หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 249 : พ่อแม่มีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของการมีส่วนร่วม

พ่อแม่มักชื่นชม (Appreciate) ที่ครูปฐมวัยได้รวมอยู่ในกลุ่มสื่อสังคม (Social media) ด้วยกัน ความน่าตื่นเต้น (Fascination) ของเทคโนโลยีสำหรับเด็กคือ สิ่งที่จูงใจ (Motivate) ให้พ่อแม่มีส่วนร่วม ครูปฐมวัยสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของเด็กในกิจกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อให้เด็กเป็นผู้นำในเรื่องนี้

ครูประถมศึกษาปีที่ 1 คาร์รี่ จอสต์เมเอ้อย์ (Carrie Jostmeyer) ได้แนะนำความคิด (Idea) ต่อไปนี้

 • บริการสร้างวีดิทัศน์จากแหล่งร่วม (Animoto) – เด็กสามารถสร้างการนำเสนอ (Presentation) ออนไลน์ แทนที่จะใช้ฉายสไลด์ โดยอาศัยรูปถ่าย (Photo) รูปกราฟ ดนตรี และวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้
 • บล็อกของเด็กและชั้นเรียน – พ่อแม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่เด็กเรียนรู้และอภิปราย (Discussion) ในชั้นเรียน
 • กล้องถ่ายวีดิทัศน์ด้วยตนเอง (Flip camera video) – เด็กสามารถบันทึกภาพตนเอง กำลังอ่านหนังสือดังๆ แล้วส่งภาพไปยังพ่อแม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน นับเป็นการส่งอีเมลที่น่าทึ่ง (Awesome) ซึ่งพ่อแม่สามารถเปิดดูในระหว่างทำงาน
 • รายงานผลรายสัปดาห์ – เด็กเป็นผู้นำ (Take the lead) ในการทำหน้าที่อ่านข่าว (Anchor) รายงานข่าว (News report) และเป็นช่างถ่ายทำ (Camera crew) จากนั้น เด็กเขียนในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกันตลอดสัปดาห์ พร้อมบันทึกการแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcast) ครูสามารถทำสำเนา (Burn) วีดิทัศน์ให้เด็กนำกลับไปบ้านให้พ่อแม่ได้ชมร่วมกัน

ต่อไปนี้เป็นแนวทาง (Guideline) ที่ครูปฐมวัยพึงนำไปปฏิบัติ เมื่อสื่อสารกับพ่อแม่ทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ตรวจสอบกับผู้ประสานเทคโนโลยีของโปรแกรมหรือโรงเรียน ในเรื่องนโยบายการพัฒนาหน้าเว็บ (Web-page) และสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับครอบครัว
 • ต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนจะเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ยังมี “การแบ่งแยกทางดิจิทัล” (Digital divide) อยู่ในหมู่ประชากร โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ยากไร้และชนหมู่น้อย (Minority) ซึ่งเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ครูปฐมวัยควรพิจารณาว่า จะเข้าถึงผู้ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร? ซึ่งทางออกอาจเป็น . . .
  • ใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารแทนอินเทอร์เน็ต
  • ทำงานร่วมกับห้องสมุดท้องถิ่น เพื่อจัดแจงให้พ่อแม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ
  • สำรวจเพื่อค้นหาพันธมิตรชุมชน ที่จะสามารถช่วยจัดแจงบริการอินเทอร์เน็ตให้ครอบครัวได้ใช้
 • ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของความสุภาพ (Politeness) และให้เกียรติ (Courtesy) เหมือนในกรณีสนทนาซึ่งหน้า (Face-to-face) และกฎเกณฑ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
 • อีเมลเป็นสิ่งที่เก็บไว้ได้ (Save) และสามารถส่งต่อ (Transfer) ได้ง่าย จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
 • พึงสนทนาทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อความที่ตรงไปตรงมา (Straightforward) และกระชับ (Concise)
 • กำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐาน (Ground rule) ล่วงหน้าว่าอะไรควร (และไม่ควร) พูดคุยกันทางอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Empowering Parents through Technology to Improve the Odds for Children - http://www.childrenspartnership.org/storage/documents/Publications/TCP-ParentTech-LowRezFinal.pdf [2016, May 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน