หน้าหลัก » Blogs » เด็กเล็กปลอดภัย ไว้ก่อนได้อย่างไร? (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พ่อแม่ควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเด็กอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อเริ่มออกนอกบ้าน? สิ่งแรกคือทำรายชื่ออาณาบริเวณใกล้เคียง (Neighborhood) โดยเลือก “หลักหมุด” (Landmarks) ที่สำคัญ [และสังเกตได้ง่าย] มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเรือนเคียง อลัสอนลูกว่า บ้านไหนที่ลูกอาจแวะไปได้ [ในยามจำเป็น]

อย่าปล่อยลูกให้อยู่ตามลำพังในศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ หรือสวนสาธารณะ สอนลูกว่า ผู้ใหญ่ไม่ควรเข้าหาเด็กเพื่อถามทาง เพราะนี่อาจเป็นอุบายหลอกเด็ก ต้องระมัดระวัง ไม่ปล่อยเด็กให้อยู่ในยานพาหนะ โดยไม่มีใครเฝ้ามอง เด็กไม่ควรขออาศัยรถ ที่ไม่รู้จักคนขับที่ไว้ใจได้ เด็กไม่ควรเถลไถลไปที่ไหน โดยไม่ขออนุญาตพ่อแม่ก่อน

สิ่งที่เด็กควรทำได้ ก็คือ รู้ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และชื่อของพ่อแม่ เด็กควรบอกพ่อแม่ก่อนไปไหนมาไหน หรือขึ้นรถไปกับใคร แม้จะเป็นคนที่เด็กรู้จัก เด็กจะต้องชวนเพื่อน [คู่หู] เมื่อไปนอกสถานที่ เพื่อเล่นสนุกสนาน เด็กต้องรู้จักปฏิเสธ [หลีกเลี่ยง] ผู้มาสัมผัส หรือปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่ทำให้เด็กรู้สึกกลัว อึดอัดใจ หรือสับสน

เด็กต้องเชื่อมั่นว่า ต้องมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้ เด็กต้องมีจิตใจเข้มแข็ง คิดอย่างชาญฉลาด และมีสิทธิได้รับความปลอดภัย

ที่โรงเรียน พ่อแม่ต้องเขียนชื่อเด็กติดกระเป๋าเสื้อผ้า เป้สพายหลัง กล่องอาหารกลางวัน หรือรถจักรยาน พ่อแม่ควรเดินไปตามเส้นทางโรงเรียน พร้อมกับลูก แล้วชี้ให้เห็น “หลักหมุด” และสถานที่ที่ปลอดภัย หากถูกคนแปลกหน้าสะกดรอย หรือจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ

พ่อแม่ควรทำแผนที่ร่วมกับลูก เพื่อแสดงเส้นทางที่เหมาะสมไปสู่โรงเรียน ควรสอนให้ลูกไปตามเส้นทางหลัก หลีกเลี่ยงเส้นทางลัดหรือบริเวณเปลี่ยว ถ้าเด็กขึ้นรถประจำทางไปโรงเรียน ลองพาเด็กขึ้น-ลงตามป้าย เพื่อให้ [คุ้นเคยและ] แน่ใจว่า เขาจะขึ้น-ลงรถได้ถูกคัน

กรณีที่ไป-กลับโรงเรียนเอง เด็กควรชวนร่วมเพื่อนเดินหรือขี่จักรยาน และอยู่เป็นกลุ่มในขณะที่คอยรถประจำทาง การอยู่กับเพื่อนจะปลอดภัยและสนุกสนานกว่า [อยู่ตามลำพัง] พ่อแม่ควรสอนลูกว่า หากมีใครเดินตามระหว่างเส้นทางไป-กลับโรงเรียน ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ อาทิ ครู

พ่อแม่ต้องห้ามเด็กมิให้ขึ้นรถของคนที่ไม่รู้จัก ตามคำชวนของคนขับ หากคนขับใช้กำลังเพื่อเอาตัวขึ้นรถ สอนลูกให้ตะโกนขอความช่วยเหลือ หากลูกจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการจากที่เคยทำตามปรกติหลังเลิกเรียน ต้องแจ้งพ่อแม่ก่อน ข้อสำคัญ ลูกต้องเชื่อมั่นในความรู้สึกตนเอง และหลีกเลี่ยงผู้ใหญ่ที่ทำให้รู้สึกกลัวหรืออึดอัด

ที่บ้าน และที่โรงเรียน ควรมีการสอนเด็กเกี่ยวกับความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน พ่อแม่ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ของลูกเอง โดยการฟังลูกอย่างตั้งอกตั้งใจ สอนลูกให้เข้มแข็งเพื่อปกป้องตนเองจากการลักพาตัว (Abduction) หรือถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิด (Exploitation) และข้อสำคัญทำบ้านเป็นสถานที่ปลอดภัย ไว้ใจได้ และสนองตอบความจำเป็นของเด็ก

แหล่งข้อมูล

  1. What you can do to protect your child - https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/psc_english_02/intro.html [2013, April 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน