่องมือของฉันในการจูงใจ (Motivate) พ่อแม่ ให้หาเวลาที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับฉัน เพื่อสนับนุนการศึกษาของเด็ก

ในการสื่อสารกับพ่อแม่ ฉันใช้จดหมายข่าว (Newsletter) รายสัปดาห์ โทรศัพท์ ส่งข้อความ (Note) กลับบ้าน ถุงการบ้าน (Homework bag) การประชุมกับพ่อแม่ (Parent conference/meeting) และจิตอาสาของพ่อแม่ (Parent volunteer) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จดหมายข่าวรายสัปดาห์ เพื่อแจ้งให้พ่อแม่ทราบในเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน (Current event) ในชั้นเรียน

นอกจากนี้ ยังมีรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly progress report) รายชื่อของคำสะกด เนื้อหาวิชาที่กำลังเรียนอยู่ และเหตุการณ์พิเศษ รวมทั้งเกร็ดแนะนำ (Tip) ในการเรียนรู้ อาทิ จะช่วยเด็กเรียนรู้การสะกดคำได้อย่างไร? จะสนับสนุนให้เด็กอ่านอย่างสนุกสนาน (Enjoyment) และเข้าใจ (Comprehension) ได้อย่างไร? หรือเกมอะไรที่ควรเล่นที่บ้านเพื่อฝึกปรึอ (Practice) ทักษะการอ่าน/เลขคณิต?

ในการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ฉันได้กำหนดไว้ในจดหมายข่าว ซึ่งพ่อแม่สามารถให้ความคิดเห็น (Comment) แล้วยังมีการส่งข้อความเด็กแต่ละคนกลับบ้าน พร้อมโทรศัพท์เพื่อติดตามผล (หากจำเป็น) แต่บางครั้ง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้พ่อแม่ทราบเป็นรายวันเกี่ยวกับความก้าวหน้า พฤติกรรม และนิสัยการทำงาน

ฉันมักส่งข้อความกลับบ้าน โดยมีช่องซึ่งพ่อแม่ต้องเซ็นรับทราบกลับมา ฉันพบว่า การเขียนข้อความเหล่านี้ พร้อมสำเนาเก็บไว้ที่ฉัน เพื่อติดตามผล โดยเฉพาะกรณีที่ต้นฉบับไปไม่ถึงพ่อแม่ หรือถึงแต่ไม่ได้เซ็นกลับมา การใช้รูปแบบต่างๆ ในการสื่อสารกับพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ทราบความก้าวหน้าของเด็ก นโยบาย (Policy) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ของชั้นเรียน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และความคิดในเรื่องวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเด็กให้ประสบความสำเร็จที่โรงเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Building Partnership between Parents and Practitioners - http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Practitioners_ENG.pdf [2016, April 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul