หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 257 : ห้องสมุดที่บ้าน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ห้องสมุดที่บ้าน

การสร้างห้องสมุดที่บ้าน (Home Library) และการอ่านออก-เขียนได้สำหรับครอบครัว (Family literacy) นั้น จัสติน มิงเกิ้ล (Justin Minkel) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 แห่งโรงเรียนประถมศึกษาโจนส์ (Jones Elementary School) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐ และรางวัล “นักการศึกษาแห่งปี” (Educator of the Year) ได้แนะแนวทางไว้ ดังนี้

  • หาเวลาที่พ่อแม่สามารถมาที่ชั้นเรียนเพื่ออ่านให้เด็กฟัง – ผมจะเชื้อเชิญพ่อแม่ของเด็กมาเยี่ยมชมชั้นเรียนทุกๆ วันอังคารเวลา 14.30 น. เพื่ออ่านร่วมกับเด็ก บางครั้งพ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง และบางครั้ง ลูกอ่านให้พ่อแม่ฟัง ทุกครั้ง ผมต้องแน่ใจว่า ห้องสมุดในชั้นเรียนมีหนังสือเป็นภาษาสเปน (หรือภาษาอื่นของพ่อแม่) ที่ไม่สันทัดในการอ่านภาษาอังกฤษ เนื่องจากบางครั้ง พ่อแม่โดยตรงมาไม่ได้ ผู้ที่มาได้ก็ทำหน้าที่อ่านแทน หลังจากอ่านให้ลูกของตนเองก่อน จนเกิดเป็นชุมชนในชั้นเรียน ซึ่งทำให้ครอบครัวเริ่มรู้จักกันและกันในชั้นเรียน
  • ทำให้แน่ใจว่าหนังสือที่ครูปฐมวัยเลือกสะท้อนถึงชีวิตและความสนใจของเด็ก – เนื่องจากเด็กของผมส่วนใหญ่แล้ว พูดภาษาสเปนเป็นภาษาแรก ผมจึงจัดให้มีตระกร้า 3 ใบในห้องสมุดชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยหนังสือภาษาสเปน สำหรับ (1) งานเขียนจากเรื่องจริง (Non-fiction) (2) งานเขียนจินตนาการ (Fantasy) และ (3) นิยาย (Fiction) ผมจะทำให้แน่ใจว่าหนังสือเหล่านี้ สะท้อนความสนใจของเด็กและมรดกตกทอด (Heritage) ทางวัฒนธรรมของครอบครัว นอกจากนี้ ผมยังมีโบนัสให้ต่างหาก โดยตอกย้ำความจริงที่ว่า รูปภาพมีน้ำหนักมากกว่าภาพเขียน ในการช่วยเด็กสร้างคำศัพท์ (Vocabulary)
  • สร้าง “เวลาสนทนา” (Talk time) สำหรับเด็กและครอบครัว – เด็กจำเป็นต้องมีเวลาที่ต้องปัน (Share) ให้กับเครือข่าย (Connection) โดยเฉพาะคำถามและความคิดเห็น (Opinion) เกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มที่เขาอ่าน เรามีการ “คิด-จับคู่-ปัน” ทุกๆ วัน โดยเด็กหันไปสนทนากับคู่หู (Partner) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วคุยกันตัวต่อตัว (One-on-one) ในเรื่องที่ผมติดประกาศไว้ (Post) การเชื้อเชิญพ่อแม่มาเป็นวิทยากร (Guest speaker) เป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มพูนบริบท (Context) ของหนังสือ ตัวอย่างเช่น ผมได้เชื้อเชิญแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่ง มาเล่าประสบการณ์ในการอพยพจากเม็กซิโกมายังสหรัฐอเมริกา เธอพูดเป็นภาษาสเปน โดยมีลูกสาวเธอเป็นล่าม (Translator) เด็กในชั้นพบว่า เหตุผลของการอพยพ เหมือนกับแรงจูงใจของผู้อพยพชาวยุโรปมาสหรัฐอเมริกา ที่เราอ่านพบในหนังสือเรียน
  • สอนพ่อแม่ด้วย – เด็กที่มีพัฒนาการในการอ่านได้รวดเร็วในชั้นเรียนของผม เป็นผู้ที่อ่านหนังสือที่บ้านเกือบทุกคืน พ่อแม่จำนวนมากได้จัดให้การอ่านเป็นกิจวัตรทุกค่ำคืน อย่างไรก็ตาม พ่อแม่บางคนจำเป็นต้องได้รับการแนะแนว ว่าจะช่วยให้เด็กกลายเป็นนักอ่านได้อย่างไร? ในแต่ละปี ผมได้ขอให้พ่อแม่จัดเวลา 20 นาทีทุกคืนเพื่ออ่านหนังสือ โดยที่ผมจะส่งรายการคำถามเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน ให้พ่อแม่ใช้ถามลูกเวลาอ่านหนังสือจบแล้ว เช่น “อะไรคือส่วนที่โปรดปรานของเธอ?” หรือ “เธอมีคำถามอะไร ระหว่างที่อ่านอยู่?”

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Jones Elementary School - https://sites.google.com/a/sdale.org/jones/about-us [2016, June 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน