หน้าหลัก » Blogs » เผยผลวิจัยแท็บเล็ตป.1 กระทบสายตา (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วิจัยผลการใช้งานแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้เห็นถึงแนวทางการใช้แท็บเล็ตให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบใหม่

ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยที่ เด็กร้อยละ 72 ได้สืบหาความรู้ด้วยตนเอง จากนั้นจะทำความเข้าใจและสรุปเป็นองค์ความรู้ แต่ร้อยละ 35.96 เล่นกับเพื่อนลดลงหลังจากได้รับแท็บเล็ต

นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 20.15 จะมีอาการปวดเมื่อยนิ้ว ปวดตา เคืองตา แสบตา เวียนหัว ปวดบริเวณคอและไหล่ และปวดหลังบ้างเล็กน้อยจากการใช้แท็บเล็ต กลุ่มอาการดังกล่าว รวมกันว่า Computer vision syndrome (CVS) อาการเหล่านี้ อาจแย่ลงเรื่อยๆ ถ้าแสงไม่เหมาะสม (อาทิเช่น แสงจ้า หรือสว่างเกินไป) หรืออากาศที่เคลื่อนไหวผ่านดวงตา (อาทิเช่น ลมจากพัดลม)

CVS เป็นผลจากการเพ่งสายตาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลานาน โดยไม่พักสายตาเลย โดยจะมีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว ปวดต้นคอ ตาแดง อ่อนล้า ตาแข็ง ตาแห้ง ระคายเคืองตา เห็นภาพซ้อน เวียนศีรษะ/มึนงง และมองไม่ชัด

สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งชาติ (National Institute of Occupational Safety and Health) ของสหรัฐอดมริกา ได้ชี้แจงว่า CVS เกิดขึ้นกว่า 90% ของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือมากกว่าต่อวัน โดยตาแห้งเป็นอาการส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยที่มารักษา ดังนั้นการใช้น้ำตาเทียมที่ซื้อจากร้านขายยาก็สามารถลดอาการตาแห้งจาก CVS ได้

อาการกล้ามเนื้อดวงตาอ่อนล้าเป็นต้นเหตุส่วนใหญ่ของอาการ CVS ดังนั้น การพักสายตาและกล้ามเนื้อตาที่เหมาะสม จึงเป็นคำแนะนำสำหรับลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา และวลีที่ถูกใช้เพื่อเผยแพร่คำเตือน ก็คือ “การพักสายตาขณะที่ทำงานหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์”

บนพื้นฐานนี้เป็นระยะที่ตามองและเวลาที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่ประกอบแว่นตา (Optometrist) และจักษุแพทย์ (Ophthalmologist) หรือมิฉะนั้นก็ให้ผู้ป่วยหลับตา (ซึ่งให้ผลคล้ายกัน) เป็นเวลา 20 วินาที อย่างน้อยทุกๆ ครึ่งชั่วโมงของการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์

การลดลงของความสามารถในการจับภาพ สามารถบรรเทาโดยการสวมแว่นตาสายตายาว (+1.00-+1.50) การสวมแว่นตานี้ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นความสามารถในการจับภาพระยะใกล้ได้ ผู้มีอาชีพต้องเพ่งสายตาอย่างเช่น ช่างตัดเสื้อซึ่งต้องเย็บปักถักร้อยก็ประสบอาการคล้ายๆ กัน และสามารถช่วยได้โดยแว่นตาดังกล่าว

มหาวิทยาลัย แปซิฟิกได้ (Pacific University) ทำการศึกษาในอาสาสมัคร 36 คน และได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องการระคายเคือง หรือการแสบของดวงตา น้ำตา หรือน้ำในตา ตาแห้ง และ ตาเมื่อยล้า ซึ่งสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการใช้เลนส์ที่มีตัวกรองเทียบกับเลนส์ธรรมดา

ปัญหาการมองเห็นเกิดขึ้นเสมอกับคนทำงานเกี่ยวกับจอภาพ (Video display terminal) โดยเฉพาะการสำรวจสุขภาพคนทำงานส่วนใหญ่ พบปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับสายตา มากที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. เผยผลวิจัยแท็บเล็ตป.1ปี55 72%หาความรู้-20%เมื่อยนิ้ว - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367200529&grpid=&catid=1 9&subcatid=1903 [2013, June 10].
  2. Computer vision syndrome - http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision_syndrome [2013, June 10].
  3. Computer Vision Syndrome (CVS) - http://www.aoa.org/x5374.xml [2013, June 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน