หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 246 : ประเภทของการมีส่วนร่วม (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของโรงเรียน และการสื่อสาร ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • คณะกรรมการต้อนรับ (Welcoming committee) – หนทางที่ดีซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในโปรแกรมใดๆ ก็คือการให้ครอบครัวอื่นๆ [ที่พึงพอใจกับโรงเรียนก่อนหน้านี้] ทำหน้าที่ติดต่อพ่อแม่ด้วยกัน เมื่อเด็กเข้าร่วมโปรแกรมครั้งแรก พ่อแม่ดังกล่าวมักจัดแจงกิจกรรมเหล่านี้ได้ดี
 • เวลาสอนพิเศษ (Tutor time) – การจัดให้มีเวลาดังกล่าว ทำให้พ่อแม่และเด็กสามารถทำงานกับครูปฐมวัยในหัวข้อพิเศษ อาทิ การบ้านเลขคณิต และทักษะการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy)
 • การมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) – กิจกรรมนี้ เป็นหนทางแนะนำให้ครอบครัว รู้จักนโยบาย (Policy) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) และโปรแกรมของโรงเรียน ครอบครัวส่วนใหญ่ต้องการทราบว่า มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้าง? และจะช่วยเหลือเด็กที่บ้านได้ดีขึ้น หากเขารู้ถึงนโยบายโรงเรียนและขั้นตอนปฏิบัติในชั้นเรียน

ประเภทที่ 4 คือ การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชน การมอบอำนาจ และภาวะผู้นำ ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ราตรีครอบครัวและงานเลี้ยงวัฒนธรรม (Potluck cook-offs) – เป็นเหตุการณ์ที่จะนำพาครอบครัวและชุมชนมาที่โรงเรียนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (Non-threatening) ในวิถีทางสังคม ตัวอย่างเช่น
  • ณ โรงเรียนประถมศึกษาคันทรีไฮท์ส (Country Heights Elementary School) ในมณฑลเดวี่ส์ (Davies County) รัฐเค็นตั๊กกี้ ครูวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) คอนนี่ จอห์นสัน (Connie Johnson) ได้เชื้อเชิญบรรณารักษ์ของชุมชน มาอ่านหนังสือให้เด็กฟังในงานราตรีนี้ ตามปรกติครูคอนนี่ จะส่งข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุดสาธารณะ (Public library) ไปที่บ้านผ่านเด็ก เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดังกล่าว จะไปเยี่ยมสถานดูแลเด็กเล็กกว่า 72 แห่งทั่วมณฑล
  • โรงเรียนประถมศึกษาฮิลส์ (Hills Elementary School) ในรัฐไอโอว่า มีจำนวนนักเรียนมากที่อาศัยอยู่ในย่านคนจน (Impoverished) ของเมือง โรงเรียนได้เริ่มสถาปนาศูนย์กลางชุมชน (Community center) ซึ่งจัดให้มีการเลี้ยงอาหารค่ำเดือนละครั้ง โปรแกรมดังกล่าวเป็นโอกาสให้พ่อแม่และครูปฐมวัยช่วยเด็กพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต
 • กลุ่มสนับสนุนพ่อแม่ (Parent support) – พ่อแม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในบทบาทของตนเอง กลุ่มสนับสนุนสามารถจัดให้มีข้อมูลสำหรับการเป็นพ่อแม่ (Parenting) หน่วยงาน (Agency) ของชุมชน พร้อมวิทยากร [มาบรรยายให้พ่อแม่ฟัง]
 • การเยี่ยมตามบ้าน (Home visitation) – หนทางนี้ เป็นวิธียอดเยี่ยมในการส่งเสริมให้ชุมชน โรงเรียน และครอบครัว มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น โรงเรียน เฮ็นเดอร์สัน เคาน์ตี้ (Henderson County School) ในรัฐเค็นตั๊กกี้ ได้รณรงค์อย่างมุ่งมัน (Blitz) ในการเยี่ยมเยียนบ้านเด็กปีละครั้ง โดยส่งครูจำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอื่นๆ ไปตามบ้านของเด็กจำนวน 3,000 คน สมาชิกของชุมชน ตั้งแต่ทนายความจนถึงนักการเมือง และเจ้าของร้านค้าจนถึงผู้บริหารธุรกิจ ต่างมีส่วนร่วมบริการ (Serve) อาหารกลางวัน “ปิ้งย่างกลางแจ้ง” (Barbecue) ให้แขกที่เยี่ยมตามบ้านทุกคน

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Parental Involvement in Schools - http://www.educationworld.com/a_special/parent_involvement.shtml [2016, May 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน