หน้าหลัก » Blogs » เด็กลักทรัพย์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงวิธีการป้องกันและการปรับพฤติกรรมลักขโมย ข้อ 1 – ข้อ 2 ในตอนนี้จะกล่าวถึง ข้อ 3 – ข้อ 8 ต่อกันเลยนะคะ

3. ปลูกฝังความพยายามให้แก่เด็ก - เมื่อเด็กๆ ขอเงินพ่อแม่ไปใช้จ่ายซื้อของ พ่อแม่ควรสอนลูกของตนเองให้รู้จักเก็บเงิน หรืออดออม หากต้องการใช้เงินให้นำเงินที่เก็บไปใช้

4. สอนให้รู้จักการเป็นเจ้าของ - เด็กวัยทารกยังไม่เข้าใจคำว่า “การเป็นเจ้าของ" ทุกสิ่งที่เด็กในวัยนี้พบเห็นเป็นของตัวเองทั้งหมด จนกระทั่งอายุระหว่าง 1 - 3 ปี เด็กก็จะสามารถเข้าใจถึงการเป็นเจ้าของ เช่น เข้าใจว่าของเล่นชิ้นนี้เป็นของใคร

5. สั่งสอนเมื่อเด็กขโมยของ - พ่อแม่ควรสอนลูกว่าการขโมยของเป็นสิ่งที่ผิด รวมไปถึงสอนให้เด็กที่ขโมยของรู้ว่าสิ่งไหนถูก เช่น หากหยิบลูกอมจากร้านขายของชำมาโดยไม่ชำระเงิน พ่อแม่ควรบอกลูกว่าเป็นสิ่งที่ผิด และควรนำกลับไปคืนหรือกลับไปจ่ายเงินแก่เจ้าของ

6. ให้ความสำคัญกับการกระตุ้น - พ่อแม่ควรหาทางออกให้กับลูกที่ขโมยของ หาวิธีการแก้ไขว่าจะทำยังไรให้พวกเขาไม่ต้องขโมยของในครั้งต่อไป เช่น การหางานให้ทำเพื่อเด็กจะได้มีเงินไว้จับจ่ายซื้อของ

7. ให้ความสำคัญกับเด็กที่เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมชอบลักขโมย - ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาเด็กมีพฤติกรรมชอบลักขโมย โดยเฉพาะเด็กที่

  • ประเมินคุณค่าตนเองต่ำ (Low self-esteem)
  • มีความต้องการสูง แต่ไม่สามารถควบคุมความอยากได้อยากมี
  • ไม่รู้จักการตอบสนองกับผู้อื่น
  • ไม่มีความสัมพันธ์ในครอบครัว
  • โกรธง่าย
  • มีสถานภาพทางครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การหย่าร้างของพ่อแม่
  • เบื่อง่าย
  • อยู่คนเดียว

8. ยกย่องเด็กที่มีความซื่อสัตย์ - หากเด็กมีความซื่อสัตย์ ผู้ใหญ่ควรจะให้คำชมกับการกระทำที่ดีของเขา เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการขโมยของเป็นพฤติกรรมที่จะต้องรีบแก้ไขก่อนเด็กจะเติบโตเป็นวัยรุ่น หากพ่อแม่ที่บ้านหรือครูที่โรงเรียน สังเกตว่าเด็กคนไหนมีพฤติกรรมชอบลักขโมย ควรรีบตักเตือนและหาวิธีการแก้ไขโดยด่วน ไม่ใช้ปล่อยปละละเลย เพราะจะทำให้เด็กเติบโตขึ้น พร้อมพฤติกรรมชอบลักขโมย หรือร้ายแรงกว่านั้น คือ การลักขโมยถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น หรือก่อคดีอาชญากรรม เหมือนกับเด็กที่กล่าวมาในข่าวข้างต้น แม้จะมีอายุ 13 ปี แต่ก็น่าจะอนุมานได้ว่า ได้มีพัฒนาการพฤติกรรมลักขโมยมาตั้งแต่แล็กแล้ว

แหล่งข้อมูล

  1. รวบเด็กวัย 13 ปี ก่อเหตุลักทรัพย์หลายราย - http://news.sanook.com/1199128 [2013, October 26]
  2. Lying and Stealing - http://www.lpch.org/DiseaseHealthInfo/HealthLibrary/growth/liestl.html [2013, October 26]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน