หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 256 : ห้องสมุดที่บ้าน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของการมีส่วนร่วม

จัสติน มิงเกิ้ล (Justin Minkel) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 แห่งโรงเรียนประถมศึกษาโจนส์ (Jones Elementary School) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐ รางวัล “นักการศึกษาแห่งปี” (Educator of the Year) ได้เขียนเรื่องราวของเมลินด้า (Melinda) ไว้ดังนี้

เธอเป็นเด็กประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เผชิญกับนานาเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อเธอเลย เธออาศัยอยู่ในความยากจน แม่ของเธอเป็นชนหมู่น้อยในสหรัฐอเมริกาที่อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ (Illiteracy) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน เธอถูกทารุณกรรมเมื่ออายุได้ 6 ขวบ เมื่อต้นปีการศึกษา และที่ซ้ำร้ายเธอมีหนังสือเพียงเล่มเดียว

แม้จะมีอุปสรรค (Barrier) มากมาย เธอเรียนหนังสือได้ดี โดยสามารถสอบไล่ได้เลื่อนชั้นจากอนุบาลศึกษาสู่ประถมศึกษาปีที่ 4 ในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้นที่เธออยู่ในชั้นเรียนของผม ความประพฤติ (Demeanor) ของเธอก็เปลี่ยนไปด้วย โดยที่เธอเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใจ และหัวเราะบ่อยขึ้น เธอได้กลายเป็นผู้คงแก่เรียน (Scholar) ที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้น

เหตุผลหนึ่งของความสำเร็จของเธอก็คือ แทนที่จะมีหนังสือเพียงเล่มเดียวที่บ้าน เธอลงเอยด้วยการมีห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือ 40 เล่ม แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร? เด็กแต่ละคนในชั้นเรียนของผม ซึ่งมีทั้งหมด 25 คนนั้น ได้รับหนังสือคนละ 40 เล่มในช่วงเวลา 2 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ที่อยู่กับผม โดยที่มีหนังสือทั้งหมด 1,000 เล่ม อยู่ในห้องสมุดที่บ้านของเด็กทั้งชั้น

ผมซื้อหนังสือจากเงินทุนส่วนตัวของผมเอง เงินบริจาคจากที่อื่น และองค์กรชุมชน ตลอดจนคะแนนสะสมจากสำนักพิมพ์หนังสือเด็ก โดยที่เด็กแต่ละคนจะได้รับหนังสือ 3 ประเภทในแต่ละเดือน กล่าวคือ (1) หนังสือที่อ่านออกเสียง (Read aloud) ในชั้นเรียน (2) หนังสือที่กลุ่มอ่านแล้วแนะนำ และ (3) เด็กเลือกจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์

ค่าใช้จ่ายหนังสือสำหรับห้องสมุดที่บ้านของเด็กแต่ละคนไม่เกิน 50 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,500 บาท) [ซึ่งนับว่าไม่มาก] เมื่อเทียบกับการที่ผมเฝ้าติดตามเด็กคนแล้วคนเล่า ที่เริ่มกลายเป็นนักเขียน นักคิด และมนุษย์ (Human being) ที่แตกต่างอย่างหลากหลาย อันเป็นผลจากการเจริญเติบโตของเด็กนักอ่านแต่ละคน

ผมขอให้แนวทางการสร้างห้องสมุดที่บ้าน เพื่อการอ่านออก-เขียนได้ทั้งครอบครัว (Family literacy) ดังต่อไปนี้

  • สร้างโครงงานห้องสมุดที่บ้าน – เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆ ก่อนเปิดตัวโครงงานหนังสือ 1,000 เล่ม ผมเริ่มต้นด้วยฉบับนำร่อง (Pilot version) กับเด็กที่ไม่ชอบอ่าน 8 คน ซึ่งจะได้รับหนังสือคนละ 10 เล่ม จากเงินทุนของโรงเรียน นักธุรกิจท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชน ที่สนับสนุนการอ่านออก-เขียนได้ ไม่ว่าขนาดของโครงงานจะใหญ่เล็กเพียงใด จะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ (Essential) 3 ส่วน ดังนี้
    • ให้เด็กแต่ละคนหาพื้นที่ (Space) ที่บ้านเพื่อเก็บหนังสือ
    • ให้เด็กเลือกชื่อหนังสือที่ตนชอบ
    • ทำให้แน่ใจว่า หนังสือดังกล่าวไม่ยากหรือง่ายเกินไปสำหรับเด็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Jones Elementary School - https://sites.google.com/a/sdale.org/jones/about-us [2016, June 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน