หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 236 : ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) คือ การตั้งครรภ์ในหญิงสาวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เมื่อการตั้งครรภ์นั้นได้สิ้นสุดลง การตั้งครรภ์เกิดขึ้นหลังจากวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) ได้เริ่มขึ้นแล้ว และมักจะเริ่มมีประจำเดือน (Menstrual period) เป็นครั้งแรก (Menarche) เมื่อมีอายุประมาณ 12 หรือ 13 ปี

ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าการตั้งครรภ์ในหมู่วัยรุ่นจะลดลงถึงสุดต่ำสุดในรอบ 2 ทศวรรษ (Decade) ที่ผ่านมา แต่อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นยังเป็นสาเหตุที่พึงระวัง (Alarm) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

  • [ในปี พ.ศ. 2554] ทารกจำนวน 367,752 คน เกิดจากแม่ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15 ถึง 19 ปี ซึ่งนับเป็นอัตราเกิด 34.3 คนต่อผู้หญิง 1,000 คนที่อยู่ในกลุ่มนี้
  • วัยรุ่นชาวอเมริกันเชื้อสายอเมริกาใต้ (Latino) มีอัตราที่แม่ให้กำเนิดลูกสูงสุดถึง 56 คน ต่อผู้หญิง 1,000 คน
  • รัฐมิสซิสซิปปี้ (Mississippi) มีอัตราที่แม่ให้กำเนิดลูกสูงสุดถึง 68 คนต่อผู้หญิง 1,000 คน รัฐนิวเม็กซิโก (New Mexico) เป็นอันดับ 2 มีอัตราที่แม่ให้กำเนิดลูกสูงถึง 64 คนต่อผู้หญิง 1,000 คน และรัฐเท็กซัส (Texas) เป็นอันดับ 3 มีอัตราที่แม่ให้กำเนิดลูกสูงสุดถึง 63 คนต่อผู้หญิง 1,000 คน ในขณะที่ถัวเฉลี่ยของประเทศ มีอัตราที่แม่วัยรุ่นที่ให้กำเนิดลูกอยู่ที่ 42 คนต่อผู้หญิง 1,000 คน

ในมิติของนโยบายสธารณะ (Public policy) :

  • การตั้งครรภ์และการเกิด เป็นปัจจัยสำคัญต่ออัตราการออกจากโรงเรียนมัธยมปลาย (High school) ก่อนวัยอันควร (Drop rate) ในบรรดาสาววัยรุ่น มีเพียง 50% ของแม่วัยรุ่น ที่สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
  • ลูกของแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน ต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร มีปัญหาสุขภาพ ถูกคุมขัง (Incarcerated) ระหว่างที่เป็นวัยรุ่น (Adolescence) ให้กำเนิดทารก และเผชิญกับภาวะตกงาน (Unemployed) ในช่วงผู้ใหญ่วัยต้น (Young adult)

จากมุมมองเด็กปฐวัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสร้างให้เกิดอุปสงค์ (Demand) สำหรับสถานดูแลเด็กเล็ก (Infant/toddler child care) และโปรแกรมสำหรับช่วยเหลือวัยรุ่นให้เรียนรู้ว่า จะเป็นพ่อแม่วัยรุ่นที่ดีได้อย่างไร?

ในอดีต พ่อแม่วัยรุ่นมีการแต่งงานกัน แต่ทุกวันนี้ พ่อแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้แต่งงาน และมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันในทางวัฒนธรรมและภาษา แม้จะมีความก้าวหน้าทางสังคม (Society’s advance) ในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แต่การเป็นแม่วัยรุ่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

ประมาณ 2 ใน 3 ของแม่วัยรุ่นมีชีวิตอยู่อย่างยากจน (Poverty) ประมาณ 50% เท่านั้นที่สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย และมี 2% ของหญิงสาว ที่เป็นแม่เมื่ออายุ 18 ปี จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่ออายุ 30 ปี นอกจากนี้ แม่วัยรุ่นจำนวนมากขึ้น เลือกที่จะเลี้ยงดู (Raise) ลูกด้วยความช่วยหลือจากแม่และยายของตน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Teenage pregnancy https://en.wikipedia.org/wiki/Teenage_pregnancy [2016, April 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน