หน้าหลัก » Blogs » เผชิญวิกฤตปิดอัสสัมชัญ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อวันที่ 25 มกราคม ณ เว็บไซต์และที่ประตูด้านหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก มีการปิดป้ายประกาศ ขนาดสูง 1 เมตร ชี้แจงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อโรงเรียน วางแผน และนัดหมายจะเข้ามาก่อความวุ่นวาย ภายในบริเวณโรงเรียน จนอาจถึงขั้นที่โรงเรียนไม่สามารถดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนได้ ตลอดจนความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของสถาบัน จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ” ทำให้บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักเรียนเกิดความสับสบ เนื่องจากไม่ทราบข่าวการปิดเรียนมาก่อน จึงส่งผลให้การจราจรบนถนนเจริญกรุงและสีลม ติดขัดอย่างหนัก

เช้าวันเดียวกัน บรรยากาศที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ปรากฎว่าได้มีคณะครูกว่า 200 คน รวมตัวกันภายในโรงเรียน โดยได้นัดหมายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำ เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลาออกจากตำแหน่ง ให้ยกเลิกการยุบรวมโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญประถมศึกษาและขายกิจการ รวมทั้งขอปรับฐานเงินเดือน คืนค่าวิชาชีพ และค่าครองชีพให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญด้วย

โรงเรียนอัสสัมชัญ มักเรียกกันว่า "อัสสัมชัญบางรัก" หรือ "อัสสัมชัญกรุงเทพ" ในภาษาอังกฤษ ใช้ว่า Assumption College ในภาษาฝรั่งเศส ใช้ว่า Le Collège de l'Assomption โดยมี อักษรย่อภาษาไทยว่า อสช และภาษาอังกฤษว่า AC เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่รับนักเรียนชายล้วน แบ่งเป็นประถมศึกษาตั้งอยู่ในซอยเซนต์หลุยส์ 3 ถนนสาทรใต้ และมัธยมศึกษาตั้งอยู่ในซอยบูรพา (ซอยเจริญกรุง 40) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก

สถิติย้อนหลังแสดงว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 หรือ 3 ของโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดของประเทศไทย สลับกันโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และมองต์ฟอร์ดวิทยาลัยที่อยู่ในมูลนิธิเซนต์คาเบรียลเดียวกัน

โรงเรียนนี้ก่อตั้งโดยโดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ (Emile Colombet) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 จึงมีอายุปัจจุบันเกือบ 128 ปี เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นแนวหน้าของประเทศจากการที่มี ศิษย์เก่าหลายๆ ท่าน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยมากมาย

ในจำนวนนี้ เป็น นายกรัฐมนตรีของไทยถึง 4 ท่าน อันได้แก่ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (อสช. 961) นายกรัฐมนตรีคนแรก นายควง อภัยวงศ์ (อสช. 2990) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนแรก ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (อสช. 3567) เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนแรก และ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ (อสช. 3570) อดีตประธานองคมนครี และประธานศาลฎีกา นอกจากนี้ยังมีศิษยิ์เก่าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี 8 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 34 คน และปลัดกระทรวง 13 คน

เมื่อ พ.ศ. 2420 บาทหลวงกอลมเบต์ เจ้าอาวาสวัดสวนท่าน ได้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กคาทอลิก (คริสตัง) ในชุมชนละแวกวัดด้วยการสอนวิชาความรู้และศาสนาควบคู่กันไป โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนไทย-ฝรั่งเศส วัดสวนท่าน และแรกเริ่มมีนักเรียน 12 คนกล่าวได้ว่านี่คือรากฐานที่พัฒนามาสู่โรงเรียนอัสสัมชัญในอีก 8 ปีต่อมา

โรงเรียนอัสสัมชัญ (ซึ่งแรกเริ่มเป็นบ้านเณรเรือนไม้) เดิมชื่อ โรงเรียนอาซมซานกอเล็ศ (Le Collège de l'Assomption) ซึ่งหมายถึง “สถานที่สำหรับระงับบาปและหาวิชาความรู้” มีนักเรียน 33 คน ในปีแรกบาทหลวงกอลมเบต์ต้องขอร้องผู้ปกครองให้นำบุตรหลานมาเรียนหนังสือ พอถึงสิ้นปีมีนักเรียนรวม 75 คน และปีต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 130 คน

แหล่งข้อมูล

  1. อัสสัมฯประท้วง ต้านแผนยุบรวม ไล่ ผอ. โรงเรียนดัง เจอสั่งปิด รร. หนี - http://www.naewna.com/local/39115 [2013, January 27].
  2. โรงเรียนอัสสัมชัญ - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D [2013, January 27].
  3. Assumption College (Thailand) - http://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_College_%28Thailand%29 [2013, January 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน